Bezpłatne wirtualne biuro od Oktawave

Obecnie wiele firm boryka się z organizacją pracy zdalnej i przeprowadzaniem spotkań z klientami. Z pomocą przychodzą nowe technologie i rozwiązania chmurowe, których część jest dostępna bezpłatnie. Na przykład wirtualne biuro od Oktawave.

WYZWANIA DLA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

Nowe warunki organizacji pracy są nowością i wyzwaniem dla znacznej części pracowników i ich menedżerów. Istnieją obiektywne czynniki, które obecnie mogą uczynić pracę zdalną szczególnie wymagającą, powodując spadek wydajności pracy i zaangażowania. Należą do nich brak osobistego kontaktu, ograniczony dostęp do wsparcia kierowniczego czy potrzebnych informacji i dokumentów. Tymczasem okres, w którym miejsca pracy pozostają zamknięte, wydłuża się.

Jednym z największych wyzwań dla pracowników i menedżerów jest często brak dostępu do kanałów komunikacji o odpowiednich funkcjonalnościach. Może nim też być zbyt duża liczba kanałów służących do realizacji różnych potrzeb komunikacyjnych czy zadań związanych z planowaniem i raportowaniem pracy.

BEZPŁATNE WIRTUALNE BIURO

Oktawave oferuje wszystkim małym i średnim firmom, które jeszcze nie zorganizowały w pełni swojej pracy zdalnej, bezpłatny system wideokonferencji, który doskonale spełni rolę wirtualnego biura.

W Oktawave Virtual Rooms znajdują się wirtualne pokoje pracy i sale spotkań, które umożliwiają sprawną pracę zdalną w podgrupach, zmniejszenie dystansu pomiędzy pracownikami i dzielenie się informacjami. Można tu organizować spotkania online, szkolenia i wspólną pracę na dokumentach, udzielać feedbacku w czasie rzeczywistym przy pomocy czatu lub narzędzi graficznych. Możliwe jest też zapraszanie klientów do udziału w spotkaniach, organizowanie dla nich prezentacji i raportowanie na bieżąco efektów pracy.

GŁÓWNE ZALETY ROZWIĄZANIA:

 • zmniejszenie dystansu między pracownikami
 • osobisty kontakt w formie wideokonferencji i czatu
 • wirtualne sale i pokoje pracy dla wybranych zespołów
 • nieograniczona liczba sal do spotkań i pokoi do pracy
 • organizacja spotkań, prezentacji i szkoleń online
 • możliwość zapraszania klientów na spotkania
 • możliwość pracy zdalnej w podgrupach
 • dzielenie się informacjami i dokumentami
 • wspólna praca na dokumentach
 • feedback w czasie rzeczywistym
 • możliwość nagrywania spotkań lub szkoleń

WARUNKI UDOSTĘPNIENIA USŁUGI

Rozwiązanie Oktawave Virtual Rooms można przetestować. Infrastruktura chmurowa, na której działa, udostępniana jest bezpłatnie przez okres 6 miesięcy (od 1 kwietnia do 30 września 2020 roku) dla maksymalnie 250 użytkowników. Płaci się tylko za instalację tego rozwiązania w chmurze Oktawave (1000 zł netto), zlokalizowanej w Polsce. Dostęp do platformy posiada i nadaje zamawiający usługę.

KOMPONENTY USŁUGI

 • Oprogramowanie BigBlueButton (open-source)
 • Serwery wirtualne w chmurze Oktawave (bezpłatne do 30.09.2020)
 • Uruchomienie i konfiguracja platformy przez inżyniera chmurowego Oktawave

Oktawave posiada wszystkie niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa do realizacji takiej usługi.

PRZETESTUJ I ZAMÓW WIRTUALNE BIURO

Mail: twojewirtualnebiuro@oktawave.com
Tel: +48 22 10 10 555

Ostatnie wpisy