Webinar: To działa! Przenieś VMware z lokalnego centrum do AWS i odkryj zalety chmury

Eksperci Oktawave pokazali, jak połączyć lokalne, zwirtualizowane środowisko VMware z usługą VMware on AWS. Maciej Kuźniar i Piotr Kościelny opowiedzieli również o tym, czym jest i jakie korzyści stwarza platforma VMware Cloud on AWS.

CO TO JEST WŁAŚCIWIE VMWARE CLOUD ON AWS?

Obecnie firmy skupiają się obecnie na budowie infrastruktury chmurowej w oparciu o strukturę hybrydową, jak wynika badań przeprowadzonych przez VMware, wiodącego dostawcę oprogramowania do wirtualizacji. Szukają sposobów, aby uzyskać jak najwięcej korzyści środowiska on-premise i chmury. Dlatego też liderzy usług chmurowych – VMware w chmurze prywatnej, a AWS w chmurze publicznej – postanowili stworzyć ciekawe rozwiązanie, jakim jest nowoczesna platforma hybrydowa VMware Cloud on AWS (VMC), łącząca najlepsze cechy obu technologii.

Migracja do chmury oznacza wiele wyzwań dla firm. Dostawcy chmurowi oferują różne formaty maszyn wirtualnych. Bywa, że sieć jest niedopasowana, brakuje spójności operacyjnej pomiędzy środowiskami on-premise i chmurowymi. Wymaga to nauki obsługi nowych narzędzi, pozyskiwania kompetencji z rynku lub szkolenia własnych specjalistów oraz tworzenia mechanizmów kontroli. Stąd pomysł zbudowania usługi VMware’a osadzonej na chmurze AWS. Dzięki temu klienci mogą w bardzo łatwy sposób, szybko, niskim kosztem i z małym ryzykiem rozszerzyć zasoby własnej chmury prywatnej lub przenieść je do chmury publicznej zachowując stos technologiczny VMware

wyjaśnia Piotr Kościelny, Sales Director Oktawave

KORZYŚCI BIZNESOWE I TECHNICZNE

Model VMware on AWS dostarcza niezwykle dużą elastyczność i wygodę w łączeniu lokalnej infrastruktury z AWSem. Przejście ze stosem technologicznym VMware’a do AWSa do niedawna było niemożliwe. Teraz jest i w praktyce zarządzanie taką instalacją, zbudowaną ze środowiska on-premise i AWSowego, niewiele różni się od lokalnego VMware’a. Jest to tak zintegrowane, że nie daje wrażenia odrębności systemów i przypomina spójne środowisko lokalne

Maciej Kuźniar, COO Oktawave

Jakie jeszcze korzyści zapewnia to rozwiązanie? Przede wszystkim umożliwia szybką migrację aplikacji do chmury, bez przestojów. Pozwala też na późniejszą sprawną modernizację bez zakłóceń. Jest to ten sam stos technologiczny VMware co on-premise, ale ma więcej zalet. Przede wszystkim można takie środowisko dowolnie rozszerzać, ponieważ AWS zapewnia skalowalność. Zyskujemy możliwość przenoszenia workloadu pomiędzy własną serwerownią, a środowiskiem chmury, w dowolnym kierunku i według potrzeb (on demand).

Otrzymujemy również odporność na awarie sprzętowe i gwarancję bezpieczeństwa. VMware zapewnia bezpieczeństwo na poziomie SDDC (Software-defined data center czyli Centrum danych definiowane programowo), a AWS na poziomie sprzętowym i zgodności oprogramowania. Klient lub w jego imieniu certyfikowani partnerzy, jak np. Oktawave, odpowiadają za bezpieczeństwo aplikacji. Te wszystkie zabezpieczenia pozwalają na osiągnięcie bardzo wysokiego poziomu certyfikacji PCI (Payment Card Industry) przez dostawców przetwarzających dane finansowe czy kart płatniczych.

W stosunku do tradycyjnych centrów danych, VMware on Cloud zapewnia ponad 40 proc. oszczędności na kosztach utrzymania budynków i infrastruktury, 30 proc. oszczędności na zakupie sprzętu i oprogramowania oraz ponad 50 proc. na kosztach operacyjnych

Piotr Kościelny, Sales Director Octawave

PRZYPADKI UŻYCIA

Wyróżniamy cztery główne obszary, w których firmy mogą skorzystać z benefitów rozwiązania hybrydowego:

  • Data center extension – rozszerzenie pojemności obecnej lokalnej instalacji bez konieczności zakupu dodatkowej infrastruktury, np. w okresie zwiększonych potrzeb (sezonowe wzrosty sprzedaży online)
  • Cloud migration – sprawna i niedroga migracja do chmury
  • Diasaster Recovery – zabezpieczenie ciągłości działania, niezależnie od lokalnych zdarzeń
  • Next-generation Apps – tworzenie aplikacji cloud native w środowisku łączącym klasyczny stos technologiczny z usługami chmury

TO DZIAŁA! PREZENTACJA DEMO

W jaki sposób bezboleśnie przenieść lokalną infrastrukturę do chmury? Podczas webinaru prowadzący pokazali proces uruchomienia rozwiązania hybrydowego z konsoli VMware:

Jeśli szukasz partnera, który pomoże zmigrować zwirtualizowane środowisko VMware do usługi VMware Cloud on AWS lub wesprze Twój zespół w stworzeniu Disaster Recovery Center skontaktuj się ze specjalistami Oktawave. Oktawave ma wieloletnie doświadczenie w korzystaniu z technologii VMware na własnej platformie oraz jest certyfikowanym partnerem AWS. Napisz do nas, aby dowiedzieć się więcej o usłudze VMC: support@oktawave.com

Ostatnie wpisy

Może zainteresują Cię także…