Migracja do chmury – jak nią zarządzić?

Od czego zacząć migrację do chmury? 

Pierwszym krokiem, który należy wykonać jest tzw. „spis z natury”, czyli lokalny audyt. W ramach takiego audytu powinna powstać pełna lista systemów informatycznych działających w firmie, które potencjalnie mogą zostać przeniesione do chmury. 

Ocena ważności systemów 

Mając taką listę, w kolejnym kroku warto zastanowić się w szerszym gronie, wewnątrz w firmie, jaka jest waga poszczególnych systemów – które z nich są ważne lub krytyczne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, a które pełnią funkcje pomocnicze. 

Zwykle do takiej oceny potrzebny jest interdyscyplinarny zespół, reprezentujący biznes i technologię. Już na tym etapie może okazać się, że część systemów nie jest potrzebna lub nie jest już używana, a inna jest już dawno przestarzała i wymaga całkowitej wymiany lub zastąpienia np. usługami w modelu SaaS. 

Wybór systemów do migracji 

Kolejny etap to wyłonienie kilku “kandydatów do migracji”. Tu, w zależności od własnej oceny sytuacji, można zdecydować się jedną z dwóch opcji: 

  • migrację systemów o mniejszym znaczeniu (przygotowanie tzw. PoC „Proof of Concept”),
  • przeniesienie ważniejszych systemów i uruchomienie ich w sposób równoległy, testując i porównując zachowanie systemu w chmurze i w modelu On-Premises – jeśli firma dysponuje odpowiednimi kompetencjami. 

Ocena systemów pod kątem technologii i zasobów 

Zanim jednak przejdziemy do rzeczywistej migracji wybranego systemu, trzeba wcześniej wykonać kilka dodatkowych kroków. Należy ocenić wybrane do migracji systemy pod kątem technologii oraz niezbędnych zasobów infrastrukturalnych. 

W tym celu warto rozszerzyć posiadaną listę systemów o: 

  • spis wykorzystywanych stosów technologicznych w każdym z nich (idealnie byłoby odszukać dokumentację tych systemów),
  • określić jaką obecnie ilość infrastruktury (serwerów, przestrzeni dyskowej) wykorzystuje każdy z tych systemów.

Uzbrojeni w tą wiedzę będziemy mogli po pierwsze poszukać odpowiednich kompetencji do migracji wewnątrz w firmie, lub znaleźć odpowiednich inżynierów na rynku. Po drugie będziemy już dysponować podstawowym materiałem, na bazie którego specjaliści będą w stanie wstępnie obliczyć TCO projektu po migracji do chmury. 

Kiedy sięgnąć po wsparcie zewnętrzne? 

Warto podkreślić, że jeśli firma nie posiada wewnętrznych zasobów aby taki „spis z natury” wykonać, to istnieją sprawdzeni dostawcy, którzy taką usługę zrealizują. 

Optymalnym rozwiązaniem będzie znalezienie takiego dostawcy chmury, który doskonale znając cechy oferowanego przez siebie rozwiązania, będzie mógł po przeprowadzeniu audytu wykonać plan migracji, który zmaksymalizuje techniczne i ekonomiczne korzyści płynące z zastosowania konkretnego rozwiązania chmurowego. 

Dobrym pomysłem jest także zwrócenie się już na tym etapie o pomoc do firmy, która oferuje i wdraża rozwiązania Multicloud – tego rodzaju partner będzie w stanie wykonać arbitraż cenowy i zaproponować tę chmurę, która będzie optymalna, również cenowo. 

W jakiej kolejności migrować zasoby? 

Kolejność przenoszenia systemów do chmury jest indywidualna dla każdego przedsiębiorstwa. Można jednak wspomagać się powszechną zasadą, że migrację do chmury zaczynamy od przenoszenia mniej krytycznych zasobów, takich jak systemy pocztowe, strony www, środowiska developerskie. 

W drugiej kolejności, po pozytywnych testach PoC, przenosimy aplikacje krytyczne dla funkcjonowania biznesu, takie jak CRM, systemy IT, transakcyjne, rozliczeniowe czy służące do zarządzania produkcją. Nie jest to jednak regułą, czasem bowiem po przeprowadzeniu audytu okazuje się, że idealne rozwiązanie będzie oparte o kilka chmur, na różnym poziomie zaawansowania a procesy migracji mogą być realizowane równolegle. 

Dla przykładu system pocztowy do tej pory uruchomiony on-premises w oparciu o MS Exchange zostanie przeniesiony do usługi O365 (MS Azure), równolegle CRM zostanie przeniesiony w modelu Lift&Shift do chmury Oktawave typu IaaS która posiada centra danych w Polsce, natomiast bazy danych serwisów internetowych znajdą swoje nowe miejsce w usłudze typu database as a service (DbaaS). 

Komu powierzyć proces migracji?

Głównym wyzwaniem podczas planowania i realizowania wszystkich kroków migracji znalezienie odpowiednich kompetencji. Możemy to zrobić na kilka sposobów: 

  • poszukać ich wewnątrz firmy lub wysyłając własnych pracowników na szkolenia,
  • uruchomić procesy rekrutacyjne i poszukać kompetencji na rynku,
  • skorzystać z pomocy zewnętrznych specjalistów, mających potwierdzone doświadczenie w migracji do chmury.

Jeśli zdecydujemy się na trzeci wariant, to warto zwrócić uwagę na firmy, które nie są skupione wokół jednego dostawcy chmury, wtedy zwykle oferta będzie jakościowo lepsza – choćby z tego powodu, że konstruowana w oparciu o szerszy wachlarz możliwości. 

Idealnie byłoby, gdyby taka firma dodatkowo udostępniała swoim klientom dedykowany zespół do zadań specjalnych, składający się z najlepszych ekspertów od analizy, projektowania, migrowania i utrzymania architektury IT w chmurze. Takich, którzy wezmą na siebie odpowiedzialność za właściwe poukładanie całego procesu, bieżący monitoring jego poszczególnych etapów i odpowiednie dostosowanie parametrów chmury. 

Jakie technologie mogą być pomocne w migracji? 

Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na takie pytanie. Na pewno ważniejsze są uniwersalne umiejętności zespołu migracyjnego w operowaniu różnymi technologiami niż konkretne, wykorzystane narzędzia. Potrzebna będzie też dobra organizacja pracy (planowanie i raportowanie) oraz zwinny model np. agile – czyli zastosowanie jednej z metodyk, którą wykorzystuje się w rozwoju oprogramowania na płaszczyźnie migracji do chmury.