Billing
Rozliczanie płatności i naliczanie opłat za usługi chmurowe na platformie Oktawave.
Sekcja poświęcona naliczeniom, aspektom dotyczącym płatności za usługi w Oktawave.
Zawiera informacje o:
  modelach rozliczania salda;
  operatorach i metodach płatności;
  sposobach na zasilenie konta;
  cenniku i sposobie naliczania opłat;
  sposobie weryfikacji naliczeń;
  wystawianiu i dostępie do faktur;
  programie partnerskim Benefit;
  rozliczaniu opłat za licencje zewnętrzne.
Last modified 10mo ago
Copy link