wdrożenie dla Enginiety

Enginiety zapewniło niezawodne środowisko dwóm dużym klientom

POWRÓT

Klient

Enginiety

Branża

Software House

Lokalizacja

Gliwice

wyzwania

Zbudowanie rozwiązania klasy enterprise, które miało być skalowane nie tylko na poziomie aplikacji, ale także infrastruktury i znalezienie odpowiednio kompetentnych administratorów.

Rozwiązania

  • Oktawave Cloud Instance
  • Wsparcie Premium

Korzyści biznesowe

  • Stabilne środowisko
  • Elastyczność rozwiązania
  • Szybki deployment

Case Study Enginiety

Enginiety skupia się na swoich kluczowych kompetencjach – produkcji oprogramowania. Obsługę infrastruktury oddaje zaś w ręce specjalistów z Oktawave. Oto historia współpracy dwóch polskich firm IT, opierającej się nie tylko na zaufaniu, ale także na solidnym gruncie technologicznym.

Enginiety realizuje projekty Omnichannel Commerce dla firm w całej Europie. Opierając się na partnerskiej relacji z klientami, buduje z powodzeniem rozwiązania, które są efektywne i użyteczne. Przedstawiciele firmy mówią o sobie: “jesteśmy inżynierami transformacji”. Enginiety jest srebrnym partnerem SAP, wyróżnionym nagrodą SAP Recognized Expertise, jako jedna z pięciu firm w regionie EMEA.

Wyzwania

Enginiety szczególną uwagę przywiązuje do wyboru nie tylko technologii będącej podstawą do zbudowania konkretnego rozwiązania, ale również do wyboru dostawcy. Przed firmą stanęło kolejne wyzwanie: zbudowanie rozwiązania klasy enterprise, które miało być skalowane nie tylko na poziomie aplikacji, ale także infrastruktury. Wdrożenie miało mieć miejsce w bezpiecznym i wysoko dostępnym środowisku. To, że u podstawy nowo tworzonego rozwiązania będzie chmura obliczeniowa, a nie serwer dedykowany czy VPS, było dla Enginiety oczywiste.

Szukając dostawcy chmury obliczeniowej, jednym z kryteriów byli także ludzie – profesjonalni i pracujący w sposób bliski naszym standardom. Tym wymaganiom sprostało Oktawave, jedyna polska platforma świadcząca usługi cloud computing z certyfikatami ISO/IEC 27001:2013 oraz CSA STAR, które potwierdzają bezkompromisowe podejście firmy do zagadnień związanych z bezpieczeństwem danych.

Mirosław Bartnik, Chief Technical Officer w Enginiety

Rozwiązania

Po przeprowadzeniu wywiadu odnośnie do oczekiwań infrastrukturalnych i przeanalizowaniu wszystkich ustaleń projektowych zespół Oktawave przystąpił do projektowania środowiska. Kiedy wszystko było już opracowane, rozpoczęto konfigurowanie środowiska testowego i przystąpiono do kopiowania danych. Etap testowania obie firmy przeprowadziły wspólnie, a po doszlifowaniu wszystkich parametrów i dobraniu odpowiednich mocy maszyn (w Oktawave dostępnych jest ponad 20 konfiguracji sprzętowych), wdrożono platformę w wersji produkcyjnej. Już po nawiązaniu współpracy z Oktawave, pojawiła się potrzeba zbudowania kolejnego wydajnego środowiska dla innego klienta. Na tym etapie znajomości chmury Oktawave zespół Enginiety nie zastanawiał się długo – oba środowiska utrzymywane są na platformie Oktawave, pod czujnym okiem wyspecjalizowanych administratorów.

W Oktawave jesteśmy świadomi niepewności jaka towarzyszy administratorom, którzy mają zmigrować usługi swoich klientów do chmury obliczeniowej. Dlatego oferujemy pełne wsparcie zarówno podczas jak i po migracji. Nasz zespół Cloud Masters skutecznie zaplanuje, wdroży i utrzyma każde środowisko chmurowe. Posiada kompetencje do budowania środowisk korzystających z jednej chmury, jak i opartych o wielu dostawców (multicloud)

Zbigniew Kamiński, Director of Support and Migration Team