# Integracja

Jak zintegrować usługi OCK ze swoją aplikacją

Usługa jest zintegrowana z innymi usługami Oktawave, a dzięki REST API można z niej skorzystać w dowolnej aplikacji.

# REST API i SDK

Aby uzyskać dostęp do REST API i SDK skontaktuj się z nami