Case Study Vowos

Vowos zapewnia niezawodne działanie systemu Toybox

 • migracja
 • wysoka dostępność
 • skalowalność
POWRÓT

Klient

Vowos

Branża

Software house

Lokalizacja

Warszawa

wyzwania

Vowos potrzebował niezawodnej infrastruktury, aby zapewnić wysoką dostępność systemu Toybox i sprostać wymaganiom swoich klientów, dotyczącym bezpieczeństwa przechowywania danych.

Rozwiązania

 • Migracja do chmury
 • Oktawave Cloud Instance
 • Oktawave Cloud Storage
 • Oktawave Volume Storage
 • Oktawave Private Network
 • Load Balancer
 • Cloud Operations Support

Korzyści biznesowe

 • Stabilne środowisko
 • Wysoka dostępność
 • Wysokie bezpieczeństwo danych
 • Możliwość rozwoju produktów

Case Study VOWOS

Vowos jest producentem oprogramowania dla branży mediów, m.in. systemu Toybox. Dla firmy kluczowe było zapewnienie nieprzerwanego, stabilnego działania systemu. Platforma chmurowa Oktawave spełniła wymagania firmy, pozwoliła z powodzeniem przeprowadzić wdrożenia u klientów, a nawet zrealizować projekt oparty o architekturę multi-cloud.

Vowos jest liderem dostarczania rozwiązań dla branży mediów do kompleksowego zarządzania produkcją filmową i telewizyjną, w tym rozwiązań playout. Firma stworzyła również Toybox, pierwszy w Polsce system ERM (Enterprise Resource Management). Rozwiązanie upraszcza procesy ewidencji, rezerwacji, wydań i zwrotów sprzętu, a także planowania, kontroli i rozliczania produkcji. Korzystają z niego przede wszystkim media, ośrodki telewizyjne i firmy rentalowe (wypożyczalnie sprzętu telewizyjnego) różnej wielkości.

Wyzwania

Rozbudowane funkcje systemu Toybox (np. możliwość śledzenia floty samochodowej za pomocą GPS) wymagają niezawodnej infrastruktury, zapewniającej wysoką dostępność. Dla producenta ważne było, aby zagwarantować systemowi stabilność i nieprzerwane funkcjonowanie.

Klienci Vowos mają również wysokie wymagania, jeśli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych (zabezpieczenia przed złośliwym oprogramowaniem, szyfrowanie, zapory sieciowe itp.), także na poziomie zabezpieczeń fizycznych centrów danych. Ważne jest dla nich, aby stosowane rozwiązania spełniały wymogi wynikające z przepisów prawa, w tym RODO. Docelowa infrastruktura powinna więc spełniać te kryteria.

Rozwiązania

Specyfika klientów Vowos sprawia, że firma potrzebowała wysokiej klasy infrastruktury. Po analizie dostępnych na rynku rozwiązań firma uznała, że platforma chmurowa Oktawave w pełni odpowiada wymogom technicznym i zapewni udane wdrożenie, nawet u najbardziej wymagających klientów. Oktawave zapewnia centra danych na poziomie TIER 3. Zlokalizowane w Polsce serwerownie spełniają wymogi RODO oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa (potwierdzone certyfikatami, m.in. ISO 27001).

Oktawave to także wydajna, stabilna i przyjazna w obsłudze platforma, która gwarantuje nieprzerwane działanie usług. Dzięki bardzo prostemu w obsłudze panelowi administracyjnemu, zespół Vowos mógł samodzielnie skonfigurować środowisko i dostosować je do wymagań klientów.

System Toybox jest uruchamiany dla klientów na maszynach wirtualnych (Oktawave Cloud Instance), które tworzą prywatną sieć (Oktawave Private Network). Dzięki wykorzystaniu wewnętrznych mechanizmów skalowania oraz zarządzania obciążeniami i ruchem (Load Balancer), aplikacje działają wydajnie i bez przestojów.

Korzyści biznesowe

Chmura Oktawave pozwala sprawnie wdrażać system Toybox i zapewnia rozwiązaniu płynność oraz ciągłość działania. Bieżąca obsługa środowiska nie stwarza problemów administratorom, pozwala mieć pełną kontrolę nad zasobami, a w razie potrzeby skorzystać ze wsparcia specjalistów Oktawave w trybie 24/7/365.

Ogromną zaletą jest też elastyczność chmury Oktawave. Jeden z projektów realizowanych przez Vowos wymagał stworzenia architektury multi-cloud. Oktawave została zintegrowana z platformą Redge Media CDN (ekosystem do dystrybucji wideo i strumieni audio) w chmurze AWS.

Dzięki wysokiej dostępności platformy Oktawave (SLA 99,96%), Vowos może również bez ograniczeń rozwijać swoje pozostałe produkty, oparte o usługi VOD. W czasie pandemii firma zapewniła serwisy streamingowe wielu firmom i instytucjom kultury, które przeniosły swoją działalność do świata online.

Rozwiązania, które tworzymy w Vowos pozwalają firmom medialnym szybciej i sprawniej realizować swoje usługi. Dla naszych klientów niezwykle ważna jest niezawodność, dlatego potrzebowaliśmy równie niezawodnej infrastruktury. I taka jest chmura Oktawave. Oktawave zapewnia nam stabilne i wysoko dostępne środowisko, dzięki któremu spełniamy oczekiwania klientów i możemy bez ograniczeń rozwijać własne produkty.

Łukasz W. Janas, CEO, Cofounder