Webinar: Jak skutecznie zarządzać klastrami Kubernetes

Kubernetes to jedna z najbardziej popularnych technologii ułatwiających budowanie, wdrażanie i rozwijanie nowoczesnych aplikacji w środowiskach chmurowych. Zbigniew Kamiński, Multicloud Engineering Team Director w Oktawave, podczas konferencji Best In Cloud 2021 organizowanej przez Computerworld opowiedział, jak przygotować się do podróży z Kubernetesem, aby szczęśliwie dopłynąć do celu.

Kubernetes, inaczej K8s, to popularne narzędzie typu open source do orkiestracji kontenerami. Konteneryzacja to technologia wykorzystywana przy budowie mikroserwisów. Kontenery to niezależne, ale komunikujące się ze sobą jednostki, w których znajdują się poszczególnych komponenty systemu. Aplikacja w kontenerach uruchamiana jest na klastrze Kubernetes, czyli zestawie maszyn roboczych. Dzięki takiej architekturze można dużo szybciej przenosić dane miedzy środowiskami oraz uruchamiać i skalować aplikacje.

Przy złożonych systemach IT, ręczne zarządzanie kontenerami jest niemożliwe. W takim przypadku niezbędne jest narządzie do automatyzacji. Kubernetes pozwala na wprowadzanie zmian w aplikacji, bez jej wyłączania, eliminując przede wszystkim przestoje i przyspieszając deployment. Jednak aby w pełni wykorzystać możliwości „kontenerowca”, należy zadbać o kilka ważnych obszarów.

Czytaj również: Orkiestracja kontenerami z Kubernetes – dlaczego warto wdrożyć? >>

CO ZROBIĆ, ŻEBY NIE OSIĄŚĆ NA MIELIŹNIE?

Po klastry Kubernetes sięgają firmy, które chcą dostarczać aplikacje szybciej, łatwiej i taniej, ale również bezpieczniej. Konteneryzacja znacznie ułatwia i przyspiesza pracę deweloperów, jednak wymaga odpowiedniego przygotowania, jeszcze na etapie planowania środowiska IT.

Planując środowisko oparte o kontenery, musimy przede wszystkim zadbać o odpowiednie kompetencje. Możemy je budować wewnątrz firmy lub poszukać ich na zewnątrz

Zbigniew Kamiński

Drugim ważnym aspektem jest zadbanie o dopasowany do potrzeb stos technologiczny. Trzecim jest zastosowanie w praktyce reguły „wszystko w kodzie”, aby realizowane projekty mogły zostać uruchomiane ponownie w zautomatyzowany sposób. Stosując IaC (Infrastructure as Code), można szybko zapewnić określoną konfigurację infrastruktury, np. tworząc ad-hoc środowiska stage’owe.

Ostatnim punktem, o jakim wspomniał Zbigniew Kamiński, jest konieczność prowadzenia monitoringu – nie tylko infrastruktury, ale i procesu. Warto dopilnować, czy wszystkie elementy projektu są realizowane zgodnie z założeniami i przyjętymi KPIs.

Czytaj również: Jak skutecznie podejść do IaS?

CO ZROBIĆ, ABY MIEĆ WYSTARCZAJĄCO DUŻO MOCY?

Dobre przygotowanie sprzętowe i kompetencyjne to jeszcze nie wszystko. Tak jak na okręcie, nad wszystkim powinien czuwać „bosman”. W tej roli najczęściej występuje Business Owner.

Zadbajmy o to, aby w zespole była osoba, która rozumie cel biznesowy i zadba o to, aby składowe danego projektu były wystarczające do jego zrealizowania

Zbigniew Kamiński

Ekspert Oktawave podkreślił też, że skuteczną nawigację kontenerowcem ułatwi wyznaczony kursu do celu oraz odpowiednie narzędzia. Bardzo często zaniedbywanym elementem jest założenie odpowiedniego czasu na „dopłyniecie do portu”. Niezwykle ważnym elementem jest również odpowiednia motywacja zespołu.

Czytaj również: 4 korzyści z Managed Kubernetes przy migracji do mikroserwisów>>

CO ZROBIĆ, BY „UPCHNĄĆ” JAK NAJWIĘCEJ?

Ważną korzyścią w pracy z klastrami Kubernetes jest możliwość lepszego zarządzania zasobami, a przez to zmniejszenia wydatków. Aby zapewnić optymalizację wykorzystania zasobów należy jeszcze przed przystąpieniem do pracy z Kubernetesem zadbać o ustandaryzowany proces wytwarzania aplikacji. Zapewnienie optymalnego „załadowania” i konfiguracji naszego kontenerowca, jest uzależnione od wyboru odpowiedniego dostawcy rozwiązań. Nie można zapomnieć również o optymalizacji przestrzeni. Im lepiej ustawione zostaną kontenery, tym łatwiej będzie „przewieźć ładunek”. Ważne jest także optymalne wykorzystywanie mocy, w tym przypadku obliczeniowej i stosowanie „korekty na dryf”. Tak jak podczas rejsu należy uwzględnić zmieniające się warunki atmosferyczne, tak samo podczas realizacji projektu kubernetesowego warto dostosowywać moc do bieżącej sytuacji i potrzeb.

CO ZABRAĆ DO ŁADOWNI?

Aby podróż z klastrem Kubernetes zakończyła się sukcesem, warto zadbać o odpowiednie narzędzia. Można spotkać się z różnymi podejściami do tematu. Jedni będą zwolennikami zabierania na pokład tylko kilku niezbędnych narzędzi, inni zabiorą całą skrzynkę, a jeszcze inni postanowią zabrać człowieka, który wie, co należy wziąć i jak tego używać. Tym ostatnim rozwiązaniem może być Kubernetes Team składający się z inżynierów Oktawave. Zadbają oni nie tylko o odpowiednie narzędzia, ale będą czuwać nad przebiegiem wszystkich etapów kursu – od projektu, przez migracją i transformację, aż po późniejsze utrzymanie.

Z myślą o firmach, które chcą w pełni wykorzystać benefity, jakie daje klaster Kubernetes, Oktawave stworzyła usługę Kubernetes as a Service. Managed Kubernetes pozwala samodzielnie lub z pomocą naszych inżynierów uruchomić gotowy klaster w wybranej chmurze publicznej. Możesz zdecydować, czy chcesz przejąć nad nim kontrolę i samodzielnie zarządzać aplikacją, czy powierzyć obsługę zespołowi Oktawave.

Dowiedz się więcej o korzyściach i modelach wdrożeń Zarządzanego Kubernetesa oraz zaletach pracy z naszym zespołem >>

Ostatnie wpisy