# Cloud Operations Support

Oktawave świadczy także usługi dotyczące projektowania, migracji, zarządzenia i administracji usługami chmurowymi na platformach Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform oraz Oktawave.

Ich zakres to:

 • Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych,
 • Instalacja i konfiguracja elementów niezbędnych do zapewnienia działania środowiska HA (w tym oprogramowania, sprzętu oraz usług),
 • Bieżąca opieka polegająca na codziennej weryfikacji stanu systemu oraz analizie logów,
 • Reagowanie na wszelkie zgłoszenia pochodzące z systemów monitoringu lub z innych źródeł (zgłoszeń) dotyczące systemu objętego usługą administracyjną,
 • Dbanie o aktualizację oprogramowania, w tym instalacje aktualizacji oraz poprawek,
 • Wsparcie w zakresie wyboru odpowiednich technologii i rozwiązań technicznych.

Technologie i narzędzia których używamy:

 • Systemy operacyjne z rodziny Linux, Unix, Windows,
 • Serwery web, m.in Apache, Nginx, Lighttpd, IIS,
 • Usługi o silniki baz danych MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MS SQL Server, MongoDB,
 • Serwery pośredniczące (proxy) np. Varnish, Squid, Nginx, HAProxy,
 • Administracja siecią LAN (firewall, routing, load balancing itp.),
 • Administracja siecią SAN (zarządzanie macierzami, konfiguracja sieci SAN itp.),
 • Środowiska wirtualizacji oparte o VMware,
 • Serwery pocztowe: postfix/dovecot, iRedMail, MailCow, Microsoft Exchange, Microsoft365, GSuite,
 • Systemy kopii zapasowych: Bacula, Bareos, IBM Tivoli, Veeam backup,
 • Usługi brokerów wiadomości i magazyny danych : Redis, RabbitMQ i wiele innych,
 • Narzędzia monitoringu, w tym Nagios, Cacti, Zabbix,
 • Środowiska konteneryzacji: docker, Kubernetes, Openshift (on-premise oraz managed), instalacja, tworzenie i utrzymanie w modelach hybrydowych oraz multi-cloud,
 • Rozwiązania aplikacyjne: tomcat, jboss, SAP Hybris,
 • Agregacji i zarządzania logami: ElasticSearch, Kibana, Grafana, Netflow,
 • Rozproszone systemy plików: GlusterFS, NFS, DFS,
 • Rozwiązania CMS'ów: Wordpress, Drupal, Joomla.

Zakres godzin kontaktu oraz poziom dostępności do odpowiednich linii wsparcia ustalany jest indywidualnie. Koszty wsparcia na poszczególnych poziomach określa regulamin usługi (opens new window).