Przed firmami w Polsce wielki skok w chmury

Globalnie aż 93 proc. organizacji już używa lub planuje wdrożenie technologii chmurowych. W Polsce tymczasem zaledwie 52 proc. firm korzysta z chmury lub ma ją w planach.

Jednak prognozy są optymistyczne: 22 proc. biznesów jest na etapie planowania chmury, 6 proc. w trakcie implementacji, a 4 proc. już ją wdrożyła w środowisku testowym. Tak wynika z pierwszej części badania IDG „Chmura publiczna w Polsce 2019. Wykorzystanie, bezpieczeństwo, plany rozwoju”, gdzie analizie poddano poziom adaptacji usług chmurowych. Badanie zostało zrealizowane w partnerstwie z firmą Oktawave.

Analizując dane dotyczące poziomu adaptacji chmury obliczeniowej w Polsce można odnieść wrażenie, że nasz rynek jest daleko w tyle za krajami rozwiniętymi. Jednak jest to luka, którą możemy wypełnić w krótkim czasie, jeśli chcemy przyspieszyć innowacyjność technologiczną lokalnego biznesu, zwiększać jego bezpieczeństwo cyfrowe, i szybciej wprowadzać usługi lub produkty na rynek. Ponad połowa firm już dziś planuje wdrożyć cloud computing.

Michał Paschalis-Jakubowicz, CEO w Oktawave

BEZPIECZNY KROK W CHMURY

Obecnie jedna trzecia (31 proc.) wszystkich systemów małych, 23 proc. średnich i 17 proc. dużych firm, jest dostarczana z chmury publicznej. Niemal połowa biznesów (48 proc.) jest pewna, że ich dane i systemy pozostają bezpieczne w rękach certyfikowanych dostawców chmury.

Mimo coraz popularniejszego wykorzystania rozwiązań typu multicloud, aż 72 proc. ankietowanych przedsiębiorstw nadal korzysta z usług jednego dostawcy. Tylko co trzecia firma wdrożyła technologię multicloud opartą na rozwiązaniach różnych firm.

Rozwiązania typu multicloud to zdecydowanie kierunek jaki warto obrać, chcąc zapewnić maksymalne bezpieczeństwo swoim danym i systemom w chmurze. Jest to idealne rozwiązanie dla graczy o zasięgu międzynarodowym, międzykontynentalnym lub globalnym. Korzystanie z usług kilku dostawców chmurowych wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo biznesowe. Z kolei w sytuacji krytycznej, jedna chmura może błyskawicznie przejąć obowiązki innej, zapewniając tym samym ciągłość operacyjną.

Maciej Kuźniar, COO w Oktawave

CHMURA HYBRYDOWA

Co trzecie z badanych przedsiębiorstw (29 proc.) przedsiębiorstw wybiera model hybrydowy łączący zalety rozwiązań wdrażanych on-premise oraz w publicznej chmurze obliczeniowej. Najczęściej korzystają z niego najmniejsze firmy (36 proc.). Zakłada on dostarczanie systemów i aplikacji z własnych serwerowni (on-premise) i publicznej chmury obliczeniowej w zależności od tego, które rozwiązanie wydaje się w danej chwili korzystniejsze z perspektywy uwarunkowań biznesowych, technologicznych i prawnych.

Chmura hybrydowa to dzisiaj naturalny wybór dla przedsiębiorstw, które operują zróżnicowanymi zasobami danych. Mając moc możliwości, nie trzeba od razu wszystkich krytycznych danych biznesowych umieszczać w jednej określonej chmurze. Można swoje dane podzielić i wypróbować na nich kilka różnych rozwiązań. Warto też inwestować w platformy i dostawców, którzy wesprą i ujednolicą zarządzenie takim wielochmurowym środowiskiem.

Stanisław Bochnak, Senior Business Solutions Strategist w VMware

Przedsiębiorstwa chcą dziś powiększać swoje zasoby za pomocą infrastruktury chmury publicznej, nie porzucając przy tym dotychczasowych inwestycji w środowiska lokalne. Model chmury hybrydowej pozwala organizacjom IT bezproblemowo rozszerzać obciążenia lokalne na środowiska zewnętrzne, a tym samym w pełni wykorzystać elastyczność i wysoką skalowalność chmur publicznych.

Adam Wojtkowski, Dyrektor Generalny na region Europy Środkowo-Wschodniej w Red Hat

DOSTAWCY Z CHMUR

Decyzje o wykorzystaniu rozwiązań chmurowych najczęściej kierowane są wewnętrzną polityką przedsiębiorstwa (35 proc.), podczas gdy odpowiednio 29 i 23 proc. ankietowanych firm zdecydowało o wyborze dostawcy na podstawie oferowanego wsparcia merytorycznego i technicznego w zakresie migracji oraz utrzymania infrastruktury IT. Z perspektywy firm działających na rodzimym rynku do ważnych kryteriów oceny usługi chmurowej należą lokalizacja centrów danych na terenie Polski (14 proc.) oraz możliwość kontaktu z dostawcą w języku polskim (12 proc.).

Co czwarte badane przedsiębiorstwo zdecydowało o wyborze dostawcy chmury publicznej, ponieważ oferował on wsparcie merytoryczne i technicznego na poziomie migracji i/lub utrzymania infrastruktury IT w chmurze.

WYKORZYSTANIE PRZEWAG CHMURY

Do czego firmy wykorzystują rozwiązania chmurowe? Najczęściej zamawiając aplikacje, jako usługi (61 proc.), do backupu i archiwizacji danych (46 proc.) oraz instancji obliczeniowych (40 proc.). W wielu scenariuszach chmura w funkcji zapasowego centrum danych staje się krytycznym czynnikiem planu odzyskiwania po katastrofie (tzw. disaster-recovery) – co trzecia średnia lub duża firma wykorzystuje w tym celu publiczną chmurę obliczeniową. Z kolei małe firmy (52 proc.) wyraźnie chętniej korzystają z klasycznych instancji obliczeniowych niż średnie (42 proc.) i duże (40 proc).

Obserwując rynek chmurowy, można doszukiwać się analogii do podobnej sytuacji, jaka miała miejsce w bankowości. Tam, dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań i przeskoczeniu kilku etapów rozwoju rynku, z poziomu 1.0 przeszliśmy błyskawicznie do 4.0. i jesteśmy jednym z europejskich liderów w tym zakresie. Podobne zjawisko może wystąpić w przypadku korzystania z rozwiązań chmurowych, gdzie do dyspozycji klientów stawiane są nowoczesne, wyposażone w narzędzia, certyfikaty i adekwatne wsparcie środowiska multicloud. Ułatwiamy to zadanie, udostępniając zarówno własną certyfikowaną infrastrukturę, zlokalizowaną w Polsce, jak i rozwiązania globalne, a przede wszystkim – udzielając pełnego wsparcia na każdym etapie migracji do i utrzymania chmury.

Michał Paschalis-Jakubowicz, CEO w Oktawave

POBIERZ RAPORT CZ. 1


O RAPORCIE

Badanie, przeprowadzone przez IDG Poland w marcu i kwietniu 2019 r. w partnerstwie z firmą Oktawave, miało na celu określenie poziomu wykorzystania publicznej chmury obliczeniowej w Polsce. Do wypełnienia ankiety zaproszono 676 przedstawicieli różnej wielkości przedsiębiorstw, z których: 324 podmiotów (48%) nie korzysta, ani nie planuje wdrożenia publicznej chmury obliczeniowej. Firmy te zostały wyłączone z dalszej części badania. W grupie docelowej znalazły się 352 firmy działające na polskim rynku, które zostały podzielone na trzy kategorie ze względu na wielkość: małe firmy (10-50 zatrudnionych), średnie firmy (50-250) oraz największe przedsiębiorstwa i korporacje (powyżej 250 pracowników).

KONTAKT DLA MEDIÓW

Magdalena Pawlak
Senior PR & Marketing Manager
press@oktawave.com

Ostatnie wpisy

Może zainteresują Cię także…