Mamy to! AWS Consulting Partner + Solution Provider

Zespół architektów chmurowych z Oktawave pomaga zrealizować kompletny proces wdrożenia i zarządzania środowiskami IT w oparciu o platformę AWS.

Oktawave jako certyfikowany AWS Consulting Partner świadczy usługi doradcze i wdrożeniowe w zakresie migracji do chmury Amazon Web Services. Pomaga w opracowaniu strategii migracji oraz doborze odpowiednich usług, w zależności od potrzeb biznesowych. Specjalizuje się w projektowaniu, wycenie, utrzymaniu i optymalizacji środowisk IT na platformie. Świadczy usługę monitoringu 24/7/365 z analizą logów i szybką reakcją na zdarzenia. Adresuje też obszar pracy w metodologii DevOps, z wykorzystaniem popularnych narzędzi dostarczania i integralności aplikacji.

Dodatkowo, posiadając status AWS Solution Provider, Oktawave dostarcza usługi AWS dla biznesu, przejmując ogół obowiązków związanych z administracją środowiskiem IT. Jako autoryzowany reseller odpowiada też za komunikację z zespołami AWS oraz obsługę kont i billingu. Dla klienta oznacza to łatwiejszy i tańszy dostęp do zasobów platformy. Taki model współpracy umożliwia rozliczanie usług w walucie PLN oraz dogodne terminy płatności.

Wybrane usługi AWS zarządzane przez Oktawave:

 • Konfiguracja, optymalizacja i zarządzanie usługą Compute (EC2)
 • Zarządzanie usługami typu Storage (EBS, S3, S3 Glacier, EFS, FSx)
 • Zarządzanie usługami sieci publicznych i prywatnych (VPC, ALB, NLB, Route53)
 • Zarządzanie usługami dostarczania treści (CloudFront)
 • Utrzymanie usług kontenerowych oraz związanych z technologią Kubernetes (EKS, ECS, ECR)
 • Prowadzenie optymalizacji kosztowej (AWS Cost Explorer, AWS Budgets, AWS Cost and Usage Report)
 • Zarządzanie usługami z dziedziny bezpieczeństwa (AWS WAF, Amazon GuardDuty, KMS, CloudHSM)
 • Wsparcie w procesie CI/CD (AWS CodePipeline)
 • DevOps Operations (AWS CodeBuild, AWS CodeDeploy)
 • Monitoring usług bezpośrednio na poziomie systemu operacyjnego (Windows, Linux)
 • Zarządzanie i utrzymanie wykorzystywanych usług bazodanowych (AWS RDS, ElastiCache, Amazon DocumentDB)