Co to jest chmura prywatna?

Chmura prywatna (z ang. private cloud) to taki rodzaj chmury, który charakteryzuje się ograniczonym dostępem do zasobów. Oznacza to, że z zasobów chmury korzysta tylko jedna organizacja (firma) lub wybrani użytkownicy. Chmura prywatna, chociaż nie jest dostępna ogółowi społeczeństwa, ma wiele zalet chmury publicznej, m.in. skalowalność i elastyczność. Jednak, mimo wspólnych cech z chmurą publiczną, nie należy tych pojęć utożsamiać. 

Private cloud jest modelem dostosowanym do potrzeb konkretnego klienta. Nie opiera się na zasobach wirtualnych należących do bliżej nieokreślonego właściciela, który ma wpływ na bezpieczeństwo danych (lub jego brak) i miejsce ich przechowywania. Klient, wybierający chmurę prywatną, korzysta z mocy obliczeniowej na serwerze usługodawcy. Są to zasoby, do których nieupoważnione osoby nie mają dostępu. 

Chmura prywatna jest zazwyczaj częścią wewnętrznej infrastruktury IT firmy, która sama opracowuje lub już posiada część rozwiązań, jednak chce zyskać dostęp do zalet chmury publicznej. Private cloud może być zarządzany przez zewnętrznego dostawcę. 

Dla kogo jest chmura prywatna? 

Chmura prywatna jest usługą dla każdej firmy, która chce skorzystać ze wszystkich zalet chmury obliczeniowej, ale na infrastrukturze, którą będzie posiadała na wyłączność (zakupić lub dzierżawić). Jest to rozwiązanie, które pozwala dostosować ilość i rodzaj zasobów do aktualnych potrzeb klienta bez inwestycji w nową infrastrukturę it. 

Najczęściej private cloud wiąże się jednak z wyborem większego bezpieczeństwa. W tym modelu to klient decyduje o sposobach zabezpieczenia danych. Korzysta z już zabezpieczonych zasobów, ale według własnych preferencji. Dzięki temu ryzyko utraty danych, duże w przypadku chmury publicznej, w private cloud jest minimalne. To bardzo ważne dla firm, które dysponują szczególnie wrażliwymi danymi lub po prostu chcą mieć pewność, że ciągłość procesów biznesowych nie zostanie przerwana z powodu utraty danych. 

Najczęściej z chmury prywatnej korzysta się w: administracji, agencjach reklamowych, szeroko rozumianym sektorze bankowym, podmiotach zajmujących się edukacją, firmach programistycznych. 

Kto zarządza chmurą prywatną? 

Chmurą prywatną zarządza dział informatyczny przedsiębiorstwa. To on udostępnia usługi chmurowe innym działom w firmie, nie dostawca. Z jednej strony może to być wada private cloud, jednak z drugiej strony przeniesienie rozliczeń i obsługi it do firmy jest kolejnym zabezpieczeniem. 

Warto jednak wiedzieć, że chmurą publiczną może zarządzać także podmiot zewnętrzny. Dzięki temu firma nie musi wdrażać nowych rozwiązań, które miałyby przygotować dział do zarządzania private cloud. Szczegóły takiego modelu zarządzania są konsultowane z klientem i dopasowywane do jego indywidualnych potrzeb. 

Korzyści dla biznesu

Chmura prywatna to doskonały sposób na połączenie korzyści chmury publicznej z wysokim bezpieczeństwem i wydajnością biznesu. Najważniejsze zalety private cloud to: 

  • Skalowalność – wykorzystywane zasoby są skalowane w zależności od aktualnych potrzeb firmy, klient nie musi zastanawiać się, czy posiada niezbędne rozwiązania i czy zareaguje na nagłe zmiany; 
  • Bezpieczeństwo – firma nie powierza bezpieczeństwa swoich danych innym jednostkom, sama określa preferencje zabezpieczeń; 
  • Duża kontrola – to przedsiębiorstwo kontroluje zużycie zasobów, zabezpieczenia i architekturę chmury prywatnej; 
  • Oszczędność – koszty infrastruktury it są niższe dzięki wykorzystaniu zewnętrznej infrastruktury i optymalizacji, opłaty naliczane są tylko za rzeczywiste zużycie zasobów.