Co to jest multicloud?

Chmura obliczeniowa to rodzaj usługi, dzięki której klient może zdalnie wykorzystywać zasoby informatyczne. Dzięki temu nie musi on kupować własnych serwerów, co bezpośrednio przekłada się na mniejsze koszty stałe (capex) ponoszone przez firmę i większą swobodę pracy. Z czasem okazało się niestety, że jedno środowisko to za mało. Firmy zaczęły więc współpracować z kilkoma dostawcami, aby w pełni wykorzystać potencjał różnych środowisk. 

Multicloud to strategia budowania środowisk chmurowych w oparciu o więcej niż jedną usługę chmurową od więcej niż jednego dostawcy. Przy czym może być to dostawca chmury prywatnej lub publicznej. Klient może więc wykorzystywać jedną chmurę np. Do robienia kopii zapasowej, a drugą do przeprowadzania testów i analiz. Dzięki temu korzysta ze środowiska spełniającego wszystkie jego potrzeby i płaci jedynie za rzeczywiste wykorzystanie zasobów wirtualnych. Nie musi uzależniać się od jednego dostawcy i w pełni czerpie z funkcjonalności profesjonalnych usług chmurowych. 

Jaka jest różnica między multicloud a hybrydą? 

Pojęcie multicloud bywa błędnie utożsamiane z chmurą hybrydową. Oba te rozwiązania mają wprawdzie cechy wspólne, ale różnice są zasadnicze. Jakie? 

Chmura hybrydowa to połączenie chmury prywatnej z publiczną. Oznacza to, że użytkownik wykorzystuje część infrastruktury w jednym modelu i część w drugim. Należy jednak podkreślić, że hybryda integruje nie tylko usługi, ale także warstwę sprzętową. 

Multicloud również umożliwia korzystanie z kilku usług chmurowych, ale w przeciwieństwie do hybrydy nie integruje sprzętu. W tym modelu użytkownik może używać dowolnej kombinacji chmur (prywatnych, publicznych). Chmury nie muszą być ze sobą połączone. 

Przykładowe zastosowania multicloud

Dywersyfikacja 

Żadna chmura nie jest w stanie obsłużyć wszystkich use case’ów. Dlatego warto równolegle utrzymywać środowiska wyspecjalizowane, np. Własną prywatną chmurę dostosowaną do hostingu zastrzeżonej aplikacji, niedrogi storage obiektowy w chmurze do archiwizacji danych publicznych oraz skalowalne instancje serwera w chmurze o dużej mocy obliczeniowej dla aplikacji o zmiennych parametrach zużycia.

Szybki dostęp 

W firmach o zasięgu globalnym niektóre systemy lub aplikacje mogą a nawet powinny być hostowane u lokalnych dostawców chmury publicznej. Dzięki bliskości geograficznej chmura lokalna pozwala zapewnić wysoką dostępność usług i skrócić czas odpowiedzi serwerów. Dodatkową korzyścią jest przestrzeganie obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących przetwarzania danych. 

Bezpieczeństwo 

Wielochmurowe środowisko pomaga chronić systemy informatyczne przedsiębiorstwa przed przerwami w dostępności. Jako rozwiązanie typu failover środowisko multicloud umożliwia utrzymywanie równolegle wysoko dostępnych kopii zapasowych w przypadku awarii u jednego dostawcy. 

Shadow it 

Shadow it to zjawisko polegające na samodzielnym zakupie lub wdrożeniu rozwiązań informatycznych przez różne jednostki biznesowe z pominięciem działu it. Migracja takich rozproszonych rozwiązań do jednego, preferowanego środowiska (załóżmy, że jest to chmura publiczna) może być praktycznie niemożliwa. W efekcie wdrożenia takie są traktowane jako część chmurowego inwentarza – tworzą w ten sposób multicloud. 

Multicloud – korzyści dla biznesu 

Model multicloud wyróżnia się na tle innych modeli przede wszystkim swoją elastycznością. Przedsiębiorstwo może korzystać z najefektywniejszych i obecnie najbardziej potrzebnych rozwiązań, nie martwiąc się ograniczeniami związanymi z dostępnością. Dodatkowo firma zyskuje też dużą niezależność w wyborze dostawcy usług, dzięki czemu nie uzależnia się od jednego. 

Ze wspomnianą elastycznością wiąże się także inna korzyść. Mowa o większej szansie na szybką reakcję, kiedy na rynku pojawią się nowe rozwiązania technologiczne lub nastąpią zmiany biznesowe. Integracja nowych technologii czy po prostu wprowadzanie innych rozwiązań nie są problematyczne dla użytkownika korzystającego z rozwiązań wielochmurowych. Inaczej mówiąc, multicloud doskonale sprawdza się tam, gdzie konieczna jest szybka reakcja na zmiany. 

Warto także podkreślić, że model multicloud zaciera granice między iaas, paas i saas. Odbiorcy końcowi, czyli firmy, nie muszą przykładać do tego dużej wagi. Korzystają z usług w taki sposób, jaki chcą i jakiego na ten moment potrzebują. 

Jedną z zalet używania modelu multicloud jest także mniejsze ryzyko ataków ddos, które mogą zaburzyć ciągłość procesów biznesowych. Wynika to z architektury wielochmurowej – w przypadku ataku można natychmiast przenieść procesy na inną, bezpieczną infrastrukturę chmurową. 

Na koniec należy też wspomnieć o lepszej optymalizacji działań biznesowych. Dzięki multicloud wszystkie procesy przebiegają sprawniej, co przekłada się natomiast na większą wydajność przedsiębiorstwa. Dzięki znalezieniu dostawcy, który oferuje rozwiązania dostosowane do potrzeb firmy i jej biznesu, zarządzanie przedsiębiorstwem stanie się łatwiejsze, a koszty zostaną obniżone.