Jak zadbać o bezpieczeństwo Kubernetesa?

Aby zapewnić bezpieczeństwo Kubernetesowi powinniśmy trzymać się zasady czterech C (4C).

Dostawca chmury / kolokacji  (Cloud)

Wybierajmy sprawdzonych dostawców usług chmurowych czy serwerowych, czyli takich, którzy stawiają na pierwszym miejscu bezpieczeństwo usług. Stosujmy się do ich zaleceń związanych z ochroną przed zagrożeniami. Każdy z dostawców może nam zaoferować dodatkowe usługi, które podniosą bezpieczeństwo naszych zasobów. 

Klaster Kubernetes (Cluster)

Zabezpieczanie dostępu do newralgicznych elementów klastra powinno być priorytetem. Dlatego stosujmy najlepsze praktyki, takie jak: 

 • kontrola dostępu poprzez role, ograniczanie dostępu (RBAC), 
 • autentykacja (najlepiej dwuetapowa lub w oparciu o zewnętrznego dostawcę), 
 • najlepsze praktyki związane z bezpieczeństwem podów, 
 • reguły sieciowe ograniczające ruch przychodzący i wychodzący w obrębie klastra do minimum, 
 • TLS (stosujmy szyfrowane połączenia pomiędzy komponentami jak i ruchem przychodzącym do klastra). 

Kontener (Container)

Przy tworzeniu nowych obrazów powinniśmy dbać o to, by: 

 • nie podnosić niepotrzebnie uprawnień użytkowników do rangi super użytkowników, 
 • skanować stworzone obrazy w poszukiwaniu błędów bezpieczeństwa, 
 • podpisywać kryptograficznie stworzone obrazy, 
 • nie zezwalać na nadpisywanie obrazów w repozytorium. 

Kod (Code)

Dbajmy o kod, który jest wdrażany na klaster: 

 • stosujmy TLS do nawiązywania wszystkich połączeń, 
 • wykonujmy statyczną analizę kodu, 
 • skanujmy kod w poszukiwaniu backdorów i błędów bezpieczeństwa, 
 • stosujmy podejście „zero trust”.