Słowniki
Podczas pracy z API Oktawave niejednokrotnie są używane dane słownikowe (jak np.: identyfikator klasy instancji).
Dane słownikowe to zdefiniowane listy wartości, które mogą być rozszerzane przez Oktawave.
Każdy element słownika ma opis słowny (zrozumiały dla człowieka), powiązany z konkretnym identyfikatorem (ID), na którym operują zasoby API Oktawave. Zatem słownik pozwala na translację identyfikatora na opis i opisu na identyfikator.
W tej sekcji:
  poznasz słowniki, które są niezbędne do pracy z API Oktawave,
  dowiesz się jak pobrać listę opcji słownika,
  nauczysz się jak poznać pełną listę słowników używanych w usługach Oktawave;

Najważniejsze słowniki

  1.
  Typy instancji - zawiera wszystkie klasy instancji; identyfikator słownika: 12
  2.
  Klasy dysków - spis dostępnych Tier'ów dysku; identyfikator słownika: 17
  3.
  Statusy instancji - umożliwia sprawdzenie stanu włączenia/wyłączenia instancji; identyfikator słownika: 27
  4.
  Statusy zleceń - zawiera spis stanów zlecenia; identyfikator słownika: 40
  5.
  Statusy eksportu - pozwala na sprawdzenie czy eksport został wykonany prawidłowo; identyfikator słownika: 121
Pełną listę słowników uzyskasz odpytując zasób GET /dictionaries

Pobieranie

Znając identyfikator konkretnego słownika, można odpytać zasób GET /dictionaries/{id} i w odpowiedzi serwer zwróci listę dostępnych wartości. Każda wartość ma swój identyfikator, opis oraz link zwrotny do zasobu słownika.
Bez posiadania dentyfikatora słownika, można użyć zasobu GET /dictionaries. Zwróci on pełną listę nazw i identyfikatorów słowników dostępnych dla zautoryzowanego użytkownika API.

Dostępne klasy instancji

Żądanie

1
curl -X GET
2
--header 'Accept: application/json'
3
--header 'Authorization: Bearer a7f2bea58e7c5e09d08bbdb4209a32db'
4
'https://api.oktawave.com/services/dictionaries/12'
Copied!

Odpowiedź

1
{
2
"Items": [
3
{
4
"Id": 1047,
5
"Label": "v1.standard-1.05",
6
...
7
},
8
{
9
"Id": 289,
10
"Label": "v1.standard-1.09",
11
...
12
},
13
{
14
"Id": 34,
15
"Label": "v1.standard-2.2",
16
...
17
},
18
{
19
"Id": 35,
20
"Label": "v1.standard-4.4",
21
...
22
},
23
{
24
"Id": 36,
25
"Label": "v1.standard-8.8",
26
...
27
},
28
{
29
"Id": 1048,
30
"Label": "v1.standard-16.16",
31
...
32
}
33
...
34
],
35
"Meta": {
36
"Total": 23
37
}
38
}
Copied!
Last modified 9mo ago