Co to jest chmura prywatna?

Chmura prywatna (z ang. private cloud) to taki rodzaj chmury, który charakteryzuje się ograniczonym dostępem do zasobów. Oznacza to, że z zasobów chmury korzysta tylko jedna organizacja (firma) lub wybrani użytkownicy. Chmura prywatna, chociaż nie jest dostępna ogółowi społeczeństwa, ma wiele zalet chmury publicznej, m.in. skalowalność i elastyczność. Jednak, mimo wspólnych cech z chmurą publiczną, nie należy tych pojęć utożsamiać. 

Czytaj dalej

Co to jest chmura publiczna?

Definicje chmury publicznej mogą być rozbieżne w zależności od źródła, ponieważ można do tego terminu odnieść się na dwa sposoby. Pierwszy charakteryzuje chmurę jako rodzaj zdalnego uruchamiania mocy obliczeniowej dzięki centrum danych dostawcy. Drugi odnosi się natomiast do sposobu działania chmury. Aby definicja była pełna, należałoby przedstawić oba te zagadnienia. 

Czytaj dalej

Co to jest multicloud?

Chmura obliczeniowa to rodzaj usługi, dzięki której klient może zdalnie wykorzystywać zasoby informatyczne. Dzięki temu nie musi on kupować własnych serwerów, co bezpośrednio przekłada się na mniejsze koszty stałe (capex) ponoszone przez firmę i większą swobodę pracy. Z czasem okazało się niestety, że jedno środowisko to za mało. Firmy zaczęły więc współpracować z kilkoma dostawcami, aby w pełni wykorzystać potencjał różnych środowisk. 

Czytaj dalej

Co to jest chmura hybrydowa?

Technologia chmur obliczeniowych intensywnie się rozwija. Nowe rozwiązania udoskonalają cloud computing i niosą ze sobą jeszcze więcej korzyści dla biznesu. Co jednak ciekawe, chmura hybrydowa nie jest nowością. Wdraża się ją już od dłuższego czasu, a w wielu branżach uznawana jest za rozwiązanie dające największą elastyczność. 

Czytaj dalej