Case Study sportbm

sportbm płynnie przeniósł środowisko do chmury obliczeniowej i przyspieszył rozwój swojej aplikacji.

 • migracja
 • wysoka dostępność
 • skalowalność
 • elastyczność
 • wysoka wydajność
POWRÓT

Klient

sportbm

Branża

IT / Aplikacje dla klubów sportowych

Lokalizacja

Sopot

wyzwania

sportbm potrzebował rozwiązania, które zapewniłoby możliwość dalszych prac projektowych nad aplikacją. Kluczowa była stabilność, wydajność i skalowalność infrastruktury.

Rozwiązania

 • MIGRACJA DO CHMURY GCP
 • KONFIGURACJA USŁUG PAAS
 • GOOGLE KUBERNETES ENGINE
 • CLOUD SQL
 • CLOUD STORAGE
 • CLOUD LOAD BALANCING
 • SECRET MANAGER
 • ARTIFACT REGISTRY
 • CLOUD OPERATIONS TEAM
 • CLOUD MIGRATION TEAM

Korzyści biznesowe

 • stabilne, wydajne i skalowalne środowisko dla aplikacji
 • sprawny i szybki proces wdrożenia
 • możliwość skupienia się na rozwoju własnego produktu
 • dostępność narzędzi do analizy i monitoringu infrastruktury
 • szybsza reakcja na nieprawidłowości w środowisku i efektywniejsza lokalizacja problemów
 • wsparcie techniczne zespołu COT i CMT

Case Study sportbm

sportbm to firma z wieloletnim doświadczeniem w branży IT i partner technologiczny organizacji sportowych. Specjalizuje się w tworzeniu systemów transakcyjnych, serwisów informacyjnych, baz danych i aplikacji. Przechowuje i zabezpiecza powierzone zasoby na własnych serwerach oraz w oparciu o zespół najlepszych programistów dostarcza Klientom nowoczesne systemy i autorskie rozwiązania technologiczne.

Firma sportbm, dążąc do ciągłego doskonalenia i rozwijania swoich produktów, zdecydowała się na migrację do chmury GCP przy pełnym wsparciu Oktawave na etapie wdrożenia, jak i docelowego utrzymania infrastruktury.

Wyzwania

Nieustanny rozwój aplikacji wymagał od firmy podjęcia działań, które usprawniłyby proces projektowania i rozwoju aplikacji. Kluczowa była gwarancja stabilnej infrastruktury oraz pełna elastyczność pod względem doboru rozwiązań. Potrzeba zapewnienia wysokiej wydajności i skalowalności aplikacji była argumentem przemawiającym za decyzją o migracji do chmury obliczeniowej.

Firma postawiła na Google Cloud Platform z uwagi na szerokie portfolio dedykowanych narzędzi, wysoką dostępność usług, ale także rozpoznawalność marki. sportbm potrzebował także zaufanego partnera w procesie migracji - od etapu projektowania infrastruktury, przez konfigurację środowiska, po kwestie wdrożeniowe. Mając do dyspozycji wielu dostawców usług, firma zdecydowała się na powierzenie pełnej odpowiedzialności za nowe środowisko zespołowi inżynierów Oktawave. Eksperci wyróżnili się dużym doświadczeniem, wysoką responsywnością oraz szerokimi kompetencjami w zakresie globalnych rozwiązań chmurowych.

Rozwiązania

Potrzeba dalszego rozwoju i konteneryzacji aplikacji sprawiła, że oczekiwania firmy wobec infrastruktury wzrosły. Jedynym rozwiązaniem, które spełniłoby określone kryteria okazała się migracja środowiska do chmury oraz wykorzystanie funkcjonalności dostarczanych przez Kubernetes. Po omówieniu kluczowych z perspektywy sportbm wyzwań i założeń infrastrukturalnych zespół Oktawave przystąpił do działania.

Współpraca rozpoczęła się od przeprowadzonej przez zespół inżynierów pogłębionej analizy systemu Klienta oraz szeregu konsultacji w zakresie architektury aplikacji i usług z portfolio GCP. Etap prac przygotowawczych zakończył się szczegółową rekomendacją względem możliwych rozwiązań, uwzględniając wszystkie potrzeby biznesowe Klienta i optymalizację kosztową. Fundamentalnym elementem strategii implementacji była budowa infrastruktury jako kodu (IaC) oraz wykorzystanie narzędzi automatyzujących procesy Contiunous Integration / Continous Deployment. W związku z tym w ramach konfiguracji bazowej inżynierowie Oktawave przygotowali moduły i pipeline’y Terraform, umożliwiające późniejsze łatwe odtwarzanie i bezpieczne zarządzanie poszczególnymi komponentami infrastruktury.

Tam, gdzie wymagane było przeprowadzenie konfiguracji na poziomie systemu operacyjnego, zostało zastosowane rozwiązanie Ansible. Następnie zespół przystąpił do uruchomienia i konfiguracji klastra Google Kubernetes Engine oraz wybranych usług GCP oferowanych w modelu PaaS, tj. Cloud SQL, Cloud Storage, Cloud Load Balancing, Secret Manager, Artifact Registry.

W kolejnym kroku nasi specjaliści DevOps byli odpowiedzialni za wsparcie sportbm w procesie dostosowania manifestów pod deployment aplikacji przy wykorzystaniu narzędzia ArgoCD. Jednocześnie wspierali zespół Klienta w optymalizacji całego procesu CI/CD. Na tym etapie przygotowali też wdrożenie kolejnych usług bezpośrednio w klastrze Kubernetes, a także uruchomili dodatkowe maszyny wirtualne na potrzeby aplikacji wspierających. Zgodnie z przyjętą koncepcją powołane zostały dwa środowiska uruchomieniowe dla aplikacji głównej: developerskie/testowe oraz produkcyjne. Pod taką organizację zasobów oraz na bazie wypracowanego przez inżynierów Oktawave modelu zarządzania uprawnieniami zastosowane zostały dedykowane polityki bezpieczeństwa. Ponadto, w zakres prac wchodziła konfiguracja zdalnego dostępu do infrastruktury GCP, konfiguracja monitoringu wraz z rozbudową standardowego systemu pod bieżące wymagania oraz konfiguracja polityk backupowych.

Działania związane z implementacją środowiska i produkcyjnym wdrożeniem aplikacji trwały od listopada 2022 r. do stycznia 2023 r. Po zakończeniu etapu migracji i wdrożenia, firma sportbm zdecydowała się na stałe wsparcie Oktawave w zakresie technicznym i utrzymaniowym. Całodobowa obsługa zespołu obejmuje monitoring zużywanych zasobów oraz żywotności podów w ramach węzłów Kubernetes. Administratorzy dbają również o zapewnienie płynnego działania mechanizmów gromadzenia logów, a także bieżącą analizę i weryfikację stanu systemu operacyjnego oraz logów systemowych. Zespół Oktawave w pełni odpowiada za zgłoszenia dotyczące awarii, szybką lokalizację i reakcję na incydenty oraz stałą weryfikację zmian w środowisku produkcyjnym.

Korzyści biznesowe

Nowe środowisko chmurowe odpowiedziało na kluczowe potrzeby sportbm, które dotyczyły utrzymania stabilności, wydajności i skalowalności autorskiej aplikacji. Firma zachowała pełną elastyczność w zarządzaniu i doborze dedykowanych narzędzi i usług chmurowych. Zyskując dostęp do narzędzi analitycznych i efektywnego systemu monitoringu, wykrywanie problemów w aplikacji stało się jeszcze efektywniejsze, a reakcja na błędy i ich lokalizacja zdecydowanie szybsza.

Migracja do GCP umożliwiła nam wejście na kolejny poziom, zarówno pod kątem możliwości rozwoju aplikacji, jak i bieżącego monitorowania środowiska. Jesteśmy dzięki temu w stanie oferować naszym Klientom produkt o jeszcze wyższej jakości. Podczas migracji, współpraca z Oktawave przebiegała bez zastrzeżeń, a dzięki wiedzy oraz responsywności zespołu podczas całego procesu implementacji, wdrożenie udało się wykonać niezwykle szybko i sprawnie. Dalsze wsparcie Oktawave w utrzymywaniu usług w GCP również pozostaje na najwyższym poziomie.

Grzegorz Misiołek / Head of IT, sportbm

Rozwiązania

Przy realizacji projektu wykorzystano usługi:

Migracja do chmury


Managed Kubernetes


Cloud Operation Team


Google Cloud

info solution