# Limity usług

# OCI (Oktawave Cloud Instance)

Każde konto w Oktawave domyślnie posiada limit 20 uruchomionych maszyn wirtualnych. W uzasadnionych przypadkach limit może zostać zwiększony. W celu jego powiększenia skontaktuj się z Supportem.

Jeżeli jesteś naszym Klientem od pewnego czasu i dobijasz do limitu wystarczy przesłanie zgłoszenia. W przypadku, gdy jesteś nowym Klientem i chciałbyś od razu uruchomić większą ilość maszyn prosimy również o opis uruchamianego projektu.

# Adres IP

Każda z instancji może posiadać do 8 interfejsów sieciowych. Oznacza to, że bezpośrednio można przypiąć do niej maksymalnie różnych 8 adresów IP. Jest to ograniczenie infrastrukturalne.
W razie potrzeby kolejne adresy IP mogą być wykorzystane w formie aliasów obecnych.

# Port 25

Z uwagi na przypadki rozsyłania SPAM-u z naszej infrastruktury zdecydowaliśmy się zablokować cały ruch wychodzący na porcie 25 na nowo tworzonych instancjach w Oktawave. Działanie to ma na celu ochronę naszych Klientów przed wpadnięciem wykorzystywanych przez nich adresów IP na black-listy.

Maszyny, które zostały utworzone przed wprowadzeniem blokady nie posiadają tego ograniczenia i port 25 pozostaje na nich otwarty do czasu, aż nie otrzymamy raportów o wysyłce SPAM-u z tych adresów lub nie zostaną odpięte od konta Klienta. Jeżeli uruchamiasz nową instancję i potrzebujesz otwartego portu 25 skontaktuj się z Supportem. Odblokowanie portu jest uznaniowe i może zostać cofnięte w każdej chwili.

# OVS (Oktawave Volume Storage)

Limit dodatkowej przestrzeni storage przypisanej do konta domyślnie wynosi 1TB. Może on być również sukcesywnie zwiększany w ramach użytkowania konta i zbliżania się do niego. Analogicznie do limitu maszyn wirtualnych w celu jego zwiększenia należy skontaktować się z Supportem.

# OTM (Oktawave Traffic Manager)

Limit domen w usłudze OTM również wynosi 20 i może zostać zwiększony po kontakcie z Supportem.