infrastructure as a code

Jak skutecznie podejść do “infrastructure as a code”?

Sposób zarządzania infrastrukturą przez zespoły IT zmienia się wraz z migracją całości lub części środowisk do modelu chmurowego. Zamiast zamawiać i instalować sprzęt, inżynierowie wybierają opcje maszyn wirtualnych w panelu dostawcy i maszyny są natychmiast tworzone. To samo dotyczy zwalniania zasobów. Ale to nie wystarczy, kiedy infrastruktura i stos aplikacji szybko ewoluują.

Czytaj dalej