Wdrożenie dla Mobilteka

Mobiltek zwiększył elastyczność dzięki migracji do mikroserwisów

 • migracja
 • wysoka dostępność
 • Kubernetes
POWRÓT

Klient

Mobiltek

Branża

Płatności mobilne

Lokalizacja

Kraków

wyzwania

Mobiltek potrzebował rozwiązania, które pozwoli przejść z architektury monolitycznej na mikroserwisy, podniesie jakość utrzymania środowiska IT i poprawi rentowność biznesu.

Rozwiązania

 • Oktawave Cloud Instances
 • Oktawave Volume Storage
 • Oktawave Private Network
 • Load Balancer
 • Managed Kubernetes
 • Backup Cloud Operations
 • Cloud Operations Support

Korzyści biznesowe

 • Skalowalność rozwiązania
 • Możliwość elastycznego reagowania na potrzeby biznesu
 • Zmniejszenie zużycia zasobów
 • Skrócenie czasu pracy nad aplikacjami
 • Możliwość rozwijania własnych produktów
 • Dostępność zespołu Cloud Operations

Case study Mobilteka

Mobiltek jest czołowym dostawcą płatności mobilnych i rozwiązań IT w obszarze systemów transakcyjnych. Dynamiczny rozwój firmy sprawił, że oczekiwania wobec infrastruktury zaczęły rosnąć, a procesy wymagały usprawnienia i automatyzacji. Firma zdecydowała się na migrację z monolitycznych aplikacji na mikroserwisy, wykorzystanie Kubernetesa i powierzenie zarządzania środowiskiem zespołowi Oktawave.

Wyzwania

Systemy Mobilteka na tyle się rozrosły, że ich utrzymywanie na własnych serwerach stało się problematyczne. Już kilka lat wcześniej firma sklonowała infrastrukturę do Oktawave i uruchamiała ją, gdy podstawowe środowisko wymagało wyłączenia (np. w celu aktualizacji). Z czasem to rozwiązanie przestało być wystarczające. Co więcej firma zaczęła się dynamicznie rozwijać (wprowadziła usługę Direct Carrier Billing, starała się o licencję instytucji płatniczej i podpięcie do systemu płatności BLIK) i potrzebne były gruntowne zmiany w systemach. Rosły wymagania związane z bezpieczeństwem danych. Mocno obciążony zespół IT nie był w stanie sprawnie zarządzać infrastrukturą i płynnie dostarczać funkcji biznesowych.

Firma stanęła przed wyborem, czy rozwijać własny zespół, czy nawiązać współpracę z partnerem zewnętrznym, który dostarczy potrzebne rozwiązanie wraz ze wsparciem. Szybko okazało się, że poziom wymaganych kompetencji jest bardzo wysoko i zespół potrzebuje wsparcia merytorycznego oraz technicznego w obszarze mikroserwisów, dockeryzacji i Kubernetesa.

Zaczęliśmy szukać wsparcia merytorycznego konsultantów zewnętrznych, którzy pomogliby nam zaprojektować i wdrożyć nową infrastrukturę. Decyzja pojawiła się w momencie, kiedy okazało się, że systemy, które były monolitycznymi aplikacjami napisanymi w .NET, .NET Core czy PHP blokują dalszą możliwość sprawnego rozwoju produktów. Środowiska te uruchamiane były w formie wirtualnych maszyn, a zabiegi związane z ich utrzymaniem pochłaniały zbyt dużo cennego czasu.

Maciej Langman, CEO Mobiltek S.A.

Rozwiązania

Mobiltek zgłosił się do Oktawave z prośbą o dostarczenie środowiska chmurowego z określonymi usługami - zarządzanym Kubernetesem, klastrami baz danych, usługami dostępu do plików oraz usługami sieciowymi. Po uzgodnieniu zakresu współpracy, zespół Oktawave pracował nad przygotowaniem infrastruktury oraz usług. Zapewnił konfigurację i uruchomienie klastra testowego, a następnie produkcyjnego Kubernetes. Zadbał o konfigurację wewnętrznych mechanizmów (DNS, Load Balancer, Container Network Interface, Container Resource Monitoring, Cluster – level Logging), instalację usług monitoringu zużycia zasobów oraz żywotności Pod'ów, jak również wdrożenie mechanizmów autoskalowania. Z kolei zespół Mobilteka zajął się przygotowaniem do przekształcenia obecnego systemu na mikroserwisy. Współpraca pozwoliła Mobiltekowi dokonać transformacji aplikacji do środowisk skonteneryzowanych z wykorzystaniem klastrów bazodanowych (PostgreSQL z Patroni).

W ramach stałej współpracy zespół Oktawave zapewnia ciągłość działania klastra Kubernetes, prowadzi bieżący monitoring infrastruktury w trybie 24/7/365, obsługuje zgłoszenia dotyczące awarii i dba o optymalizację i rekonfiguracje architektury.

Korzyści biznesowe

Dzięki konteneryzacji i platformie Kubernetes firma odeszła od monolitycznej architektury na rzecz mikroserwisów, osiągnęła główny cel, tj. możliwość szybszej reakcji na potrzeby rynku poprzez uelastycznienie i przyspieszenie procesów wytwarzania aplikacji, ale zyskała także możliwość błyskawicznego skalowania i HA (High availability). Firmie zależało też na tym, aby ich programiści i inżynierzy przestali poświęcać czas na zarządzanie infrastrukturą i Kubernetesem, a stali się specjalistami we wdrożeniu funkcji biznesowych do usług płatniczych. Dzięki powierzeniu utrzymania środowiska w ręce Cloud Masters z Oktawave, zespół developerski Mobiltek może zająć się rozwojem firmy, a nie utrzymywaniem środowiska.

Korzyści wynikające z takiego podejścia były zauważalne niemal natychmiast, zarówno na poziomie wyników firmy, jaki i samej działalności operacyjnej, także compliance. Ostatnio na przykład weszły w życie wytyczne KNF dotyczące przetwarzania danych w chmurze, a my jesteśmy w stanie spełnić te warunki, dzięki wcześniej podjętej decyzji o współpracy z Oktawave.

Maciej Langman, CEO Mobiltek S.A.