Checklista na blackout. Sprawdź, jak nie szukać danych po ciemku

Przerwy w dostawach energii to poważne wyzwanie dla wszystkich organizacji. Brak zasilania może unieruchomić nie tylko firm produkcyjne, usługowe, ale też biura. Co można zrobić, aby uchronić się przed skutkami blackoutu? Przygotowaliśmy checklistę, która pozwala wykonać audyt zabezpieczeń i w razie potrzeby usprawnić je.

Kryzys energetyczny wynikający z niedostatecznej podaży paliw i ograniczeń dostaw gazu do Europy może doprowadzić do przerw w dostawach prądu (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła). Trudno szacować skalę problemu, jednak warto mieć świadomość, że blackout może dotknąć praktycznie wszystkich branż, w tym naszych biur.

Wyłączenie zasilania oznacza unieruchomienie infrastruktury IT, od której zależy poprawne działania wszystkich systemów i danych, z których korzystamy na co dzień. Jeśli ograniczenia energii dotkną naszych serwerów zlokalizowanych w biurze czy kolokacji, tym razem nie uratuje nas praca zdalna, ponieważ pracownicy nie będą mieli dostępu do systemów. Co można zrobić, aby zabezpieczyć się przed skutkami kryzysu energetycznego?

CO ZROBIĆ, GDY ZGAŚNIE ŚWIATŁO?

Przede wszystkim warto wykonać audyt aktualnych procedur i zabezpieczeń, a następnie stworzyć plan ciągłości działania (Business Continuity Plan). W tym pomoże Ci przygotowana przez nas checklista.

W kolejnym kroku warto zadbać o zapasową infrastrukturę IT. Korzystanie z serwerów w zewnętrznym centrum danych może nie być rozwiązaniem, jeśli nie posiada ono kwalifikacji jako ośrodek o znaczeniu krytycznym. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zrobienie kopii zapasowej w chmurze, nie tylko danych, ale całego środowiska IT. Sam backup danych bez gotowej do przejęcia pracy infrastruktury jest bezużyteczny.

ZRÓB BACKUP W CHMURZE

Niezawodność chmury wynika z jednej strony z fizycznego bezpieczeństwa centrów danych, z drugiej z architektury informatycznej. Profesjonalni dostawcy usług chmurowych korzystają z ośrodków wyłączonych z ograniczeń zasilania oraz zapewniają szereg dodatkowych zabezpieczeń. Z kolei rozproszona i wielowarstwowa architektura chmury zapewnia właściwą redundancję, co oznacza, że wszystkie urządzenia pracują równocześnie i awaria jednego z nich nie powoduje zakłóceń w całej infrastrukturze.  

Czy chmura jest jednak rozwiązaniem, które można zastosować w ostatniej chwili? Jak najbardziej, istnieją rozwiązania zarządzane pozwalające stworzyć kopię zapasową środowiska (DRaaS) w chmurze i skorzystać z niej w razie awarii. Co więcej, przygotowaniem za zapasowe środowisko płacisz tylko wówczas, gdy go używasz, jest więc to rozwiązanie dostępne dla firm każdej wielkości.  

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak przygotować firmę na wypadek blackoutu i jakie rozwiązania warto zastosować, obejrzyj webinar Rafała Ochmańskiego z Oktawave pt. “Czy w firmach nastąpi blakcout? Jak nie szukać swoich danych po ciemku”:

Ostatnie wpisy

Może zainteresują Cię także…