# Architektura

Flow jest podstawową jednostką systemu, reprezentującą abstrakcję procesu strumieniowego przetwarzania danych. Każdy flow składa się z trzech komponentów:

  • komponent odbioru danych – kolektor,
  • komponent przetwarzania danych – procesor,
  • komponent udostępniania przetworzonych danych – emiter.

Konfiguracja i zarządzanie Flow i jego składnikami jest udostępnione przez zewnętrzne API usługi. Wewnętrzna implementacja jest ukryta i użytkownik nie ma bezpośredniego dostępu do poszczególnych aplikacji działających wewnątrz. Flow udostępnia dwa interfejsy zewnętrzne, jeden dla wejściowych danych, drugi wyjściowych. Dostęp do obu interfejsów wymaga autoryzacji poprzez SSO (single sign-on) Oktawave. Platforma zapewnia wysoką dostępność wszystkich elementów Flow oraz autoskalowanie w zależności od natężenia danych.

# Web Flow Editor

Aplikacja webowa pozwala na wizualne budowanie grafów reprezentujących proces przetwarzania strumieniowego danych. Udostępnia bibliotekę operacji wykonywanych na strumieniach.