Dlaczego warto korzystać z Managed Kubernetes?

Kubernetes jest potężnym, ale złożonym i wymagającym zaawansowanych umiejętności rozwiązaniem do obsługi aplikacji kontenerowych. Nie każda firma ma możliwość samodzielnie zbudować zespół specjalistów od K8s, który stworzy własne, bezpieczne i w pełni funkcjonalne rozwiązanie.  

Ideą konteneryzacji jest uproszczanie procesów dostarczania rozwiązań, zwiększanie wydajności i obniżanie kosztów. Kubernetes powstał, aby ułatwić pracę całym zespołom i dostarczyć zaawansowane funkcje. Zatrudnianie lub doszkalanie programistów w sytuacji ich deficytu oraz tworzenie autorskich rozwiązań może być problematyczne, nieefektywne kosztowo i ograniczać możliwości wykorzystania pełnego potencjału, jaki daje K8s.  

Dzięki temu, że Kubernetes jest platformą open-source na jej bazie najwięksi dostawcy chmury budują gotowe, zarządzane usługi, tzw. Managed Kubernetes. Korzystanie z managed services pozwala firmom obniżyć koszty inwestycji i pominąć etap „uczenia się na błędach”. To na dostawcy spoczywa ciężar dbania o poprawne działanie platformy i jej konfiguracja, a także eliminowanie błędów związanych z utrzymaniem infrastruktury. Użytkownik nie musi więc eksperymentować i testować własnych rozwiązań, może skorzystać z gotowego do pracy narzędzia i doświadczenia zespołu dostawcy (supportu). W przypadku Kubernetesa ogromną wartością dodaną jest kwestia dbania o bezpieczeństwo przez dostawcę, ponieważ Kubernetes wymaga w tym obszarze dodatkowej konfiguracji. 

Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)

Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) to najczęściej używana zarządzana usługa Kubernetes. Służy do obsługi aplikacji Kubernetes w chmurze AWS. Pozwala korzystać z Kubernetesa bez konieczności tworzenia klastra samodzielnie. Oferuje ogromną elastyczność i rozbudowany ekosystem, upraszczając proces budowania rozwiązań cloud-native w chmurze AWS. 

Główne zalety EKS

– brak konieczności ręcznej konfiguracji klastra i zarządzania węzłami obliczeniowymi, 
– automatyzacja dystrybucji obciążeń i przetwarzania równoległego, 
– możliwość uruchamiania control-plane w wielu strefach dostępności (Availability Zones), aby wyeliminować pojedyncze punkty awarii, 
– grupuje węzły i automatycznie zastępuje te niesprawne, 

– automatyczne uaktualnienia, 
– zapewnia skalowalność (horyzontalna oraz wertykalną), 
– obsługuje serwery bare-metal, 
– udostępnia CloudWatch do monitoringu, 
– obsługuje bezserwerowe zasoby obliczeniowe (serverless) i zapewnia integrację z platformą Fargate, 
– oferuje spot instances (możliwość korzystania z nieużywanych serwerów na zasadach licytacji), 
– umożliwia testowanie usług za darmo (free tier). 

Google Kubernetes Engine (GKE)

Pierwsza zarządzana usługa została udostępniona została przez Google z racji tego, że Kubernetes jest produktem tej firmy. Google Kubernetes Engine (GKE) to jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań do zarządzania aplikacjami kontenerowymi. Zapewnia najwięcej funkcji i zautomatyzowanych opcji w porównaniu z konkurencyjnymi usługami.  

Główne zalety GKE

– intuicyjny pulpit nawigacyjny zintegrowany z monitoringiem (Stackdriver),  
– automatyczne uaktualnienia panelu kontrolnego i węzłów,  
– automatyczna naprawa węzłów, 
– najbardziej rozbudowane rozwiązanie do automatycznego skalowania, 
– funkcje zarządzania tożsamością i dostępem, które pozwalają lepiej chronić wrażliwe obciążenia, 
– usługa autopilot upraszczająca tworzenie i zarządzanie klastrami. 

Azure Kubernetes Service (AKS)

Azure Kubernetes Service (AKS) pozwala na szybkie wdrożenie gotowego do użycia klastra Kubernetes na platformie Azure. Microsoft wykorzystując przewagę geograficzną, zapewnia największą dostępność geograficzną swojej usłudze. AKS jest bardzo opłacalną opcją i dobrze integruje się ze wszystkimi usługami firmy Microsoft. Użytkownicy cenią platformę za przyjazne środowisko programistyczne.

Główne zalety AKS

– bezpłatny panel kontrolny, płacisz tylko za węzły, 
– bardzo prosty onboarding – tworzenie, uaktualnianie i usuwanie klastrów za pomocą jednego polecenia, 
– zapewnia domyślny autoskaler, 
– zapewnia narzędzie monitorujące Azure Monitor5 i Application Insights, 
– obsługuje bezserwerowe zasoby obliczeniowe (serverless),  
– szybciej wdraża uaktualnienia i drobne poprawki oraz obsługuje najnowsze wersje K8s, 
– wysoki poziom zabezpieczeń sieci i bezpieczeństwa, dodatkowe funkcje zarządzania regułami za dzięki usłudze Azure Policy, 
– bezproblemowa integracja z Azure Active Directory. 

Oktawave Kubernetes Service (OKS)

Największa polska chmura wprowadziła autorską usługę Oktawave Kubernetes Service w 2020 rOKS pozwala na zarządzanie klastrami Kubernetes na infrastrukturze Oktawave. Co ważne, dostawca zapewnia pełne wsparcie zespołu specjalistów na każdym etapie współpracy (od projektu, przez wdrożenie, po utrzymanie). 

Główne zalety OKS 

– bezpłatne zasoby do zarządzania klastrem, 
– proste dodawanie węzłów i storage’u do klastra bezpośrednio z panelu admina lub API,  
- integracja z innymi usługami Oktawave, takimi jak OCI, OVS, Loadbalancer,  
– zapewnia narzędzia do monitoringu,  
– pierwsza linia kontaktu (24×7) telefonicznie oraz mailowo, bez dodatkowych opłat, 
– wsparcie biznesowe i konsultingowe, w tym w projektowaniu procesów CI/CD w oparciu o wszystkich dostawców chmur.