# Emiter

Emiter odpowiada za odbieranie przetworzonych danych z procesora, ich przechowywanie i udostępnianie poprzez publicznie widoczny interfejs HTTPS. Dostęp do danych wymaga autoryzacji w SSO (single sign-on) Oktawave. Użytkownik ma do wyboru jeden z trzech typów storage: Elasticsearch, Redis albo OCS. Emiter podsiada też prosty routing pozwalający na przykrycie logiki zapytań pod uproszczonym API.