# Słowniki

Dane słownikowe to zdefiniowane listy wartości, które mogą być rozszerzane przez Oktawave.

Każdy element słownika ma opis słowny (zrozumiały dla człowieka), powiązany z konkretnym identyfikatorem (ID), na którym operują zasoby API Oktawave. Zatem słownik pozwala na translację identyfikatora na opis i opisu na identyfikator.

W tej sekcji:

 • poznasz słowniki, które są niezbędne do pracy z API Oktawave,
 • dowiesz się jak pobrać listę opcji słownika,
 • nauczysz się jak poznać pełną listę słowników używanych w usługach Oktawave;

# Najważniejsze słowniki

 1. Typy maszyn wirtualnych - zawiera wszystkie klasy maszyn: identyfikator słownika: 12
 2. Klasy dysków - spis dostępnych Tier'ów dysku: identyfikator słownika: 17
 3. Statusy maszyn wirtualnych - umożliwia sprawdzenie stanu włączenia/wyłączenia maszyny: identyfikator słownika: 27
 4. Statusy zleceń - zawiera spis stanów zlecenia: identyfikator słownika: 40
 5. Statusy eksportu - pozwala na sprawdzenie czy eksport został wykonany prawidłowo: identyfikator słownika: 121

Pełną listę słowników uzyskasz odpytując zasób GET /dictionaries

# Pobieranie

Znając identyfikator konkretnego słownika, można odpytać zasób GET /dictionaries/{id} i w odpowiedzi serwer zwróci listę dostępnych wartości. Każda wartość ma swój identyfikator, opis oraz link zwrotny do zasobu słownika.

Bez posiadania dentyfikatora słownika, można użyć zasobu GET /dictionaries. Zwróci on pełną listę nazw i identyfikatorów słowników dostępnych dla zautoryzowanego użytkownika API.

# Dostępne klasy maszyn wirtualnych

# Żądanie

curl -X GET 
--header 'Accept: application/json' 
--header 'Authorization: Bearer a7f2bea58e7c5e09d08bbdb4209a32db' 
'https://api.oktawave.com/services/dictionaries/12'

# Odpowiedź

{
 "Items": [
  {
   "Id": 1047,
   "Label": "v1.standard-1.05",
   ...
  },
  {
   "Id": 289,
   "Label": "v1.standard-1.09",
   ...
  },
  {
   "Id": 34,
   "Label": "v1.standard-2.2",
   ...
  },
  {
   "Id": 35,
   "Label": "v1.standard-4.4",
   ...
  },
  {
   "Id": 36,
   "Label": "v1.standard-8.8",
   ...
  },
  {
   "Id": 1048,
   "Label": "v1.standard-16.16",
   ...
  }
  ...
 ],
 "Meta": {
  "Total": 23
 }
}