# Historia zgłoszeń

W celu edycji uprawnień dostępu do zgłoszeń zaloguj się do Panelu Admina (opens new window).
Następnie po prawej, na górze kliknij w ikonę ludzika i przejdź do Zarządzaj Kontem.

W menu Zarządzania Kontem przejdź do zakładki Użytkownicy i kliknij prawym przyciskiem myszy na użytkowniku, którego uprawnienia do wyświetlania zgłoszeń chcesz zmienić i wybierz Edycja.

W menu edycji użytkownika przejdź do sekcji Uprawnienia > Dostęp do zgłoszeń.

Dostępne są dwa poziomy uprawnień:

  • Użytkownik - może wyświetlać tylko zgłoszenia utworzone przez niego,
  • Manager - może wyświetlać zgłoszenia wszystkich użytkowników konta.

Po wybraniu pożądanych uprawnień kliknij Zapisz.

Główny użytkownik konta na starcie posiada aktywne oba uprawnienia, więc domyślnie może wyświetlać wszystkie zgłoszenia, które tworzone są w obrębie konta.