Oktawave Data Flow
Oktawave Data Flow to usługa strumieniowego przetwarzania danych udostępniana w modelu PaaS (Platform as a Service). Pozwala na:
    wykorzystać API usługi do zbierania i przetwarzania danych w chmurze Oktawave,
    uruchomić kontener (np. Docker) z aplikacją dostarczoną w postaci paczki lub kodu źródłowego,
    przetwarzać dane zaszyfrowane w bezpiecznym procesie,
    udostępniać dane z podręcznych zbiorów danych przechowujących wyniki obliczeń;
Copy link