Premium Support

Przekaż zarządzanie swoim środowiskiem doświadczonemu zespołowi Administratorów.

Oktawave świadczy także usługi dotyczące projektowania, migracji, zarządzenia i administracji usługami chmurowymi na platformach Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform oraz Oktawave.

Ich zakres to:

 • Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych;

 • Instalacja i konfiguracja elementów niezbędnych do zapewnienia działania środowiska HA (w tym oprogramowania, sprzętu oraz usług);

 • Bieżąca opieka polegająca na codziennej weryfikacji stanu systemu oraz analizie logów;

 • Reagowanie na wszelkie zgłoszenia pochodzące z systemów monitoringu lub z innych źródeł (zgłoszeń) dotyczące systemu objętego usługą administracyjną;

 • Dbanie o aktualizację oprogramowania, w tym instalacje aktualizacji oraz poprawek;

 • Wsparcie w zakresie wyboru odpowiednich technologii i rozwiązań technicznych.

Technologie i narzędzia których używamy:

 • Systemy operacyjne z rodziny Linux, Unix, Windows;

 • Serwery web, m.in Apache, Nginx, Lighttpd, IIS;

 • Usługi o silniki baz danych MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MS SQL Server, MongoDB;

 • Serwery pośredniczące (proxy) np. Varnish, Squid, Nginx, HAProxy;

 • Administracja siecią LAN (firewall, routing, load balancing itp.);

 • Administracja siecią SAN (zarządzanie macierzami, konfiguracja sieci SAN itp.);

 • Środowiska wirtualizacji oparte o VMware;

 • Serwery pocztowe: postfix/dovecot, iRedMail, MailCow, Microsoft Exchange, Microsoft365, GSuite;

 • Systemy kopii zapasowych: Bacula, Bareos, IBM Tivoli, Veeam backup;

 • Usługi brokerów wiadomości i magazyny danych : Redis, RabbitMQ i wiele innych;

 • Narzędzia monitoringu, w tym Nagios, Cacti, Zabbix;

 • Środowiska konteneryzacji: docker, Kubernetes, Openshift (on-premise oraz managed), instalacja, tworzenie i utrzymanie w modelach hybrydowych oraz multi-cloud;

 • Rozwiązania aplikacyjne: tomcat, jboss, SAP Hybris;

 • Agregacji i zarządzania logami: ElasticSearch, Kibana, Grafana, Netflow;

 • Rozproszone systemy plików: GlusterFS, NFS, DFS;

 • Rozwiązania CMS'ow Wordpress, Drupal, Joomla.

Zakres godzin kontaktu oraz poziom dostępności do odpowiednich linii wsparcia ustalany jest indywidualnie. Koszty wsparcia na tym poszczególnych poziomach określa nasz cennik.