Bezpłatna wirtualna szkoła od Oktawave

Okres, w którym szkoły pozostają zamknięte, wydłuża się. Realizacja podstaw programowych jest w wielu przypadkach bardzo utrudniona. Wymaga ona bowiem bieżącego kontaktu z uczniami w celu przekazywania im wiedzy i informacji zwrotnych. Wiemy, jak rozwiązać ten problem. Oferujemy bezpłatną platformę do organizowania wirtualnych lekcji i wykładów.

Czytaj dalej

Ciągłość działania usług Oktawave

Oktawave gwarantuje prawidłowe działanie infrastruktury chmurowej oraz innych usług w sposób ciągły i na ustalonych zasadach. Deklarujemy gotowość pomocy każdej firmie, która w obecnej bezprecedensowej sytuacji mierzy się z wyzwaniami operacyjnymi lub związanymi z wydajnością infrastruktury IT.

Czytaj dalej

Ciągłość biznesowa dzięki przejściu na “home office”

Obecnie wiele firm w Polsce i na świecie wymaga od swoich pracowników przejścia na pracę z domu, ze względu na pandemię COVID-19. Boom na “home office” może okazać się tymczasowy, ale znaczne zwiększenie liczby pracowników pracujących poza tradycyjnymi biurami staje się faktem. Ma również wpływ na wybór narzędzi, używanych do koordynowania zadań i komunikowania się. W tym kontekście wyzwaniem zdalnej pracy jest „pozostawanie w kontakcie”, a także planowanie działań i raportowanie.

Czytaj dalej
wirtualne biuro szkoła

Bezpłatne wirtualne biuro i szkoła od Oktawave

Istnieją obiektywne czynniki, które obecnie mogą uczynić pracę zdalną szczególnie wymagającą, powodując spadek wydajności i zaangażowania. Należą do nich brak osobistego kontaktu, ograniczony dostęp do wsparcia kierowniczego czy potrzebnych informacji i dokumentów. Z podobnym problemem borykają się nauczyciele, zobowiązani do realizacji podstaw programowych. Wymaga to bieżącego kontaktu z uczniami i przekazywania im wiedzy oraz informacji zwrotnych.

Czytaj dalej