bezpieczeństwo i wysoka dostępność chmury

Bezpieczeństwo i optymalizacja kosztów. Polskie firmy coraz chętniej sięgają po chmurę

Jakie czynniki sprawiają, że firmy decydują się na chmurę? Co wpływa na wybór konkretnego dostawcy usług chmurowych? Jakie obawy powstrzymują przedsiębiorców przed migracją? Celem badania Computerworld było określenie preferencji polskich firm. Przedstawiamy wyniki i ciekawe wnioski.

Niepewność polityczna, inflacja, kryzys energetyczny, rosnąca skala cyberzagrożeń i wyzwania związane z pracą zdalną – to wszystko sprawia, że firmy zmieniają podejście do infrastruktury informatycznej. W poszukiwaniu bezpieczeństwa i optymalizacji kosztów coraz częściej spoglądają w stronę outsourcingu zasobów IT, szczególnie rozwiązań chmurowych. Jak czytamy w badaniu Computerworld „W poszukiwaniu optymalizacji. Centra danych, kolokacja i chmura” (we współpracy z Netią i VMware)* chociaż 75 proc. ankietowanych nadal dysponuje własnym centrum danych, to po usługi chmurowe sięga już 54 proc. firm. Co jest tego przyczyną?

BEZPIECZEŃSTWO WAŻNIEJSZE NIŻ KOSZTY

Największym wyzwaniem dla przedsiębiorców jest konieczność zwiększenia bezpieczeństwa w obliczu nowych zagrożeń cybernetycznych (tego zdania jest 67 proc. ankietowanych). Dlatego też bezpieczeństwo i wysoka dostępność to najważniejsze kryteria decydujące o wyborze modelu przetwarzania i przechowywania danych (wskazało na nie 62 proc. respondentów). Dopiero na trzecim miejscu znalazły się koszty, a na kolejnych skalowalność i rozwój oraz dostęp do najnowszych technologii.

Gdy mowa o najważniejszych kryteriach decydujących o przeniesieniu zasobów do zewnętrznego centrum, to dla badanych kluczowe znaczenie ma bezpieczeństwo fizyczne obiektów (74 proc. wskazało te cechę jako istotną lub kluczową). Następnie wymieniane są większa skalowalność data center niż własnej serwerowni czy rosnące koszty utrzymania i modernizacji własnych centrów danych.

Zastanawiający w raporcie jest wynik wskazujący, że 41 proc. respondentów uznaje koszt energii za mało istotny, co może świadczyć o tym, że w wielu przypadkach nie dokonano analizy wydatków z tytułu energii w nadchodzącym roku. W większości przedsiębiorstw ten wzrost wielokrotnie przekroczy podwyżki wynagrodzeń w dziale IT. Migracja do chmury lub kolokacja, pozwalające generować oszczędności na energii, mogłyby całkowicie zniwelować wzrost płac w działach IT.

Adam Kowalczyk, Head of Product w Oktawave, Senior Product Manager w Netia S.A.

NAJBARDZIEJ POŻĄDANE USŁUGI W CHMURZE

Jakie technologie i usługi interesują firmy? Wśród tych, które firmy planują zaimplementować na pierwszym miejscu znalazło się tworzenie chmur prywatnych i integracja z publicznymi w ramach architektury hybrydowej. Łączenie zasobów chmury prywatnej i publicznej to najbardziej elastyczne rozwiązanie, które pozwala przechowywać część danych na własnych serwerach, a jednocześnie daje dostęp do narzędzi i nieograniczonych zasobów zewnętrznego dostawcy. Dzisiaj z takich rozwiązań korzysta 34 proc. ankietowanych przedsiębiorców. Wśród wymienianych najbardziej pożądanych usług są również zapasowe centrum danych (Disaster Recovery Center) i georedundacja oraz odzyskiwanie po awarii jako usługa DRaaS.

Chmura doskonale sprawdza się w roli awaryjnego ośrodka przetwarzania danych. W chwili unieruchomienia podstawowego ośrodka, DRC przejmuje jego rolę i umożliwia nieprzerwane prowadzenie działalności. Zarządzana usługa pozwala scedować na dostawcę administrowanie planem odtwarzania awaryjnego. Dostawca zajmie się przygotowaniem kopii infrastruktury, jej testowaniem i zadba o mechanizm automatycznego uruchomienia.

JAK WYBRAĆ DOSTAWCĘ CHMURY

Czym kierują się firmy przy wyborze dostawcy usług chmurowych? Badani na pierwszym miejscu wymienili markę i długą obecność na rynku. Ważnym kryterium pozostaje również cena. Dla wielu firm istotne jest to, aby dane były przetwarzane i przechowywane na terenie kraju. Wynika to głównie z konieczności zachowania zgodności z regulacjami prawnymi i branżowymi. Innym argumentem za wyborem krajowego data center jest bliska odległość od siedziby firmy, w tym niskie opóźnienia transmisji danych.

CO JESZCZE POWSTRZYMUJE FIRMY PRZED CHMURĄ?

Mimo rosnącego zainteresowania usługami chmurowymi, wciąż część firm wyraża obawy przed wyniesieniem infrastruktury IT do zewnętrznego dostawcy. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim możliwości zapewnienia oczekiwanego poziomu ochrony wrażliwych danych. Wiele z tych obaw wynika jednak z braku kontroli własnej nad infrastrukturą, a nie zastrzeżeń do samych dostawców. Kolejnym argumentem przeciw korzystaniu z usług data center jest przekonanie o wysokich kosztach i ich nieprzewidywalność w czasie.

To przekonanie nie pokrywa się jednak z rzeczywistością. W długiej perspektywie chmura jest najbardziej opłacalną opcją. To właśnie możliwość optymalizacji kosztów jest jednym z głównych powodów, dla których firmy decydują się na migrację do chmury.

Oszczędności wynikają z modelu rozliczeniowego (pełna kontrola zasobów, płatność tylko za te zużyte, możliwość ustawienia limitów i bieżący monitoring), ale też braku konieczności kupowania nadmiarowego sprzętu i ponoszenia kosztów obsługi infrastruktury. Odchodzą także inwestycje w oprogramowanie, ponieważ chmura daje dostęp do wielu technologii i usług zarządzanych. Z badania wynika, że wiele firm jest zainteresowanych usługami odzyskiwania danych. Rozwiązania Disaster Recovery do czasu ich uruchomienia nie kosztują nas nic, w przeciwieństwie do zakupionych na zapas serwerów.

Maciej Kuźniar, COO Oktawave

CHMURA DLA KAŻDEGO

Z raportu wynika, że własne centra danych pozostają ważnym modelem przetwarzania danych, ale widać coraz większe zainteresowanie chmurą obliczeniową. Blisko co trzecia firma zamierza inwestować w usługi chmury. Szczególnie dotyczy to dużych przedsiębiorstw. Średnie podmioty znacznie bardziej skłonne są do modernizacji albo nawet zakupu nowej, ale własnej infrastruktury. Jednak i one zaczynają dostrzegać korzyści płynące z usług chmurowych: 26 proc. średniej wielkości podmiotów zamierza zrealizować projekt związany z uruchomieniem usług kopii zapasowych w chmurze, np. BaaS, DRaaS czy DRC. Jak widać, firmy każdej wielkości mogą korzystać z usług chmurowych, zapewniając sobie bezpieczeństwo, stabilność i efektywność kosztową.

*Pobierz bezpłatnie Raport „W poszukiwaniu optymalizacji. Centra danych, kolokacja i chmura”

Ostatnie wpisy

Może zainteresują Cię także…