Case Study W&W Consulting

W&W Consulting z pełną gotowością na pandemię, dzięki możliwości płynnego wdrożenia procesów zdalnych.

 • migracja
 • wysoka dostępność
 • skalowalność
 • optymalizacja
 • backup
POWRÓT

Klient

W&W Consulting

Branża

Outsourcing BHP

Lokalizacja

Warszawa

wyzwania

Uruchamianie kolejnych serwisów w infrastrukturze chmurowej i rozwój zastanego środowiska on-premises.

Rozwiązania

 • OKTAWAVE CLOUD INSTANCE
 • OKTAWAVE CLOUD STORAGE
 • SCHEDULER
 • OKTAWAVE PRIVATE NETWORK

Korzyści biznesowe

 • nieograniczony storage multimediów w ramach dedykowanej skalowalnej infrastruktury IT
 • automatyzacja procesów
 • redukcja kosztów utrzymania infrastruktury fizycznej
 • indywidualny harmonogram pracy maszyn
 • natychmiastowa dostępność usług w czasie pandemii
 • pełna gotowość do płynnego wdrożenia modelu pracy zdalnej
 • wsparcie w wyborze optymalnych kosztowo rozwiązań (60% niższe koszty infrastruktury Oktawave)

Case Study W&W Consulting

W&W Consulting to firma z branży usług Outsourcingu Bezpieczeństwa. Jako jeden z liderów kompleksowej obsługi BHP i Ochrony Przeciwpożarowej jest obecny na rynku już od 2003 roku. Priorytetowe cele organizacji to działania na rzecz edukacji i promocji w obszarze najnowszych rozwiązań poprawiających warunki pracy.

W&W Consulting korzysta z usług Oktawave nieprzerwanie od 2014 roku. Autorskie rozwiązania chmurowe okazały się w pełni odpowiadać na oczekiwania biznesowe firmy pod względem automatyzacji procesów i realnych oszczędności w perspektywie długofalowej.

Wyzwania

Głównym argumentem przemawiającym za wdrożeniem Chmury Publicznej Oktawave była potrzeba rozbudowy zastanej infrastruktury on-premises. Lokalne środowisko IT stało się niewystarczające dla bieżącej pracy firmy, ale także planów szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa. Rosnące koszty inwestycji w zakup dodatkowych serwerów i potrzeba zapewnienia stałej opieki nad fizycznym sprzętem okazały się podstawą do rozważenia implementacji bezpiecznej, skalowanej i wydajnej technologii chmurowej.

Podobnie jak infrastruktura fizyczna, ograniczeniem stawała się hostowana usługa poczty Exchange Online, która nie pozwalała na skuteczne i terminowe dostarczanie użytkownikom powiadomień.

Firma rozważała rozwiązania chmurowe z portfolio Azure i AWS, jednak po rzetelnej estymacji miesięcznych kosztów stałych, oferta Oktawave okazała się najkorzystniejsza. Dedykowane W&W Consulting usługi z portfolio Oktawave to koszt niemal o 60% niższy od infrastruktury globalnych dostawców.

Rozwiązania

Dynamiczny rozwój firmy sprawił, że oczekiwania wobec infrastruktury zaczęły rosnąć, a procesy wymagały usprawnienia i automatyzacji. Z szerokiego portfolio usług, za rekomendacją Oktawave wdrożone zostały cztery kluczowe narzędzia spełniające priorytetowe potrzeby biznesowe firmy w tamtym okresie.

Dzięki Oktawave Cloud Storage firma zyskała nieograniczone miejsce pod multimedia wraz z szybkim i bezpośrednim dostępem do danych przez sieć Internet. Usługa zapewniła backup i archiwizację danych, a także bezpieczny model indywidualnego nadawania uprawnień do poszczególnych zasobów.

W ramach Oktawave Cloud Instance W&W Consulting uruchomił własny serwer pocztowy, który zdjął limit wysyłek powiadomień i wiadomości do użytkowników. Uruchamianie i skalowanie aplikacji stało się szybsze, a dostęp do serwerów łatwiejszy i możliwy na żądanie użytkownika.

Przeniesienie usług backoffice, w szczególności tych dedykowanych księgowości, z maszyn fizycznych i komputerów pracowników do chmury Oktawave dodatkowo zabezpieczyło firmę przed utratą danych bez konieczności ich backupowania na urządzeniach końcowych. Jednoczesne zastosowanie Oktawave Scheduler do automatycznego wyłączania infrastruktury w czasie, gdy nie jest aktywnie wykorzystywana, ograniczyło koszty utrzymania środowiska o połowę.

Dzięki Oktawave Private Network firma otrzymała możliwość stworzenia w pełni wirtualnego centrum danych, podzielonego na wiele stref sieciowych. Usługa OPN pozwoliła na całkowite odseparowanie poszczególnych serwerów, uruchomienie prywatnej sieci dla wewnętrznych usług oraz filtrowanie dostępu po adresie IP. OPN to gwarancja bezpieczeństwa danych i niepowołanego dostępu do kluczowych zasobów firmy.

W przypadku projektu W&W Consulting, odpowiedzialność Oktawave polegała przede wszystkim na wsparciu w wyborze dedykowanych rozwiązań i rekomendacjach produktowych. Klient dysponował zespołem specjalistów o odpowiednich kompetencjach chmurowych, dlatego sam proces implementacji nowej infrastruktury spoczywał bezpośrednio na wewnętrznym dziale IT. Zespół Oktawave pozostawał do dyspozycji i wsparcia na każdym etapie wdrożenia chmury.

Korzyści biznesowe

Oczekiwania biznesowe i technologiczne postawione przez firmę niemal dekadę temu koncentrowały się głównie na automatyzacji pracy systemów, optymalizacji kosztów infrastruktury i zwiększenia przestrzeni dyskowej. Pandemia Covid-19 uwydatniła dodatkowe korzyści z chmury, które pozwoliły W&W Consulting na natychmiastową reakcję i płynne wdrożenie systemów pracy zdalnej. Wiodąca firma doradcza w zakresie bezpieczeństwa podkreśliła status lidera na rynku, zachowując ciągłość działania w sytuacji kryzysowej. Wyprzedziła tym samym inne organizacje, która często rozpoczynały dopiero etap planowania strategii chmurowej. W&W Consulting funkcjonowała bez przeszkód, a klienci firmy jako jedni z pierwszych zyskali dostęp do usług oferowanych online np. wirtualnych szkoleń BHP.

Jedną z kluczowych korzyści wdrożenia rozwiązań chmurowych pozostaje także pełne bezpieczeństwo systemów i najwyższa ochrona zasobów, nie tylko na wypadek katastrof naturalnych, lecz także z pozoru małych awarii technicznych sprzętu. Inwestycja w backup staje się priorytetowa z perspektywy utrzymania ciągłości biznesowej i niezbędna dla zabezpieczenia przed nieoczekiwaną utratą danych.

Postawiliśmy na Oktawave ze względu na wyjątkowo korzystną finansowo ofertę, która wyraźnie wybiła się na tle innych dostawców usług. Zaproponowane rozwiązania odpowiedziały na wszystkie nasze potrzeby i pozwoliły w pełni skoncentrować się na rozwoju biznesu. Pandemia Covid-19 tylko potwierdziła, że wdrożenie chmury było najlepszą decyzją, jaką mogliśmy podjąć w tamtym czasie. Chmura pozwoliła nam błyskawicznie i skutecznie przemodelować system pracy w tak krytycznym z perspektywy innych organizacji momencie.

Hubert Wawrzyniak, CEO / General Manager, W&W Consulting

Rozwiązania

Przy realizacji projektu wykorzystano usługi:

Oktawave Private Network


Oktawave Cloud Instance


Oktawave Cloud Storage


Scheduler