Support
Jak działa wsparcie Klienta i pomoc techniczna w Oktawave?
Rozróżniamy dwa poziomy wsparcia technicznego, w obrębie których rozwiązujemy problemy zgłaszane przez naszych Klientów:
    Standard Support - standardowy zakres pomocy, wliczony w cenę usług Oktawave. Dostępny dla wszystkich użytkowników. Korzystanie z wsparcia na tym poziomie nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.
    Premium Support - usługa odpłatnego wsparcia administracyjnego. Dostępny dla zainteresowanych Klientów po podpisaniu dodatkowej umowy. Jest on dodatkowo płatny zgodnie z cennikiem.
W tej części znajdziesz szczegółowy opis zakresów, jaki pokrywają wszystkie plany supportowe oraz sposoby i kanały kontaktu dla każdego z nich.
Last modified 10mo ago
Copy link