Google Cloud Roadshow - śniadanie w chmurach | 24 kwietnia 2024 | 9:45 - 14:00 | Biuro Google Polska ZAREJESTUJ SIĘ > x

Wdrożenie dla TUI Polska

TUI zyskało 28% oszczędności i 150% wydajności

 • migracja
 • skalowalność
 • optymalizacja kosztów
POWRÓT

Klient

Tui Polska S.A.

Branża

Turystyka

Lokalizacja

Warszawa

wyzwania

Migracja platformy e-commerce do chmury obliczeniowej

Rozwiązania

 • Migracja do chmury
 • Oktawave Cloud Instance
 • Oktawave Cloud Storage
 • Oktawave Volume Storage
 • Managed Kubernetes

Korzyści biznesowe

 • oszczędności
 • skalowalność
 • wzrost wydajności

Case study TUI Polska

Stabilność działania bez względu na obciążenie, brak konieczności zatrudniania dodatkowych administratorów, brak konieczności inwestowania w sprzęt i pokaźne oszczędności – to tylko niektóre z korzyści, które odniosła firma TUI po migracji do chmury obliczeniowej Oktawave.

TUI to firma działająca w branży turystycznej, obecna na polskim rynku od ponad 20 lat. W tym czasie z usług tego biura podróży skorzystało prawie 1,5 miliona klientów. W przeciągu ostatnich dziesięciu lat - wraz z rozwojem Internetu, wzrostem dostępności komputerów oraz urządzeń mobilnych - zupełnie zmienił się sposób poszukiwania ofert wypoczynkowych. To w przeglądarce właśnie dokonywane są poszukiwania wymarzonych wakacji, co oznacza, że usługodawca musi posiadać infrastrukturę IT, która sprosta dużemu ruchowi na swojej stronie WWW.

Co więcej, infrastruktura TUI służy nie tylko do obsługi serwisu czy systemu rezerwacji - to również backend dla prawie 400 pracowników firmy, którzy trzymają pieczę nad tym, aby wakacje z TUI były udane. Oznacza to, że firma od zawsze potrzebowała korporacyjnej stabilności i wydajności, którą mogły jej zapewnić zaawansowane technologie IT.

Wyzwania

Rozwój portalu internetowego oraz wzrost liczby transakcji spowodowały, że istniejąca infrastruktura stała się niewystarczająca. Branża, w której działa TUI, cechuje się szczególną sezonowością, dlatego wykorzystanie infrastruktury bardzo się zmieniało w czasie.

Infrastrukturę najintensywniej wykorzystywano w miesiącach: listopad, grudzień, styczeń, luty, a następnie w: czerwcu, lipcu, sierpniu oraz wrześniu.

Dotychczasowa infrastruktura TUI zbudowana została w oparciu o serwery dedykowane - takie rozwiązanie nie sprzyja działalności sezonowej, zwłaszcza w przypadku firm, które z roku na rok powiększają liczbę klientów. Przewidzenie zapotrzebowania na zasoby jest bardzo trudne i zwykle kończy się przeszacowaniem lub niedoszacowaniem i dostawianiem kolejnych serwerów dedykowanych na szybko.

Innymi słowy, dotychczasowe rozwiązanie nie było skalowalne, nie było możliwości płynnego reagowania na zmienny ruch. Dlatego zakupiona moc maszyn albo bywała niewystarczająca w danym momencie, albo też nie była w pełni wykorzystana.

Generowało to wysokie koszty utrzymania, a także było niewygodne w administrowaniu: wiązało się z koniecznością dostarczania sprzętu, a także przemodelowania aplikacji.

Zamiast dostawiać kolejny serwer dedykowany, administratorzy TUI postanowili rozwiązać problem raz na zawsze, migrując do skalowalnej chmury obliczeniowej. Głównymi celami, którymi się kierowano podczas poszukiwań chmury obliczeniowej, były:

 • zwiększenie mocy obliczeniowej,
 • skalowalność,
 • skrócenie czasu wdrażania zmian,
 • optymalizacja kosztów.

Rozwiązania

1. Migracja

Po zbadaniu rynku (w tym innych chmur obliczeniowych oraz rozwiązań zastępczych), TUI postawiło na polską chmurę obliczeniową Oktawave.

Wybraliśmy Oktawave głównie ze względu na wygodę oraz czynniki ekonomiczne. Rozwiązanie chmurowe oferowane przez Oktawave eliminowało konieczność rozwoju serwerów dedykowanych, ponoszenia kosztów okresowej modernizacji i administrowania infrastrukturą.

Paweł Bieńkowski, Dyrektor Sprzedaży Online i IT

Proces migracji rozpoczęto od sporządzenia planu wspólnie z architektami i administratorami Oktawave. Następnie przystąpiono do instalowania i przygotowania środowiska testowego. Mając już etap wstępny za sobą, administratorzy zajęli się optymalizacją, a następnie wdrożeniem testowym.

Kiedy wszystko działało już zgodnie z oczekiwaniami przystąpiono do testów wydajnościowych, a kiedy i te dobiegły końca, rozpoczęto proces wdrażania produkcyjnego.

Infrastruktura TUI oparta o chmurę Oktawave to przede wszystkim skalowalność i elastyczność, a to oznacza, że dostosowuje się płynnie do aktualnego obciążenia i jest całkowicie odporna na przeciążenia. Dzięki nowej infrastrukturze zlikwidowana została konieczność planowania zasobów.

 1. Po migracji

Obecnie firma posiada dwa odrębne środowiska – testowe oraz produkcyjne. Środowisko testowe to 11 instancji OCI z podziałem na następujące role:

 • 2 serwery WWW
 • 2 serwery treści statycznych
 • 2 serwery bazodanowe (replikacja master/slave)
 • 2 serwery bazodanowe do tabel typu cache
 • 2 serwery zarządzające serwerami bazodanowymi do tabel typu cache
 • 1 serwer aplikacyjny (CMS)

Środowisko produkcyjne to 17 instancji OCI z podziałem na następujące role:

 • 1 serwer VPN
 • 4 serwery WWW
 • 2 serwery treści statycznych
 • 2 serwery bazodanowe (replikacja master/slave)
 • 3 serwery bazodanowe do tabel typu cache
 • 2 serwery zarządzające serwerami bazodanowymi do tabel typu cache
 • 1 serwer aplikacyjny (CMS)
 • 2 serwery proxy

Aby ułatwić sobie pracę z tak dużą infrastrukturą, administratorzy korzystają z kontenerów instancji. Cały czasz trwają również testy Oktawave Cloud Storage. OCS testowany jest pod kątem przechowywania zawartości stron WWW oraz backupu danych.

Korzyści biznesowe

Pracownicy TUI przeprowadzili symulację cenową, z której wynikło, że gdyby firma chciała zbudować obecnie używaną infrastrukturę od podstaw, to jej koszt byłyby nawet o 40% większy. Z nowej infrastruktury zadowoleni są również administratorzy, którzy po testach potwierdzili, że nowa infrastruktura jest wydajniejsza o ok 150%. Administratorzy TUI chwalą sobie również fakt uproszczenia infrastruktury.

Chmura Oktawave zapewnia płynne dostosowywanie mocy obliczeniowej do obciążenia, w dodatku jest odporna na niespodziewane, nagłe zmiany obciążenia, a dzięki Autoskalerowi odbywa się to bez ingerencji administratorów, którzy mogą się dzięki temu skupić na innych czynnościach. W Oktawave płaci się za realnie zużyte zasoby, dla TUI oznacza to, że w okresach mniejszego zainteresowania usługami turystycznymi firma płaci mniej za utrzymanie infrastruktury.

Dzięki tym wszystkim korzyściom firma może się skoncentrować na trzonie swojego biznesu, czyli na świadczeniu usług turystycznych na najwyższym poziomie.

To, co zdarzało nam się słyszeć o chmurze obliczeniowej, okazało się prawdziwe. Nie tylko zaoszczędziliśmy na infrastrukturze, ale również wzrosła jej wydajność. Jesteśmy teraz pewni, że żaden napływ ruchu na naszych stronach nie wpłynie na komfort podczas poszukiwania u nas wymarzonych wakacji.

Paweł Bieńkowski, Dyrektor Sprzedaży Online i IT