Oktawave z certyfikatem ISO 22301 w zakresie zarządzania ciągłością działania

Oktawave, jedna z największych polskich chmur obliczeniowych, uzyskała poświadczenie zgodności jej Systemu Zarządzania Ciągłością Działania z normą ISO 22301. Zapewnienie ciągłości działania i dostępności systemów jest szczególnie ważne dla branży e-commerce w Polsce, która w większości funkcjonuje w chmurze (58 proc.).

Certyfikat poświadcza, że Oktawave przykłada najwyższą wagę do dostarczania usług w sposób ciągły i bez zakłóceń. Jest elementem długoterminowej strategii firmy dotyczącej utrzymania ciągłości operacyjnej w obszarach technologicznym, finansowym i prawnym.

W zakresie utrzymania certyfikatów Oktawave stale współpracuje z BSI Group. Raz w roku, w ramach audytów nadzoru, chmura poddawana jest niezależnym ocenom na zgodność z wymaganiami normy ISO 22301, a co trzy lata audytom recertyfikującym. Takie obowiązki wynikają z konieczności potwierdzenia ciągłego doskonalenia procesów zapewnienia ciągłości działania.

Maciej Kuźniar, COO Oktawave

Poświadczenie zgodności Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ze standardem ISO 22301 jest dowodem na to, że chmura Oktawave:

  • prowadzi nadzór i zarządzanie obszarem ciągłości działania w sposób usystematyzowany, zdefiniowany i udokumentowany,
  • wdrożyła odpowiednie systemy i zabezpieczenia w celu zapewnienia nieprzerwanego działania krytycznych zasobów i procesów,
  • systematyczne testuje wdrożone rozwiązania i plany awaryjne, uwzględniając różnorodne scenariusze incydentów,
  • przeprowadza audyty wewnętrzne i zewnętrzne, mające na celu niezależną i obiektywną ocenę skuteczności Systemu Zarządzania Ciągłością Działania,
  • realizuje ciągłe doskonalenie, poprzez analizę wyników testów i audytów oraz wdrożenie działań naprawczych i korygujących.

Poza potwierdzeniem zgodności z normą ISO 22301, Oktawave dba o ciągłość wszystkich świadczonych usług, poprzez odpowiednie zarządzanie regionami i subregionami centrów danych w chmurze. W tym celu uruchomiliśmy kolejne centrum danych pod Krakowem, dzięki czemu możemy oferować klientom zaawansowane środowiska uruchomieniowe dla aplikacji, odporne na awarie pojedynczych centrów danych. Tym samym zmniejszamy ryzyko związane z poważnymi awariami, klęskami żywiołowymi czy cyberatakami. Obecnie nasza infrastruktura chmurowa zlokalizowana jest w trzech certyfikowanych centrach danych Tier 3 w Polsce. Dzięki ich rozproszeniu geograficznemu zapewniamy środowiska DRC i gwarantujemy bezpieczeństwo kopii zapasowej systemów IT naszych klientów.

Maciej Kuźniar, COO Oktawave

CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA KRYTYCZNA DLA E-COMMERCE

Zapewnienie ciągłości działania i dostępności systemów jest szczególnie ważne dla e-commerce w Polsce, która w większości funkcjonuje w chmurze (58 proc.). Aż 44 proc. e-sklepów doświadczyło przestojów w działaniu platform sprzedażowych.

To pokazuje, że odpowiednie zarządzanie ciągłością biznesową jest bardzo ważne, szczególnie że wiąże się z wymiernymi kosztami. Dla 24 proc. e-commerce godzina przestoju biznesu to strata w wysokości 1-20 tys. złotych, a dla 8 proc. – ponad 20 tys. złotych.

Tak wynika z Raportu Grupy K2: Technologie i marketing w e-commerce – wyzwania i trendy 2021, opracowanego na podstawie badania IDG Poland, które zostało zrealizowane na przełomie maja i czerwca 2021 roku wśród 252 osób decyzyjnych w branży.

POBIERZ RAPORT >


KONTAKT DLA MEDIÓW

Magdalena Pawlak
Senior PR & Marketing Manager
press@oktawave.com

Ostatnie wpisy

Może zainteresują Cię także…