# Oktawave Identity Server

# Zarządzanie kontem

Do zarządzania kontem służy Oktawave Identity Server znajdujący się pod adresem: https://id.oktawave.com (opens new window). Proces logowania wykorzystuje te same dane, jak w przypadku Panelu Admina.

Do OIS można przejść także będąc już zalogowanym, po wybraniu ikony widocznej w prawym górnym rogu. Należy następnie kliknąć "Zarządzaj kontem". Logowanie powinno nastąpić automatycznie.

# Profil

Zakładka Profil pozwala na zmianę danych podanych przy rejestracji konta. Można z tego poziomu dokonać zmian adresu i telefonu kontaktowego, a także podać dodatkowy adres korespondencyjny lub dodatkowy adres e-mail, na który wysyłane będą wystawiane na koncie faktury, oraz - w przypadku aktywnego programu Benefit - numer konta bankowego do wypłat środków. Podany przy rejestracji adres e-mail można edytować w zakładce Użytkownicy. Zmiany zatwierdzane są po kliknięciu Zapisz.

Jeśli potrzebujesz zmienić pozostałe dane, uprzejmie prosimy o kontakt z Supportem.
Niestety nie ma możliwości zmiany kraju konta z powodu powiązań billingowych.

# Użytkownicy

W zakładce Użytkownicy widnieje lista przyznanych do konta dostępów. Domyślnie powinna znajdować się tam jedna pozycja z danymi podanymi przy rejestracji, jednak w razie potrzeby możesz dodać większą ilość użytkowników. Możesz również nadawać tu odpowiednie uprawnienia dotyczące Panelu Admina, które będą działały w obrębie konta takiego usera.

Każdy użytkownik posiada indywidualny login i hasło dostępu do profilu. Identyfikuje siebie w ten sposób, podczas przesyłania zgłoszeń do naszego Supportu. W obrębie Panelu można odszukać też historię operacji, gdzie widać jakie działania wykonywane były na koncie, oraz kto z użytkowników je podejmował.

Jeżeli chcesz podejrzeć stan aktualnych ustawień użytkownika, kliknij w konkretnym wierszu prawym przyciskiem myszy i wybierz Szczegóły. Edycja umożliwi zmianę danych oraz poszczególnych uprawnień użytkownika. Możesz także oznaczyć go jako Użytkownika głównego co spowoduje całkowite przeniesienie uprawnień. Ponadto przy użytkownikach dodatkowych dostępne będą opcje Usuń (usunięcie) i Zablokuj (blokada usera).

# Uprawnienia użytkowników

UPRAWNIENIA PODSTAWOWE

  • Zarządzanie usługami – możliwość dodawania/usuwania usług dostępnych w panelu,
  • Zarządzanie subkontami – możliwość zarządzania kontami użytkowników,
  • Dostęp do statystyk – umożliwia dodawanie wykresów śledzących działanie usług,
  • Dostęp do billingu – dostęp do faktur i naliczeń.

DOSTĘP DO ZGŁOSZEŃ

  • Użytkownik – dostęp tylko do własnych zgłoszeń,
  • Manager – dostęp do zgłoszeń wszystkich użytkowników.

DOSTĘP DO OCS

  • Użytkownik – dostęp do kontenerów wyznaczonych przez administratora,
  • Administrator – dostęp do wszystkich kontenerów i możliwość przypisania dostępu do poszczególnych kontenerów użytkownikom.

# Dostęp i bezpieczeństwo

Poszczególne zakładki z grup Dostęp oraz Bezpieczeństwo zostały opisane w osobnych artykułach w pozostałej części Bazy Wiedzy, poniżej znajduje się streszczenie.

# Klienci API

W tej zakładce można sprawdzić czy na koncie zostały dodane specjalne klucze służące do połączenia z Oktawave API, zarządzać nimi oraz dodawać nowe. Dodawani klienci API są niezbędni w procesie uzyskiwania tokena, a więc podczas autoryzacji. Każdy użytkownik może utworzyć dowolną liczbę klientów, jak i wiele skryptów może posługiwać się tym samym ClientId. Podczas tworzenia nowego klienta, możesz ustawić potrzebne parametry, takie jak czas życia tokena czy jego zakres.
Więcej w tym temacie można przeczytać w dokumentacji API (opens new window).

# Użytkownicy Swauth

Zarządzanie dostępem starej metody autoryzacji do OCS. Szczegóły znajdują się w instrukcji OCS.

# Konfiguracja 2FA

Dodatkowe zabezpieczenie konta przed niepożądanym dostępem. Logowanie na konto z wykorzystaniem logowania dwuskładnikowego, gdzie oprócz hasła wymagany będzie token generowany przez aplikację, np. Google Authenticator. Instrukcja konfiguracji w kolejnym artykule.