Monitoring

Administratorzy systemów mogą korzystać z narzędzi, które umożliwiają monitorowanie stanu aplikacji i infrastruktury oraz śledzenie i analizowanie danych w czasie rzeczywistym.

Najpopularniejsze z nich to:

Prometheus (Timeseries database)

to darmowa aplikacja służąca do monitorowania i ostrzegania o zdarzeniach. Jest to szybka i wydajna baza danych szeregów czasowych. Do wykonywania zapytań wykorzystuje się język PromQL. Umożliwia zaawansowane zapytania o metryk, a następnie wykorzystanie uzyskanych zadań w Alertmanagerze. 

Grafana

narzędzie służące do wizualizacji danych, analizy ich oraz monitorowania. Umożliwia podpięcie do wielu źródeł danych, wyciagnięcie informacji biznesowych (logi, metryki). Pozwala wykonywać obliczenia i wykresy, a na ich podstawie tworzyć alerty. Grafana wykorzystywana jest do wizualizacji danych, tworzenia wykresów obciążeń serwerów czy klastrów k8s. W łatwy sposób można wykorzystać ją jako narzędzie do monitoringu całej infrastruktury w oparciu o wiele źródeł danych. 

cAdvisor

jest narzędziem do monitorowania zasobów i wydajności kontenerów. Zajmuje się zbieraniem, analizowaniem i wysyłką danych które mogą być wykorzystywane do monitoringu systemu. Dzięki natywnej obsłudze Dockera zbieranie danych o kontenerach nie powinno sprawiać żadnych problemów. 

ELK stack

to stos narzędzi do śledzenia i analizy danych, który składa się z Elasticsearch, Logstash i Kibana. Elasticsearch jest bazą danych w oparciu o silnik Apache Lucene, do wyszukiwania i analizy danych. Logstash służy do przechwytywania i przetwarzania danych wejściowych i przesyłania przetworzonych danych do klastra Elasticsearch. Kibana to rozbudowany interfejs graficzny do wizualizacji danych. 

Jaeger

to narzędzie do śledzenia i analizy danych o ruchu sieciowym, które integruje się z większością języków programowania i dzięki temu pozwala na łatwe śledzenie aktywności sieciowej (tracing) w czasie rzeczywistym. Dzięki temu narzędziu wykrywanie problemów związanych z wydajnością w rozproszonych systemach staje się łatwiejsze.