google kubernetes engine

Jak działa Managed Kubernetes w Google Cloud? Zobacz tutorial

Google Kubernetes Engine (GKE) to zarządzana platforma do wdrażania, obsługi i skalowania aplikacji kontenerowych przy użyciu systemu Kubernetes od firmy Google. Zapewnia bezpieczne i niezawodne środowisko do uruchamiania aplikacji i usług. Jak wygodnie zarządzać klastrami w GKE dowiecie się z najnowszego odcinka przewodnika po Managed Kubernetes.

Kubernetes to najpopularniejsza platforma do zarządzania aplikacjami w kontenerach. Jest idealnym wyborem dla organizacji, które muszą szybko wdrażać, skalować i zarządzać aplikacjami oraz usługami. Platforma oferuje szereg korzyści, w tym oszczędności kosztów, automatyczne aktualizacje, bezpieczeństwo, skalowalność i wysoką dostępność. Kubernetes jest również wysoce rozszerzalny, umożliwiając programistom dostosowanie platformy do ich konkretnych potrzeb.

ZALETY MANAGED KUBERNETES

Kubernetes to złożony system, który wymaga dobrej znajomości platformy i jej komponentów. Aby w pełni wykorzystać jego potencjał trzeba posiadać odpowiedni poziom wiedzy specjalistycznej. Dlatego też firmy chętnie korzystają z usług zarządzanych udostępnianych przez dostawców chmur (Oktawave, AWS, Azure, GCP), gotowych do użytku narzędzi, które znacznie upraszczają pracę. Przede wszystkim automatyzują konfigurację i zarządzanie klastrami Kubernetes, umożliwiając programistom skupienie się na tworzonych aplikacjach i usługach. Ponadto zarządzane usługi Kubernetes zapewniają dodatkowe warstwy zabezpieczeń w celu ochrony aplikacji i danych. Umożliwiają szybkie skalowanie bez konieczności ręcznej interwencji.

GKE KROK PO KROKU

W Oktawave wspieramy firmy we wdrażaniu i zarządzaniu skonteneryzowanymi aplikacjami, wykorzystując własne rozwiązanie (pod nazwą Oktawave Kubernetes Service) oraz narzędzia operatorów chmur globalnych. Aby ułatwić pracę z usługami Managed Kubernetes przygotowaliśmy serię praktycznych wideo przewodników:

W najnowszym odcinku prezentujemy działanie usługi Google Kubernetes Engine (GKE). Z tego tutoriala dowiesz się:

  • Jak stworzyć infrastrukturę jako kod (IaC) przy użyciu Terraform
  • Jak skonfigurowć KSM, SOPS, Secrets Manager, External Secrets
  • Jak stworzyć kontener i skonfigurować repozytorium przy użyciu Github Actions
  • Jak zdeployować pythonową aplikację przy użyciu ArgoCD

Jeśli potrzebujesz wsparcia w uruchomieniu i zarządzaniu klastrem Kubernetes w dowolnej chmurze, skontaktuj się z Oktawave. Możesz wybrać, czy chcesz przejąć nad nim kontrolę i samodzielnie zarządzać aplikacją, czy powierzyć obsługę naszemu zespołowi.

Ostatnie wpisy

Może zainteresują Cię także…