raporty

Poziom adaptacji usług chmury publicznej w Polsce

Zapraszamy do lektury pierwszej części wyników badania IDG i Oktawave „Chmura Publiczna w Polsce 2019 – wykorzystanie, bezpieczeństwo, plany rozwoju”. Przeprowadziliśmy je wśród małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które już korzystają z rozwiązań chmurowych lub mają to w planach.

Zapytaliśmy przedstawicieli małych, średnich i dużych organizacji o kwestie związane z bezpieczeństwem systemów IT utrzymy-wanych w chmurze, korzyściami biznesowymi i technologicznymi oraz planami rozwoju rozwiązań chmurowych.

Prezentujemy poziom wykorzystania publicznej chmury obliczeniowej w Polsce, jej rolę w infrastrukturze IT przedsiębiorstw, skalę korzystania z usług dostawców i ocenę stopnia bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych.

POBIERZ