Jakich narzędzi użyć, aby ułatwić sobie pracę z Kubernetesem?

Aby ułatwić sobie prace z Kubernetesem, można skorzystać z popularnych narzędzi, takich jak: Lens, kube-ops-view, dashboard, Rancher Kubernetes Engine (RKE), Kubespray, kOps (Kubernetes Operations), Terraform, Terragrunt.

Lens

to graficzny interfejs do Kubernetes, który pozwala na łatwe zarządzanie klastrami, z dowolnego systemu operacyjnego. Jedno z lepszych, desktopowych narzędzi, umożliwiające łatwe nawigowanie, wykonywanie komend i oglądanie wykresów. Jest dostępny jako aplikacja na platformy Windows, MacOS i Linux. 

Kube-ops-view

to prosta dla alternatywa do dashboardu K8s, służy do przeglądania klastrów Kubernetes. Umożliwia wizualizację różnych parametrów, takich jak stan zasobów, przepustowość sieci czy liczba replik podstawowych usług. Pozwala łatwo wystawiać osobom trzecim informacje o klastrze, nadać dostęp do wybranych danych czy odczytu parametrów, bez możliwości ingerencji w sam klaster. 

Dashboard

moduł rozwijany równolegle z K8s. Do samodzielnego wdrożenia. Posiada podobne funkcje odczytu, jak kube-ops-view, ale umożliwia również ingerencję w zasoby tworzenie nowych zasobów np. Deploymentów, obserwację metryk, wykonywanie komend linii poleceń bezpośrednio na kontenerach 

Rancher Kubernetes Engine (RKE)

to narzędzie do zarządzania klastrami Kubernetes, które pozwala na łatwe tworzenie i administrowanie klastrami. RKE jest dostępny jako osobna aplikacja lub jako rozszerzenie do Ranchera. Umożliwia w łatwy sposób zarządzanie większą liczbą klastrów, najczęściej wykorzystywane do rozwiązań klasy enterprise. 

Kubespray

oprogramowanie open source, które umożliwia wdrożenie i zarządzanie klastrami Kubernetes na wielu różnych platformach przy użyciu Ansible, zarówno w środowisku cloud jak i bare-metal. 

kOps (Kubernetes Operations)

to narzędzie do zarządzania klastrami Kubernetes w środowisku cloud lub bare-metal. kOps umożliwia tworzenie, aktualizowanie i usuwanie klastrów Kubernetes w wielu środowiskach (AWS, GCP, Azure, OpenStack, DigitalOcean).

Terraform, Terragrunt

narzędzia umożliwiające definiowanie zasobów w formie kodu (Infrastructure as Code, w skrócie IaC), a następnie automatycznie je tworzy lub modyfikuje zgodnie z instrukcjami. Do opisywania konfiguracji infrastruktury wykorzystywany jest język HCL. Dzięki tym rozwiązaniom można łatwo i szybko wdrażać infrastrukturę m.in. Kubernetes w różnych środowiskach, takich jak chmury publiczne, prywatne lub hybrydowe.