Jak wybrać dostawcę usług chmurowych?


Wybór zarówno technologii, jak i jej dostawcy jest niezwykle ważny, ponieważ przesądza o sukcesie firmy w długoterminowym ujęciu. Technologia determinuje tempo i zakres rozwoju organizacji, a odpowiednie wsparcie ze strony dostawcy ma duże znaczenie dla skuteczności, sprawności, a także opłacalności wdrażanych rozwiązań. Decydując się na przejście do chmury, firma musi zdecydować nie tylko o rodzaju chmury (prywatna, publiczna czy hybrydowa), ale też o zakresie usług dodatkowych.


Pierwszym krokiem powinno być zatem określenie potrzeb organizacji w zakresie technologii i usług, a także możliwości finansowych. Wybór dostawcy powinien być wypadkową analizy wymagań technicznych i biznesowych organizacji oraz oceny dostawców pod kątem m.in. architektury, standardów, usług, bezpieczeństwa, doświadczenia i reputacji. Z tą wiedzą możemy przeglądać oferty i dopasować tę spełniającą w największym stopniu nasze oczekiwania.


Wybierając dostawcę chmurowego, menedżerowie IT kierują się kryteriami oceny takimi jak zgodność z wymogami prawnymi (44 proc.), sposób zarządzania ryzykiem (37 proc.) oraz certyfikaty potwierdzające bezpieczeństwo (36 proc.). Tak wynika z badania „Kompetencje Chmurowe firm w Polsce 2020”, zrealizowanego przez IDG na zlecenie Oktawave i 7bulls.


Jeśli nie jesteś pewny, na jaką chmurę się zdecydować, dobrym krokiem będzie współpraca z firmą oferującą szeroki wachlarz usług. Firma, które zapewnia usługi zarówno rynkowych gigantów (Microsoft, Amazon i Google), jak i np. własne rozwiązania, przedstawi szerszy zakres możliwości. Jeśli nie posiadasz własnego zespołu, który mógłby przeprowadzić migrację i zająć się administrowaniem infrastruktury, wybierz dostawcę, który oferuje dedykowanych specjalistów. Wówczas masz pewność, że otrzymasz odpowiednie wsparcie na każdym etapie współpracy: zaczynając od analizy aktualnych potrzeb, przez dostosowanie parametrów projektu i migrację, po utrzymanie i optymalizację kosztów. Warto zapoznać się z historiami wdrożeń (case study) dostawcy, sprawdzić czy posiada doświadczenie w danej lub pokrewnej branży czy poprosić o spotkanie referencyjne.

Dobrze dobrany partner technologiczny weźmie na siebie pełną odpowiedzialność za zaprojektowanie, zbudowanie i utrzymanie infrastruktury, pozwalając Ci zająć się tylko tym, co trzymasz w chmurze (danymi i aplikacjami).

Najważniejsze kryteria wyboru dostawcy usług chmurowych


Technologie


Jeśli nie masz pewności, która platforma chmurowa najlepiej wesprze Twoje cele biznesowe, porozmawiaj z dostawcą o szerokim portfolio usług. Warto wiedzieć, że każda platforma ma swoje mocne i słabe strony. Dostawca o kompetencjach w obsłudze różnych platform przeanalizuje Twoje potrzeby i dobierze optymalne rozwiązanie. Jeśli potrafisz określić rodzaj środowiska, zakładane obciążenie i wymagane parametry, sprawdź, czy wybrany dostawca zapewnia preferowaną technologię i ma odpowiednie doświadczenie w obsłudze danej platformy. Zapytaj również, w jakim kierunku firma zamierza się rozwijać, czy jest to spójne z Twoimi potrzebami w dłuższej perspektywie.


Bezpieczeństwo


Bezpieczeństwo to jeden z głównych powodów migracji do chmury, dlatego też to kryterium powinno być szczególnie istotne. Sprawdź, jaki zakres bezpieczeństwa zapewnia dostawca, jakie stosuje środki i procedury bezpieczeństwa. Czy zapewnia zabezpieczenia fizyczne, np. rozproszone geograficznie centra danych, pozwalające zbudować odporne na awarie środowisko. Poproś o przedstawienie narzędzi i mechanizmów używanych do ochrony aplikacji i danych. Upewnij się czy możesz oczekiwać od dostawcy wskazania konkretnego miejsca przechowywania i przetwarzania danych (np. kraj).


Sprawdź, czy dostawca legitymuje się certyfikatami i spełnia normy w zakresie przetwarzania danych (ISO/IEC, CSA STAR, PCI DSS). Upewnij się, że platforma, na która się decydujesz spełnia wymogi formalne i prawne (np. RODO) oraz zapewnia standardy zgodności niezbędne w Twojej branży i organizacji.


Wsparcie


Jeśli Twojemu zespołowi brakuje kompetencji lub czasu, aby samodzielnie przeprowadzić proces migracji, sprawdź jaki zakres wsparcia oferuje dostawca. Upewnij się, czy w razie awarii będziesz mógł liczyć na szybką pomoc i jakiego typu (czy będzie to kontakt przez call center, czat, a może dedykowany konsultant)? Jeśli zależy Ci na obsłudze w języku polskim, upewnij się, że dostawca oferuje taką możliwość. Jeśli chcesz korzystać z zaawansowanych rozwiązań (np. Managed Kubernetes) sprawdź od razu, czy dostawca udziela wsparcia w tym zakresie.


Koszty

Koszty jednostkowe (np. koszt samej infrastruktury typu pamięć czy procesory) nie powinny być decydującym elementem w wyborze dostawcy chmurowego, biorąc pod uwagę, że korzyści z chmury wykraczają poza te stricte infrastrukturalne. Jednak nie da się ukryć, że inwestycja w chmurę jest ważną decyzją i jej koszt odgrywa dużą rolę w procesie decyzyjnym. Każdy dostawca oferuje nieco inny zakres usług czy odmienne sposoby rozliczania, dlatego porównanie ofert nie jest proste. Warto ustalić priorytety i przyjrzeć się dostępnym modelom rozliczeniowym, aby wybrać ten najkorzystniejszy dla naszego wzorca użytkowania chmury. Myśląc perspektywicznie, można również przeanalizować koszty dodatkowych usług, z których być może w przyszłości firma będzie chciała skorzystać.
Jedno jest pewne, oceniając koszty chmury należy myśleć długoterminowo, uwzględniając nieoczywiste oszczędności, które możliwe są tylko dzięki chmurze (np. niższy koszt wytwarzania, rozwoju i obsługi aplikacji). Dopiero takie podejście pozwoli oszacować obniżenie całkowitego kosztu w tym obszarze, który chcemy usprawnić dzięki chmurze.