Wdrożenie dla GET IT Sp. z o.o.

Nowoczesne środowisko pracy w GET IT dzięki współpracy z Oktawave

POWRÓT

Klient

GET IT Sp. z o.o.

Branża

Tłumaczenia dla biznesu

Lokalizacja

Warszawa

Wyzywania

System poczty e-mail Lotus Notes oraz system dysków sieciowych, nieodpowiadające wyzwaniom współczesności. Migracja poczty z Lotus do Microsoft 365 oraz wdrożenie usług i narzędzi do pracy zespołowej - kolejnym etapem transformacji cyfrowej.

Rozwiązania

  • Oktawave Cloud Instance
  • Oktawave Cloud Storage
  • Oktawave Private Network
  • Oktawave Volume Storage
  • Microsoft 365 (Teams, Aplikacje pakietu Office (Outlook, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access) OneDrive, SharePoint)

Korzyści biznesowe

  • Stabilne środowisko
  • Elastyczność rozwiązania
  • Szybki deployment nowych maszyn
  • Wysoka dostępność aplikacji
  • Sprawna praca zespołowa

Case Study GET IT

GET IT zajmuje się profesjonalną obsługą tłumaczeniową dużych firm i korporacji oraz oferuje pełną gamę rozwiązań językowych dla tych firm, eliminując bariery językowe w biznesie. Realizuje bardzo duże, skomplikowane i wieloetapowe projekty. Dziennie tłumaczy nawet 2000 stron, a rocznie ponad 250 000.

GET IT jest pionierem w stosowaniu najnowszych osiągnięć technologicznych, w tym sztucznej inteligencji, i wykorzystywaniu tych rozwiązań, by na jak najwyższym poziomie zapewnić swoim klientom możliwość realizowania celów biznesowych.

Wyzwania

Dotychczas firma GET IT korzystała z systemu Lotus. System uniemożliwiał idący z duchem czasu postęp technologiczny. Brak możliwości pracy grupowej on-line czy rosnące koszty utrzymania systemu to jedne z wielu wyzwań, z jakimi mierzyła się firma. Konieczność usprawnienia procesu komunikacji wewnętrznej i redukcji długu technologicznego spowodowały, że firma zwróciła się do Oktawave z prośbą o pomoc. Kryterium koniecznym było utrzymanie kryteriów spełniających założenia bezpieczeństwa normy ISO 27001.

Rozwiązania

Zanim GET IT zdecydowała się na migrację swoich zasobów, dokonano analizy dotychczasowego środowiska IT i określono potrzeby biznesowe firmy. Przeanalizowano różne możliwości i narzędzia. Wybór padł na narzędzia i aplikacje M365. Przeprowadziliśmy wywiad w zakresie oczekiwań i wspólnie z GET IT opracowaliśmy plan działania. Następnie, sukcesywnie rozpoczęliśmy migrację zasobów pocztowych i aplikacyjnych do M365, wykorzystując chmurę Oktawave. GET IT korzysta również z szeregu dodatkowych aplikacji Microsoft 365, dzięki czemu w organizacji powstało stabilne, szybkie, wysoko dostępne i nowoczesne środowisko pracy. Okazało się ono niezwykle przydatne i szczególnie efektywne podczas pandemii.

Tak duża zmiana w firmie, przejście na nowe rozwiązania, zwykle rodzą wiele niepokojów: czy nie narazimy firmy na niebezpieczeństwo informatyczne, czy w TEN poniedziałek wszystko zadziała, czy klienci na tym nie ucierpią? I właśnie szczególnie w takiej zmianie warto mieć partnera, który ma podstawy i wiedzę, by zapewnić bezpieczeństwo. I nam się udało! A co myślimy dzisiaj? Czemu tak późno podjęliśmy decyzję o zmianie? Przecież poszło tak gładko :-) Dziękujemy Wam!

– Piotr Czajkowski, CEO