# Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo przetwarzanych w OCK danych jest zapewnione przez użycie technologii Intel® Software Guard Extensions (SGX). Klucze oraz dane są przechowywane w szyfrowanych i odseparowanych rejonach pamięci.

Klucze kryptograficzne jak i przetwarzane dane nigdy nie opuszczają enklaw SGX. Dostęp do nich może być precyzyjnie skonfigurowany i nikt inny (nawet pracownicy Oktawave) nie będzie miał do nich dostępu.

# Analiza dostępu do kluczy

Analizując logi wywołań API OCK możesz kontrolować dostęp do poszczególnych kluczy. Na tej podstawie możesz budować/modyfikować polityki bezpieczeństwa.

Aby uzyskać dostęp do REST API skontaktuj się z nami