wdrożenie dla Enginiety

Enginiety zapewniło niezawodne środowisko dwóm dużym klientom

  • wirtualizacja
POWRÓT

Klient

Enginiety

Branża

Software House

Lokalizacja

Gliwice

wyzwania

Zbudowanie rozwiązania klasy enterprise, które miało być skalowane nie tylko na poziomie aplikacji, ale także infrastruktury i znalezienie odpowiednio kompetentnych administratorów.

Rozwiązania

  • Oktawave Cloud Instance
  • Oktawave Cloud Storage
  • Oktawave Volume Storage
  • Oktawave Private Network
  • Load Balancer
  • Wsparcie Premium

Korzyści biznesowe

  • Stabilne środowisko
  • Elastyczność rozwiązania
  • Szybki deployment

Case Study Enginiety

Enginiety, obecnie Epam, skupia się na swoich kluczowych kompetencjach – produkcji oprogramowania. Obsługę infrastruktury oddaje zaś w ręce specjalistów z Oktawave. Oto historia współpracy dwóch polskich firm IT, opierającej się nie tylko na zaufaniu, ale także na solidnym gruncie technologicznym.

Enginiety realizuje projekty Omnichannel Commerce dla firm w całej Europie. Opierając się na partnerskiej relacji z klientami, buduje z powodzeniem rozwiązania, które są efektywne i użyteczne. Przedstawiciele firmy mówią o sobie: “jesteśmy inżynierami transformacji”. Enginiety jest srebrnym partnerem SAP, wyróżnionym nagrodą SAP Recognized Expertise, jako jedna z pięciu firm w regionie EMEA.

Wyzwania

Enginiety szczególną uwagę przywiązuje do wyboru nie tylko technologii będącej podstawą do zbudowania konkretnego rozwiązania, ale również do wyboru dostawcy. Przed firmą stanęło kolejne wyzwanie: zbudowanie rozwiązania klasy enterprise, które miało być skalowane nie tylko na poziomie aplikacji, ale także infrastruktury. Wdrożenie miało mieć miejsce w bezpiecznym i wysoko dostępnym środowisku. To, że u podstawy nowo tworzonego rozwiązania będzie chmura obliczeniowa, a nie serwer dedykowany czy VPS, było dla Enginiety oczywiste.

Szukając dostawcy chmury obliczeniowej, jednym z kryteriów byli także ludzie – profesjonalni i pracujący w sposób bliski naszym standardom. Tym wymaganiom sprostało Oktawave, jedyna polska platforma świadcząca usługi cloud computing z certyfikatami ISO/IEC 27001:2013 oraz CSA STAR, które potwierdzają bezkompromisowe podejście firmy do zagadnień związanych z bezpieczeństwem danych.

Mirosław Bartnik, CTO Enginiety

Rozwiązania

Po przeprowadzeniu wywiadu odnośnie oczekiwań infrastrukturalnych i przeanalizowaniu wszystkich ustaleń projektowych zespół Oktawave przystąpił do projektowania środowiska. Kiedy wszystko było już opracowane, rozpoczęto konfigurowanie środowiska testowego i przystąpiono do kopiowania danych. Etap testowania obie firmy przeprowadziły wspólnie, a po doszlifowaniu wszystkich parametrów i dobraniu odpowiednich mocy maszyn (w Oktawave dostępnych jest ponad 20 konfiguracji sprzętowych), wdrożono platformę w wersji produkcyjnej. Już po nawiązaniu współpracy z Oktawave, pojawiła się potrzeba zbudowania kolejnego wydajnego środowiska dla innego klienta. Na tym etapie znajomości chmury Oktawave zespół Enginiety nie zastanawiał się długo – oba środowiska utrzymywane są na platformie Oktawave, pod czujnym okiem wyspecjalizowanych administratorów.

W Oktawave jesteśmy świadomi niepewności jaka towarzyszy administratorom, którzy mają zmigrować usługi swoich klientów do chmury obliczeniowej. Dlatego oferujemy pełne wsparcie zarówno podczas jak i po migracji. Nasz zespół Cloud Masters skutecznie zaplanuje, wdroży i utrzyma każde środowisko chmurowe. Posiada kompetencje do budowania środowisk korzystających z jednej chmury, jak i opartych o wielu dostawców (multicloud)

Zbigniew Kamiński, Director of Support and Migration Team Oktawave