Premium Support
Przekaż zarządzanie swoim środowiskiem doświadczonemu zespołowi Administratorów.
Oktawave świadczy także usługi dotyczące projektowania, migracji, zarządzenia i administracji usługami chmurowymi na platformach Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform oraz Oktawave.
Ich zakres to:
  Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych;
  Instalacja i konfiguracja elementów niezbędnych do zapewnienia działania środowiska HA (w tym oprogramowania, sprzętu oraz usług);
  Bieżąca opieka polegająca na codziennej weryfikacji stanu systemu oraz analizie logów;
  Reagowanie na wszelkie zgłoszenia pochodzące z systemów monitoringu lub z innych źródeł (zgłoszeń) dotyczące systemu objętego usługą administracyjną;
  Dbanie o aktualizację oprogramowania, w tym instalacje aktualizacji oraz poprawek;
  Wsparcie w zakresie wyboru odpowiednich technologii i rozwiązań technicznych.
Technologie i narzędzia których używamy:
  Systemy operacyjne z rodziny Linux, Unix, Windows;
  Serwery web, m.in Apache, Nginx, Lighttpd, IIS;
  Usługi o silniki baz danych MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MS SQL Server, MongoDB;
  Serwery pośredniczące (proxy) np. Varnish, Squid, Nginx, HAProxy;
  Administracja siecią LAN (firewall, routing, load balancing itp.);
  Administracja siecią SAN (zarządzanie macierzami, konfiguracja sieci SAN itp.);
  Środowiska wirtualizacji oparte o VMware;
  Serwery pocztowe: postfix/dovecot, iRedMail, MailCow, Microsoft Exchange, Microsoft365, GSuite;
  Systemy kopii zapasowych: Bacula, Bareos, IBM Tivoli, Veeam backup;
  Usługi brokerów wiadomości i magazyny danych : Redis, RabbitMQ i wiele innych;
  Narzędzia monitoringu, w tym Nagios, Cacti, Zabbix;
  Środowiska konteneryzacji: docker, Kubernetes, Openshift (on-premise oraz managed), instalacja, tworzenie i utrzymanie w modelach hybrydowych oraz multi-cloud;
  Rozwiązania aplikacyjne: tomcat, jboss, SAP Hybris;
  Agregacji i zarządzania logami: ElasticSearch, Kibana, Grafana, Netflow;
  Rozproszone systemy plików: GlusterFS, NFS, DFS;
  Rozwiązania CMS'ow Wordpress, Drupal, Joomla.
Zakres godzin kontaktu oraz poziom dostępności do odpowiednich linii wsparcia ustalany jest indywidualnie. Koszty wsparcia na tym poszczególnych poziomach określa nasz cennik.
Last modified 10mo ago
Copy link