monitoring chmury

Monitoring środowisk chmurowych – najlepsze praktyki

Chmura jest nowoczesnym rozwiązaniem, które pozwala na przetwarzanie i obliczenia na dużą skalę, jednak aby ją właściwie wykorzystać, niezbędne jest odpowiednie monitorowanie środowiska. Jakie metody i narzędzia warto stosować?

CO TO JEST MONITORING CHMURY?

Monitorowanie chmury to proces obserwacji, oceny i zarządzania kondycją, wydajnością oraz dostępnością aplikacji, architektury i usług opartych na chmurze. Ten proces często obejmuje obserwację środowiska chmurowego w czasie rzeczywistym i wykorzystuje się w nim wiele technik i narzędzi, ręcznych oraz zautomatyzowanych.

WIELE CHMUR, RÓŻNE PODEJŚCIA

W zależności od rodzaju wykorzystywanej infrastruktury w chmurze, organizacje mogą mieć ograniczoną lub większą kontrolę nad zarządzaniem infrastrukturą IT. W przypadku chmury publicznej, ważne jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania środowiska i dobrego doświadczenia użytkownika. W przypadku chmury hybrydowej, potrzebne jest zunifikowane dostarczanie informacji zarówno z części prywatnej, jak i publicznej.

Ważne jest też to, w jaki sposób korzystamy z chmury. Czy jest ona zamkniętą częścią środowisk produkcyjnych, czy potrzebna jest wyłącznie do obsługi okresowych wzrostów obciążenia, czy też ma służy wyłącznie do tworzenia środowisk testowych? Każdy z tych scenariuszy wymaga nieco innych mechanizmów monitoringu i determinuje wybór innych narzędzi.

JAKIE SĄ RODZAJE MONITOROWANIA CHMURY?

Monitorowanie chmury ma kluczowe znaczenie dla kondycji i wydajności systemu. Proces ten obejmuje wiele elementów, najważniejsze z nich to:

 • Monitorowanie infrastruktury: obejmuje kontrolęmaszyn wirtualnych, platformy Kubernetes, pamięci masowej, baz danych, a także statystyk ruchu i skalowalności.
 • Monitorowanie dostępności: zapewnia informacje o tym, czy usługi chmury są dostępne i funkcjonują prawidłowo, aby uniknąć przerw w działaniu i awarii.
 • Monitorowanie wydajności: pomaga w śledzeniu wydajności aplikacji i jakości połączeń sieciowych, aby zapewnić niezawodne łącze z usługami chmury.
 • Monitorowanie bezpieczeństwa: służy do śledzenia i zapobiegania potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa, ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, a także atakami hakerskimi czy wyciekami danych.
 • Monitorowanie kosztów: umożliwia śledzenie i optymalizację kosztów związanych z korzystaniem z usług chmury.
 • Monitorowanie konfiguracji: pozwala na śledzenie i kontrolę zmian w konfiguracji usług chmury.
 • Monitorowanie wykorzystania zasobów: umożliwia śledzenie wykorzystania zasobów, takich jak CPU, pamięć, procesory i dyski twarde, sieć, w celu optymalizacji wydajności (np. poprawy czasu ładowania stron), identyfikacji luk w zabezpieczeniach.

Główne wskaźniki stanu systemu to:

 • Czas dostępności: procent czasu, w którym usługa jest dostępna dla użytkowników.
 • Średni czas odpowiedzi: średni czas potrzebny na zakończenie żądania przez aplikację.
 • Wskaźnik utraty pakietów: procent pakietów, które zostały utracone w trakcie przesyłania danych.
 • Współczynnik awarii: liczba awarii, które wystąpiły w określonym czasie.
 • Współczynnik obciążenia: stosunek faktycznej mocy obliczeniowej do wymaganej.

NAJLEPSZE PRAKTYKI W MONITORINGU CHMURY

Rozważając wybór monitoringu dla środowiska chmurowego, warto wziąć pod uwagę wymagania dotyczące sprawnego i ciągłego funkcjonowania środowisk, optymalizacji wydajności, wykrywania mikroregresji, automatyzacji procesów oraz kwestie bezpieczeństwa. Oczekiwania względem narzędzia monitoringu będą różnić się w zależności od modelu wdrożenia i scenariuszy jego wykorzystania. Oto najlepsze praktyki, które zapewnią skuteczność procesowi monitoringu:

 • Określ najważniejsze wskaźniki: co jest Twoim celem i o ma zapewnić monitoring, czy ważniejsze jest niższe opóźnienie, wysoka dostępność czy kwestie bezpieczeństwa?
 • Monitoruj wszystkie kluczowe obszary: kontroluj stan infrastruktury, sieci, aplikacji oraz interfejsów użytkowników, a także ich zachowania.
 • Wybierz odpowiednie narzędzia: nie ma narzędzi uniwersalnych ani idealnych, wybierz optymalne, pamiętając jakie wskaźniki są kluczowe dla organizacji; inne narzędzia będą spełniały potrzeby serwisu e-commerce inne złożonych aplikacji kontenerowych. Wybierz takie narzędzie, które pozwala na rozbudowę i automatyzację.
 • Wybierz więcej niż jedno narzędzie: aby mieć lepszy ogląd sytuacji i środowiska, stosuj różne narzędzia, co zapewni Ci wszechstronną wiedzę i ograniczy ryzyko błędów.
 • Ustal stan optymalny: określ punkt odniesienia, który pozwoli Ci ocenić wydajność i prawidłowość działania systemu.
 • Monitoruj doświadczenie użytkownika: pamiętaj, że nie tylko stan infrastruktury jest ważny, doświadczenia użytkowników są bardzo istotne, dbaj o prawidłowe działanie aplikacji na urządzeniach, minimalizację skutków awarii czy przerw w świadczeniu usług.
 • Jeśli możesz, automatyzuj: jeśli pewne czynności są powtarzalne i schematyczne, nie obciążaj nimi zespołu tylko wdróż automatyzację, aby zaoszczędzić czas na ważniejsze zadania.
 • Analizuj kontekst biznesowy: szukaj związku między wynikami monitorowania a wynikami biznesowymi.

NAJPOPULARNIEJSZE NARZĘDZIA DO MONITORINGU

Profesjonalni dostawcy zapewniają własne narzędzia do monitorowania środowisk w chmurze, z których warto korzystać. Należą do nich: Amazon CloudWatch, Microsoft Azure Monitor, Google Stackdriver, czy Oktawave Watch. Do najchętniej wybieranych narzędzi można zaliczyć również: Prometheus, Grafana, AppDynamics, Zabbix, New Relic, Datadog, Splunk czy Cloudability.

Jakie są kluczowe cechy dobrego narzędzia do monitorowania środowiska w chmurze? Przede wszystkim:

 • możliwość monitorowania wielu środowisk chmury,
 • integracja z różnymi platformami chmurowymi,
 • zaawansowane alerty i narzędzia wykrywania problemów,
 • funkcje wizualizacji i raportowania,
 • stabilne i niezawodne działanie,
 • zintegrowane narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem i wydajnością,
 • szybka i wydajna obsługa.

Monitorowanie jest niezwykle ważnym procesem, który zapewnia optymalną wydajność i większe bezpieczeństwo. Wiedza na temat stanu zasobów i aplikacji pozwala administratorom optymalizować ich parametry, a także ułatwia zarządzanie i analitykę. Monitoring pozwala zawczasu wychwycić nieprawidłowości i uszczelnić zabezpieczenia. Jednak aby był on w pełni rzeczywisty powinien zostać zaprojektowany z użyciem odpowiednich narzędzi i najlepszych praktyk.

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego rozwiązania lub wsparcia administracyjnego w monitoringu, zobacz co możemy dla Ciebie zrobić >

Ostatnie wpisy

Może zainteresują Cię także…