Czy jesteś gotowy na migrację do chmury?

Od lat obserwowany jest wzrost znaczenia technologii chmurowych w strategiach wielu organizacji. Już teraz 38% firm w Polsce wdrożyło chmurę we wszystkich lub w większości obszarów swojej działalności. Z kolei aż 86% przedsiębiorstw, które obecnie nie stawiają na rozwiązania chmurowe, planuje migrację w ciągu najbliższych 2 lat. Migracja do chmury staje się odpowiedzią na bieżące wyzwania i potrzeby organizacji w coraz liczniejszych kategoriach biznesu.

Powyższe dane pochodzą z najnowszego raportu PwC „Chmura w Biznesie 2023. Liderzy widzą wartość”. Badanie zostało przeprowadzone wśród niemal 400 przedstawicieli siedmiu krajów Europy Środkowej i Wschodniej z różnych sektorów przemysłu. Celem raportu była odpowiedź na pytanie o stopień zaawansowania transformacji chmurowej w Polsce, także na tle całego regionu.

Cyfryzacja nie jest sezonowym trendem. Rozwój nowych technologii obejmuje coraz więcej kategorii działalności. Rozwiązania chmurowe zdecydowanie ułatwiają prowadzenie biznesu, a wkrótce staną się niezbędne, aby utrzymać pozycję na rynku. Decyzja o inwestycji w chmurę nie powinna być jednak dyktowana jedynie presją konkurencji, lecz starannie przemyślaną indywidualną strategią przedsiębiorstwa. Dlatego, zanim rozpoczniesz migrację do chmury, dokładnie przygotuj się do tego procesu. Przeczytaj nasz niezbędnik przed migracją – poznaj teorię i bądź gotowy do praktyki!

MIGRACJA DO CHMURY – ETAPY PRZYGOTOWAŃ

Określ oczekiwania i cele migracji do chmury

Wdrożenie nowych technologii i tym samym transformacja cyfrowa firmy powinna odbywać się w procesie ewolucji – nie rewolucji. Dlatego kluczowe jest określenie najważniejszych potrzeb biznesowych i oczekiwań względem chmury. Taka wiedza pozwoli na dopasowanie dedykowanych rozwiązań chmurowych, które odpowiedzą na bieżące wyzwania przedsiębiorstwa. W czasie analizy obecnej sytuacji firmy pamiętaj o wytypowaniu mierników skuteczności. Odpowiednio dobrane wskaźniki i rzetelnie raportowane dane pozwolą ocenić efektywność wdrożenia i realne korzyści z chmury.

Migracja do chmury może przebiegać według wielu scenariuszy, dlatego dla powodzenia całego procesu najważniejsza jest odpowiedź na pytanie o oczekiwany efekt wdrożenia. Zastanów się jakie cele migracji są najważniejsze dla Twojej organizacji:

 • rozbudowa i modernizacja środowiska:
 • redukcja kosztów infrastruktury;
 • optymalizacja procesów i uwolnienie mocy działów IT;
 • gwarancja bezpieczeństwa danych i backup;
 • pewność zachowania ciągłości biznesu i błyskawiczna reakcja na awarie:
 • wzrost konkurencyjności, poprzez szybszy proces wprowadzania produktów na rynek.

Ze względu na to, że polskie przedsiębiorstwa pozostają na wczesnym etapie cyfryzacji, kluczowym powodem migracji do chmury dla 40% firm jest potrzeba modernizacji firmy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O KORZYŚCIACH Z CHMURY>

Poznaj obecne środowisko IT

Przygotowanie skutecznego planu migracji do chmury wymaga precyzyjnej analizy firmy pod kątem biznesowym, ale także technologicznym. Zanim więc przejdziesz do procesu wdrożenia nowej infrastruktury, oceń dojrzałość chmurową swojego przedsiębiorstwa i potencjał migracji do chmury.

Ważne będą takie aspekty jak poziom obecnej wirtualizacji procesów i ocena konieczności migracji dla poszczególnych aplikacji. Upraszczając temat – zdecydowanie szybsza i łatwiejsza może okazać się migracja w przedsiębiorstwie częściowo poddanym cyfryzacji niż budowa architektury chmurowej od zera. Przeniesienie wszystkich zasobów z infrastruktury on-prem będzie procesem czasochłonnym, dlatego zastanów się, czy część aplikacji może pozostać w dotychczasowym środowisku.

Zwróć uwagę również na kwestie takie jak wydajność systemów, parametry bezpieczeństwa czy konieczność spełnienia norm prawnych. Pamiętaj także o aspekcie finansowym projektu. Przeprowadź analizę kosztów bieżących i estymacje budżetu, aby upewnić się w kwestii rentowności migracji, także w perspektywie długofalowej. Pełna analiza infrastruktury i dane techniczne będą niezbędne do rekomendacji efektywnych rozwiązań chmurowych.

Jak przeprowadzić audyt infrastruktury IT?

Skompletuj zespół i wybierz partnera w migracji do chmury 

Dla skutecznego wdrożenia rozwiązań chmurowych niezbędny jest wyspecjalizowany zespół techniczny, posiadający szereg kompetencji w obszarze rozwiązań chmurowych. Sprawdź, czy Twój wewnętrzny dział IT posiada odpowiednie umiejętności do skutecznego przeprowadzenia migracji i utrzymania środowiska w chmurze. Jeśli nie, zadbaj o odpowiednie wsparcie swojego zespołu.  

Ze względu na to, że proces adopcji chmury wymaga wielu etapów przygotowań, warto już na samym początku zadbać o odpowiednie wsparcie. Zaufaj specjalistom, którzy doskonale poruszają się w środowisku chmurowym i mogą odciążyć Twój dział IT ze wszystkich działań związanych z migracją. W Oktawave bierzemy na siebie cały proces transformacji chmurowej – od przygotowań i analityki, przez opracowanie strategii i harmonogramu prac, po weryfikację skuteczności wdrożenia.

WIĘCEJ O MIRACJI DO CHMURY Z OKTAWAVE >

Dopasuj najlepsze rozwiązanie chmurowe

O zaufanym partnerze w podróży do chmury wspomnieliśmy nie bez powodu. Może przydać Ci się pomoc w wyborze najlepszego rozwiązania, indywidualnie dopasowanego do potrzeb firmy.

Modele chmury:

 • CHMURA PUBLICZNA
 • CHMURA PRYWATNA
 • CHMURA HYBRYDOWA
 • ŚRODOWISKO MULTICLOUD

Ważna jest efektywność wdrożenia i zaspokojenie potrzeb przedsiębiorstwa, dlatego doświadczony specjalista zarekomenduje najlepsze narzędzia, niezależnie od tego, czy jest to autorskie rozwiązanie (np. Chmura Publiczna Oktawave) czy usługi globalnych dostawców chmury (Google Cloud Platform, Amazon Web Services oraz Microsoft Azure). 

Wyznacz strategię i plan migracji do chmury

Osiągnięcie pełnej wirtualizacji firmy jest procesem długofalowym. Według danych z raportu, najwyższy poziom dojrzałości chmurowej deklaruje jedynie 7% ankietowanych. Nie jest to jednak powód do wyścigu o pierwsze miejsce w rankingu liczby wdrożonych rozwiązań chmurowych.  Po dokładnym przeanalizowaniu zastanego środowiska IT migrację często najlepiej wprowadzać stopniowo i rozpocząć od systemów najmniej istotnych z punktu widzenia kluczowych procesów firmy.

Wyznacz priorytetowe systemy i procesy o najniższym poziomie krytyczności. Ułatwi to określenie kierunku strategii, wpłynie na czas i budżet projektu oraz ułożenie harmonogramu prac. Pozwoli Ci także uniknąć przestojów w pracy przedsiębiorstwa, ograniczając możliwość ewentualnych problemów z dostępnością aplikacji w czasie samej migracji czy testów środowiska.

Strategia migracji może przebiegać według trzech scenariuszy:

 • LIFT AND SHIFT – najszybszy model migracji do chmury, bez konieczności wprowadzania zmian w aplikacji, zmiana dotyczy jedynie dostawcy usług chmurowych;
 • LIFT, TINKER AND SHIFT – model uwzględnia wprowadzanie zmian w systemie i optymalizację zastanej infrastruktury, przeniesienie usług odbywa się niewielkim nakładem pracy po stronie aplikacji:
 • RE-ARCHITECT – pełna migracja do chmury, uwzględniająca zarówno wprowadzenie znaczących zmian w infrastrukturze, jak i całkowitą przebudowę architektury, proces o najwyższym nakładzie pracy po stronie aplikacyjnej.

Proces przygotowań do migracji jest równie istotny jak etap wdrożenia. Postaw pierwszy krok na drodze do chmury i pobierz checklistę migracji. Sprawdź dojrzałość chmurową swojego przedsiębiorstwa i oceń, czy Twój biznes jest już gotowy na implementację nowych rozwiązań. Strategię wdrożenia infrastruktury chmurowej możesz zlecić wewnętrznym działom firmy. Zadbaj o odpowiednie wsparcie swojego zespołu IT i komplementarność kompetencji niezbędnych do skutecznej migracji. Potrzebujesz wsparcia w transformacji do chmury? Wybierz zaufanego przewodnika i zleć wszystkie etapy przygotowania Twojej infrastruktury chmurowej specjalistom.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >

Ostatnie wpisy

Może zainteresują Cię także…