Jak działa Managed Kubernetes w AWS? Zobacz tutorial

Amazon EKS pozwala zautomatyzować zarządzanie kontenerowymi aplikacjami w każdym środowisku. Dzięki usłudze tworzenie i skalowanie klastrów Kubernetes jest o wiele prostsze i nie wymaga wysokiego wyspecjalizowania. Jak zarządzać klastrami Kubernetes w konsoli AWS? Tego dowiecie się z najnowszego odcinka przewodnika po Managed Kubernetes.

W miarę wzrostu złożoności systemów IT i popularyzacji architektury opartej o mikroserwisy, pojawiła się potrzeba automatyzacji zarządzania takimi aplikacjami w różnych środowiskach. Potrzebę tę zaspokoiła technologia konteneryzacji. Pozwala ona na podzielenie aplikacji na mniejsze, niezależne, ale komunikujące się ze sobą komponenty (kontenery) i swobodne przenoszenie ich między środowiskami oraz uruchamianie w klastrach maszyn (fizycznych lub wirtualnych). Narzędziem, które doskonale sprawdza się w roli orkiestratora jest Kubernetes. To platforma open-source, która pozwala rozwijać aplikacje w oparciu o procesy CI / CD, zmniejszając wykorzystanie zasobów (a więc i koszty) oraz zwiększając wydajność i bezpieczeństwo systemów.

Aby ułatwić korzystanie z Kubernetesa, najpopularniejsi dostawcy chmury udostępniają zarządzaną usługę (Managed Kubernetes). Również Amazon oferuje platformę Elastic Kubernetes Service (EKS), czyli gotowe do użycia narzędzie, które ułatwia korzystanie z K8s w ramach własnej infrastruktury (lokalnej lub w chmurze AWS). Dzięki usługom zarządzanym próg wejścia dla użytkowników jest niewielki i z powodzeniem mogą prowadzić projekty oparte o mikroserwisy samodzielnie.

Szukasz wsparcia w zarządzaniu chmurą AWS? Skorzystaj z pomocy Oktawave>

Od czego rozpocząć pracę z Managed Kubernetes? Aby ułatwić start przygotowaliśmy serię tutoriali, które pokazują działanie zarządzanych usług w poszczególnych chmurach globalnych. W pierwszym odcinku Jakub Mroziński, doświadczony DevOps Engineer, przeprowadził nas przez konfigurację Oktawave Kubernetes Service. W drugim prezentuje możliwości Managed Kubernetes w AWS (EKS). Z tutorialu dowiecie się, jak wdrożyć aplikację w klastrze Kubernetes przy użyciu konsoli AWS, jak zautomatyzować proces deploymentu dzięki Flux CD oraz jak zapewnić autoskalowanie zasobów wewnątrz klastra.

Z najnowszego odcinka dowiesz się:

  • Jak stworzyć klaster Kubernetes na platformie AWS z pomocą Terraform?
  • Jak zarządzić plikiem stanu Terraform na backendzie S3?
  • Jak zainstalować ingress kontroler Kubernetesa?
  • Jak zbudować pipeline CI/CD w oparciu o Github Actions, AWS CodeBuild, AWS CodePipeline i AWS CodeDeploy?
  • Jak użyć do przechowywania haseł w klastrze AWS Secrets Manager?
  • Jak zainstalować i skonfigurować Flux CD?
  • Jak w łatwy sposób skalować klastry Kubernetes pod obciążeniem z użyciem HPA (Horizontal Pod Autoscaling)?

Jeśli potrzebujesz wsparcia w uruchomieniu i zarządzaniu Managed Kubernetes w AWS lub w dowolnej chmurze, skontaktuj się z Oktawave Kubernetes Team. Możesz wybrać, czy chcesz przejąć nad nim kontrolę i samodzielnie zarządzać aplikacją, czy powierzyć obsługę naszemu zespołowi.

Ostatnie wpisy

Może zainteresują Cię także…