Raport TOP 200: polski rynek teleinformatyczny

Jaka jest kondycja branży ICT według raportu Computerworld?

Raport TOP 200 to podsumowanie kondycji polskiego rynku teleinformatycznego w 2022 r. Zdaniem analityków branża IT doskonale udowadnia, jak ważna jest transformacja cyfrowa firm, szczególnie w czasach nieprzewidywalnej sytuacji gospodarczej. Świadczy o tym 13% wzrost udziału tego segmentu w ubiegłym roku, a nie należał on do najłatwiejszych pod względem biznesowym. Pomimo oznak kryzysu w obszarze ekonomicznym, wydatki na technologie teleinformatyczne rosną. Globalnie wzrost wyniósł 6,3%, z kolei w Polsce 12,4%. Wyniki są optymistyczne dla całego sektora IT, choć skala inwestycji jest widocznie niższa niż na początku pandemii. Zauważalny staje się także nowy kierunek wydatków – na obszar rozwiązań chmurowych przeznaczono w ubiegłym roku 1,4 mld dol., z kolei udział PaaS w rynku stał się widocznie większy niż IaaS. Redakcja Computerworld szacuje, że rozwiązania cloud computing utrzymają tendencję wzrostową także w 2023 r. z prognozowaną wartością wyższą o niemal 25%.

Inwestycje w obszar IT

Największe tegoroczne inwestycje w obszar IT należą do sektora handlowego. Branża wysunęła się na prowadzenie z wynikiem 29% wzrostu, wyprzedzając dotychczasowego lidera wśród największych zakupów informatycznych – rynek bankowy. Wykorzystanie systemów IT w branży handlowej staje się motorem innowacji i zapewnia znaczącą przewagę nad konkurencją. Tymczasem wydatki branży finansowej w tej kategorii utrzymują się na porównywalnym do 2021 r. poziomie, ze wzrostem o niespełna 4%. Raport wykazuje, że najbardziej znaczący pik inwestycyjny nastąpił w sektorze mediów. W odniesieniu do ubiegłego roku, branża przeznaczyła aż o 83% więcej na działania związane z cyfryzacją. Zmiany zauważyć można również w sektorze logistycznym – branża odnotowała wzrost inwestycji w obszar IT o 46%.

Bezpieczeństwo jako priorytet strategiczny

Niepewna sytuacja gospodarczo-polityczna w jakiej obecnie znajduje się rynek ma duży wpływ na priorytety inwestycyjne, a nawet całe strategie biznesowe firm. Współczesna rewolucja technologiczna jest następstwem pandemii i nagłej transformacji kluczowych procesów operacyjnych, aby dostosować funkcjonowanie organizacji do aktualnych potrzeb. Wdrożeniom uległy m.in systemy do pracy zdalnej, czy usługi umożliwiające skalowalność infrastruktury sieciowej, np. w związku ze zwiększonym ruchem w kanałach e-commerce.

Potrzebę dalszej inwestycji w obszar cyfryzacji i tym samym najnowsze systemy ochrony zasobów wymusiła wysoka skala współczesnych zagrożeń tj. wojna w Ukrainie czy coraz częstsze, także w naszej strefie klimatycznej – kataklizmy naturalne. Wielu managerów odpowiedzialnych za obszar bezpieczeństwa w organizacjach, decyduje się więc na implementację dedykowanej technologii. Jak wykazuje raport, zwracają oni uwagę na wybór sprawdzonego i zaufanego dostawcy systemów IT oraz gwarancję pewnego dostępu do danych, nawet w sytuacji wydarzeń losowych. Wyniki badania Computerworld TOP 200, wskazują na wzrost przychodów ze sprzedaży rozwiązań bezpieczeństwa o 6%, zarówno w roku 2021, jak i ubiegłym, co łącznie szacuje się na kwotę 2 063 253 tys. zł. Statystycznie jest to więc ok. 42 mln zł na firmę.

SPRAWDŹ DLACZEGO POTRZEBUJESZ DISASTER RECOVERY CENTER >

Wysoki udział sektora mobilnego w rynku

Drugi rok z rzędu kategoria mobile triumfuje na rynku telekomunikacyjnym. Operatorzy komórkowi zajmują pierwsze miejsce pod względem wartości sektora, osiągając wzrost o 2,8%, czyli blisko 27,6 mld zł. Redakcja TOP 200 szacuje, że zwiększyła się również liczba usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu stacjonarnego do Internetu i płatnej telewizji. Wartość całego obszaru telekomunikacyjnego to z kolei niemal 45,2 mld zł i tym samym wzrost udziału w rynku o 2,5%.

Szybkie tempo cyfryzacji

Ubiegły rok nie był łatwy dla biznesu ze względu na wysoką inflację, galopujące koszty prowadzenia działalności, a także wyjątkowo niepewną sytuację rynkową. W obecnych czasach zmiana staje się jedyną pewną, dlatego coraz więcej przedsiębiorstw stara się odpowiednio przygotować na każdą ewentualność. Tworzone są różne scenariusze działań dla sytuacji krytycznych w celu ochrony zasobów firmy na wypadek zagrożeń cybernetycznych i klimatycznych. A jak to wygląda w liczbach? Raport TOP 200 zdradza odpowiedź również na to pytanie. Wydarzenia ostatnich lat zmusiły 20% organizacji do wdrożenia zmian i dopasowania się do nowej rzeczywistości biznesowej. W 16% organizacji konieczne stało się sprostanie nowym wyzwaniom i wdrożenie innej strategii biznesowej. Przerwane łańcuchy dostaw były problemem dla 12% przedsiębiorstw. Natomiast ponad połowa ankietowanych nie odczuła bezpośrednich skutków sytuacji polityczno-gospodarczej w swoich organizacjach.

Zbadano przedsiębiorstwa także pod kątem planów na utrzymanie dotychczasowego tempa cyfryzacji. Raport TOP 200 rozwiewa wszelkie wątpliwości w temacie podnoszenia wirtualizacji polskich przedsiębiorstw. Niemal 1/3 ankietowanych potwierdziła, że znaczenie i rozwój cyfryzacji w organizacjach będą dalej wzrastać. Według 58% tempo zmian spadnie, choć dalej będzie widoczne. Z kolei jedynie 9% firm deklaruje utrzymanie statusu quo i skupienie się wyłącznie na innych kluczowych segmentach swojego biznesu. W obszarze cyfryzacji liderem jest sektor administracji publicznej, która przyspiesza kolejny rok z rzędu. W 2022 r. odnotowano niemal 16% wzrost wartości rynku usług dla tego sektora, a użytkownicy korzystający z systemów internetowych administracji stanowili już ponad 55% społeczeństwa (16-74 lata). Według danych GUS już także ponad dwie trzecie organizacji wdrożyło procesy do pracy zdalnej, umożliwiając dostęp do niezbędnych zasobów firmowych poza biurem.

OKTAWAVE Z 1 MIEJSCEM W KATEGORII DOSTAWCA INFRASTRUKTURY I BEZPIECZNA CHMURA >

Prognozy na chmurę

Choć prognozy zwiastują, że cloud computing pozostanie stałym i kluczowym graczem na rynku, sektor odnotował niewielkie spadki (2 703 262 tys. zł względem 2 283 993 tys. zł w roku 2021). Szacunkowy wzrost wydatków na chmurę w 2023 r. określony został przez IDC na kwotę niemal 150 mld dol. W roku 2026 r. przewidywany jest wzrost o kolejne 22%. Największy budżet przeznaczony zostanie na usługi w modelu SaaS, które stały się odpowiedzią na potrzebę elastyczności. Na znaczeniu zyskują np. funkcje autoskalowania, które wpływają na optymalizację kosztów utrzymania infrastruktury względem bieżących oczekiwań firmy. Kluczowe stają się systemy bezpieczeństwa i ochrony danych, a także funkcjonalność i innowacyjność usług IT. Zarówno raport TOP 200, jak i analitycy IDC przewidują, że najszybszy wzrost wśród rozwiązań chmurowych osiągnie w kolejnych latach usługa Platform-as-a-Service.

Wiele firm wdrożyło technologię chmurową już na początku pandemii, dlatego aktualne wahania koniunktury mogą być bezpośrednim wynikiem podniesienia stopnia cyfryzacji w polskim biznesie na przestrzeni ostatnich kilku lat. Wyzwanie reorganizacji pracy było początkiem zmian. Z próby znalezienia najlepszego rozwiązania bieżącego problemu, chmura stała się niemal podstawą funkcjonowania znacznej części organizacji. Teraz, gdy sytuacja jest względnie opanowana, przedsiębiorstwa pracujące już w środowisku chmurowym, skupiają się głównie na optymalizacji kosztów. Dołączają jednak nowe sektory, które coraz częściej zauważają dla siebie korzyści płynące z rozwiązań chmurowych. Stąd mogą wynikać wysokie inwestycje w obszar IT np. w sektorze mediów, a spadki bądź stabilizacja w branżach, które rozpoczęły swoją przygodę z chmurą jako pierwsze – Maciej Kuźniar, COO Oktawave.

Młode talenty IT

Mimo rosnącego znaczenia systemów IT i sektora usług chmurowych, aż 60% ankietowanych w tegorocznym raporcie Computerworld wskazuje, że na rynku pracy wciąż najtrudniej znaleźć developerów. Dzieje się tak pomimo wielu wolnych wakatów i coraz wyższych korzyści finansowych z pracy jako programista. Statystyki wskazują na duże zainteresowanie branżą, co wywnioskować można np. z atrakcyjności kierunków technicznych na studiach wyższych i mocnej konkurencji w rywalizacji o miejsce na uczelniach. Także mimo masowych zwolnień w branży, głównie za sprawą globalnych liderów na rynku technologicznym, sektor IT niezmienne potrzebuje młodych talentów. Wbrew powszechnemu przekonaniu o możliwości zastąpienia pracy specjalistów przez programy oparte na AI, inżynierowie są i jeszcze długo pozostaną niezbędni.

SPRAWDŹ JAK WSPIERAMY W MIGRACJI I UTRZYMANIU INFRASTRUKTURY >

Technologie przyszłości

Świat nieustannie zmierza w coraz bardziej cyfrowym kierunku. Niedoceniane dzisiaj technologie, bądź testowane dopiero systemy już niedługą mogą zyskać na znaczeniu i popularności. IDC szacuje, że w kolejnych latach nastąpią znaczące zmiany w biznesie pod względem skali wdrożeń nowych technologii informatycznych. Niepewność gospodarcza stanie się motorem cyfryzacji, a tematy poprawy bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju będą kluczowymi elementami strategii dla wielu organizacji. Rok 2023, jak wskazują sami ankietowani może być trudny dla sektora ICT. Według 30% przedsiębiorców z tej branży koniunktura będzie zdecydowanie gorsza, choć zdaniem 44% sytuacja rynkowa pozostanie bez zmian. Wzrostu zamówień optymistycznie spodziewa się z kolei ponad połowa badanych.

Obecnie gotowość do działania w sytuacji kryzysowej, a co za tym idzie dalsze inwestycje w obszar IT stają się kluczowe z punktu widzenia CIO. Osoby na tym stanowisku są już nie tylko skupione na kwestii finansowej. Często stają się odpowiedzialne także za procesy zarządzania ryzykiem. Wraz z coraz wyższym stopniem cyfryzacji polskich firm, połączenie kompetencji biznesu i IT staje się niezbędne do funkcjonowania w niesprzyjających warunkach gospodarczych. Ważna jest także dla utrzymania konkurencyjności na rynku czy dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Biznes nabywa kompetencje cyfrowe, z kolei IT coraz częściej ma wpływ na osiągnięcie wyznaczonego celu strategicznego.

Ostatnie wpisy

Może zainteresują Cię także…