raporty

Kompetencje potrzebne do transformacji chmurowej

Oto wyniki pierwszej części raportu IDG, Oktawave i 7bulls.com „Kompetencje chmurowe firm w Polsce 2020”.

Badanie, przeprowadzone przez IDG Poland w lutym i marcu 2020 roku, w partnerstwie z Oktawave i 7bulls.com, miało na celu pokazanie, jak kwestia kompetencji chmurowych postrzegana jest przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska informatyczne.

W części pierwszej raportu przeanalizowano:

 • Zestawy kompetencji zespołu decydujące o sukcesie transformacji chmurowej w firmach
 • Najtrudniejsze etapy transformacji chmurowej (pryzmat kompetencji)
 • Kluczowe kompetencje dla udanej transformacji chmurowej
 • Zasoby, bądź ich brak, a wybór technologii lub dostawcy
 • Największe trudności w transformacji chmurowej
 • Kryteria oceny wyboru dostawcy chmury

Wyniki badania komentują:

 • Tomasz Bitner, Redaktor naczelny Computerworld, szef redakcji IDG Business Media
 • Andrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
 • Katarzyna Materka, Szefowa Działu Rozwiązań Cloud Computing, 7bulls.com
 • Maciej Kuźniar, COO, Oktawave
 • Paweł Oracz, Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Polskie Towarzystwo Informatyczne
 • Ireneusz M. Piecuch, Partner Zarządzający, Kancelaria IMP
 • Tomasz Siemek, Prezes Zarządu CloudTeam sp. z o.o.
 • Łukasz Węgrzyn, partner w SSW Pragmatic Solutions

POBIERZ