Redukcja kosztów i poprawa efektywności to najważniejsze oczekiwania polskich CFO od rozwiązań chmurowych

Niemal połowa dyrektorów finansowych jako kluczowe oczekiwania i korzyści z inwestycji w chmurę wskazuje zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstwa i uzyskania optymalizacji kosztowych. Mimo iż tylko co trzeci CFO oczekuje od rozwiązań chmurowych poprawy innowacyjności organizacji, chmura staje się nieodłącznym elementem funkcjonowania przedsiębiorstw w coraz liczniejszych kategoriach biznesu. Według badania Deloitte z technologii chmurowych korzysta lub planuje ich wdrożenie blisko dwie trzecie największych organizacji w Polsce. 

W ramach przygotowania raportu “CFO Survey 2023. Gdzie leży wartość z chmury? Perspektywa polskich CFO” analitycy firmy doradczej Deloitte przepytali 559 dyrektorów finansowych z Europy Środkowej, w której znalazło się 100 przedstawicieli polskich przedsiębiorstw. Celem badania było poznanie kluczowych wyzwań dla nowoczesnego biznesu, ale przede wszystkim ocena roli rozwiązań chmurowych w strategii rozwoju firmy. Najnowszy raport powstawał w okresie rozpoczęcia wojny w Ukrainie i wyraźnego wzrostu inflacji, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach badań. Blisko 69% CFO wskazało obawy o przyszłość finansową swojej organizacji w perspektywie kolejnego roku, co może być jedną z przyczyn braku śmiałych inwestycji w rozwój technologiczny firm.

TECHNOLOGICZNY KATALIZATOR INNOWACYJNOŚCI

Głównym czynnikiem, który wpłynął na nagłe przyspieszenie transformacji cyfrowej, także na polskim rynku, była pandemia Covid-19 i spowodowany nią przestój gospodarczy. Dla zapewnienia ciągłości biznesu, migracje do chmury często stawały się podstawową potrzebą firm i najszybszym rozwiązaniem bieżących problemów związanych np. z dostępnością danych w systemie pracy zdalnej. Dodatkowym argumentem przemawiającym na korzyść rozwiązań chmurowych, staje się coraz częściej dostrzegana potrzeba zagwarantowania pełnego bezpieczeństwa danych m.in. poprzez disaster recovery. Ma to bezpośredni związek z coraz mniej stabilną sytuacją geopolityczną i coraz większym prawdopodobieństwem wystąpienia katastrof klimatycznych.

W ostatnich latach wdrożenie rozwiązań chmurowych często prowadzone było pod presją czasu, aby zaspokoić najważniejsze w tamtym okresie potrzeby organizacyjne firm. Jednak to dopiero właściwa optymalizacja i pełne wykorzystanie możliwości chmury mogą realnie prowadzić do rozwoju biznesu. Co ważne, należy pamiętać, aby migracja do chmury odbywała się na drodze ewolucji – nie rewolucji. To pozwoli maksymalnie zwiększyć szansę właściwego przeprowadzenia wdrożenia infrastruktury chmurowej. W pierwszym etapie warto zastanowić się więc nad potrzebami biznesowymi i oczekiwaniami od chmury, a także dokładnie poznać obecne systemy i usługi przedsiębiorstwa.

Maciej Kuźniar, COO Oktawave

Blisko 2/3 ankietowanych przedsiębiorstw na polskim rynku (66% odpowiedzi) rozpoczęło lub jest gotowa na wdrożenie rozwiązań chmurowych w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Z kolei już 1/3 badanych organizacji (32%) przeniosła lub jest aktualnie w trakcie migracji przynajmniej połowy zasobów firmy. Pod względem zaawansowania we wdrożeniu rozwiązań chmurowych nasz lokalny rynek uzyskuje zbliżone wyniki do średniej dla Europy Środkowej (72%).

Dowiedz się więcej o strategii migracji do chmury >

OCZEKIWANIA CFO I KORZYŚCI Z ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH

Głównymi korzyściami wskazywanymi przez CFO, wynikającymi z wdrożenia infrastruktury chmurowej są wzrost efektywności i zwinności (49% wskazań), czyli np.:

  • skrócenie czasu time to market,
  • maksymalizacja mocy obliczeniowych,
  • wyższa efektywność pracy,
  • sprawniejszy proces monitorowania błędów,
  • wyższa skuteczność reakcji na awarie.

Wśród najczęściej wymienianych benefitów pojawia się także znacząca redukcja kosztów (46%). Oszczędności mogą wynikać z optymalizacji pracy zespołów inżynierskich, efektywniejszego zarządzania infrastruktura IT czy skuteczniejszego wykorzystania zasobów.

Według danych z raportu, wraz z rozwojem przedsiębiorstwa i nabywaniem „dojrzałości chmurowej” zmienia się sposób postrzegania korzyści płynących z migracji. Liderzy w stosowaniu rozwiązań chmurowych wskazują na wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa rozumianego m.in. jako rozwój oraz wdrożenia nowych produktów i usług (1/3 ankietowanych).

WYZWANIA WEDŁUG CFO

Głównym wyzwaniem wskazywanym przez CFO w obszarze adopcji rozwiązań chmurowych, pozostaje określenie rzeczywistych korzyści finansowych (33%). W Polsce 17% dyrektorów finansowych jako przeszkodę na drodze migracji do chmury wskazuje potrzebę rozwoju nowych kompetencji w firmie. Na rynku europejskim brak odpowiednich umiejętności technologicznych wskazywana jest przez blisko 22% CFO.

Brak wykwalifikowanych pracowników lub dedykowanego zespołu inżynierów IT mogą często stać na przeszkodzie rozwoju i transformacji cyfrowej organizacji. Utrzymanie konkurencyjności na rynku wiąże się obecnie z potrzebą inwestycji w nowe technologie. Wzrost znaczenia innowacyjności wpływa na optymalizację procesów wewnętrznych i redukcję kosztów przy stopniowym wzroście wyników finansowych. Korzyści z migracji do chmury jest zdecydowanie więcej niż potencjalnych wyzwań, szczególnie jeśli w pokonaniu trudności, może pomóc doświadczanie i wiedza najlepszych inżynierów od chmury.

Maciej Kuźniar, COO Oktawave

Z blisko ¼ odpowiedzi ankietowanych wynika, że ich organizacja nie rozpoczęła lub w najbliższych miesiącach nie przewiduje transformacji, z kolei aż 16% badanych nie widzi obecnie potrzeby wdrożenia rozwiązań chmurowych. Może być to pretekstem do organizacji szkoleń i działań edukacyjnych, które nie tylko pomogą w przygotowaniu zespołu na wdrożenie nowych rozwiązań, ale wpłyną na rozwój organizacji poprzez wzrost kompetencji dedykowanych działów firmy. Dla przedsiębiorstw, które postawiły już pierwsze kroki w chmurze, obszar cyberbezpieczeństwa jest jednym z dwóch najważniejszych priorytetów inwestycyjnych (40% wskazań). Z kolei dla 60% dyrektorów finansowych priorytetem pozostaje efektywność operacyjna i automatyzacja procesów wewnętrznych, którą planują osiągnąć dzięki wdrożeniu rozwiązań chmurowych.

Pobierz bezpłatnie “Raport Deloitte CE CFO Survey 2023.Gdzie leży wartość z chmury? Perspektywa polskich CFO”>

Ostatnie wpisy

Może zainteresują Cię także…