wiedza

Co to jest chmura obliczeniowa?

Chmura, chmura obliczeniowa lub z angielskiego cloud computing to terminy oznaczające model licencjonowania i dostarczania zasobów informatycznych - infrastruktury, usług, platform oraz aplikacji za pośrednictwem sieci. Zasoby IT są udostępniane na żadanie a opłaty naliczane za ich faktyczne zużycie.

Chmura obliczeniowa jest w rzeczywistości zwirtualizowaną pulą zasobów sprzętowych (m.in. procesor, pamięć operacyjna, pamięć masowa), którą zarządza oprogramowanie zwane z ang. hypervisorem. Dzięki niemu możliwe jest dowolne modyfikowanie parametrów zasobów na żądanie, w zależności od wymagań użytkownika. W Oktawave korzystamy z oprogramowania do wirtualizacji rozpoznawanej szeroko marki VMware.

Chmura obliczeniowa pozwala znacząco zoptymalizować koszty IT. Nie trzeba bowiem ponosić wydatków związanych z zakupem i utrzymaniem własnej infrastruktury oraz wielu innych kosztów stałych. W cloud computingu, opłaty naliczane są jedynie za moc obliczeniową wykorzystaną w danym okresie i stanowią one dla uzytkownika koszt operacyjny.

Rodzaje chmur obliczeniowych

Chmura to tak naprawdę zbiorcza nazwa. Możemy wymienić jej trzy rodzaje: publiczną, prywatną, hybrydową.

Chmura publiczna (public cloud)

Zbudowana z zasobów nie należących do użytkownika końcowego. Z chmur publicznych korzystamy wszyscy, chociaż niekoniecznie zdajemy sobie z tego sprawę. Takim rodzajem chmury obliczeniowej jest m.in. poczta Gmail w Google, zestaw narzędzi w pakiecie Office 365 Microsoft Azure czy usługi platformy oraz infrastruktury w Amazon Web Services. Aplikacje natywne osadzone i serwowane z chmury charakteryzują się otwartym dostępem dla wszystkich użytkowników z dowolnego miejsca na świecie, które ma dostęp do internetu.

Chmura prywatna (private cloud)

Zbudowana z zasobów należących fizycznie lub dzierżawionych przez użytkownika. Jej podstawowy wyróżnik to ograniczony dostęp z zewnątrz. Z jej usług obliczeniowych mogą korzystać tylko użytkownicy z danej organizacji. Dlatego chmura prywatna nazywana jest również chmurą wewnętrzną lub korporacyjną. Za utrzymanie takiej chmury odpowiada dział IT firmy, a pozostałe jednostki biznesowe są jej wewnętrznymi użytkownikami. Rozwiązanie typu private cloud jest z reguły bardziej kosztowne od chmury publicznej szczególnie w wariancie, gdy decydujemy się zbudować własną infrastrukturę.

Chmura hybrydowa (hybrid cloud)

Składa się z połączonych zasobów chmury prywatnej i publicznej. W obrębie jednej architektury można np. do zadania A wykorzystać moc obliczeniową jednej chmury, a do zadania B storage obiektowy chmury drugiej. Zasoby dwóch typów chmur w takim układzie uzupełniają się i wspierają. Nasi eksperci od migracji pomagają firmom tak zaprojektować architekturę hybrid cloud, aby utrzymać koszty na optymalnym poziomie.

A co z multicloud?

Jeszcze do niedawna pełne wykorzystanie usług chmur obliczeniowych było bardzo trudne. Z tego powodu inwestowano zazwyczaj w usługi kilku dostawców (najczęściej konkurencyjnych). Dziś rozwiązaniem tego problemu jest multicloud.

Multicloud bazuje na połączeniu usług więcej niż jednej chmury obliczeniowej. W pewnym sensie jest to rodzaj strategii, która umożliwia korzystanie z kilku usług jednocześnie. W praktyce wygląda to tak, że jedną chmurę wykorzystujemy np. do analizy danych, a drugą do tworzenia kopii zapasowych. Należy jednak rozdzielić pojęcie multicloud od chmury hybrydowej. Hybryda łączy prywatne serwery z publicznymi chmurami, integrując także sprzęt. Multicloud obejmuje tylko usługi chmurowe.

Modele dostarczania usług w chmurze

Aby optymalnie spełnić wymagania klienta, usługi chmurowe zostały podzielone na trzy modele: IaaS, PaaS, SaaS.

IaaS (Infrastructure as a Service)

Infrastruktura jako usługa jest podstawą każdego wdrożenia w chmurze. Oferuje dostęp zarówno do wybranych wirtualnych zasobów sprzętowych (sieci, pamięci masowej, serwerów i wirtualizacji), jak i możliwość instalacji dodatkowych usług rozszerzających jej funkcjonalność. Pozostałe części stosu technologicznego - od systemu operacyjnego do aplikacji są w IaaS zarządzane samodzielnie przez użytkownika. W Oktawave można tworzyć instancje serwera z już zainstalowanym systemem operacyjnym.

PaaS (Platform as a Service)

Platforma jako usługa, to warstwa dodatkowa oprogramowania zbudowana na fundamencie IaaS. W praktyce oznacza to udostępnienie zasobów sprzętowych wraz z gotowym stosem różnych technologii, które uławiają programistom szybszy rozwoj i wdrażanie aplikacji użytkownika. Dostawcy PaaS oferują zatem w pakiecie infrastrukturę, serwery, sieci, pamięć masową, bazę danych, oprogramowanie pośrednie, system operacyjny (OS), bezpieczeństwo, środowisko wykonawcze, monitorowanie infrastruktury, analizy i możliwość integracji z usługami innych firm. Przykładem usługi PaaS może być AWS Elastic Beanstalk, Google App Engine czy Red Hat OpenShift.

SaaS (Software as a Service)

Oprogramowanie jako usługa, to warstwa usług chmurowych, w której w pełni funkcjonalne i kompletne oprogramowanie - zbudowane na IaaS i PaaS - jest dostarczane do użytkowników przez Internet na zasadzie subskrypcji. SaaS jest najbardziej powszechnym rodzajem usług chmurowych ze wszystkich powyższych. W rzeczywistości wielu użytkowników korzysta z SaaS nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Przykładem może być tu choćby pakiet MS Office 365, usługa Dropbox, czy Netflix.

Zastosowania chmury obliczeniowej

Potencjał chmury obliczeniowej można w pełni wykorzystać, poznając jej zastosowania. Poniżej znajdziesz 5 wybranych przykładów.

1. Hosting stron i sklepów internetowych

Tradycyjnie strony i sklepy utrzymywano na serwerze własnym lub dzierżawionym lub co gorsza na hostingu współdzielonym. To wymagało jednak dużego wydatku, na który przedsiębiorcy, stawiający dopiero pierwsze kroki w biznesie, nie mogli sobie pozwolić. Chmura obliczeniowa jest tańszym i pewniejszym rozwiązaniem.

2. Tworzenie aplikacji i usług

Korzystanie z chmury obliczeniowej znacząco redukuje koszty tworzenia aplikacji i usług, a dodatkowo skraca też czas trwania całego procesu. O wiele łatwiej jest korzystać z gotowych już infrastruktur, niż budować je od nowa.

3. Przechowywanie / backup danych

Utracone dane mogłyby zrujnować niejedno przedsiębiorstwo, a przechowywanie ich na własnych serwerach jest niepraktyczne. Używanie chmury obliczeniowej daje pewność, że dane są zabezpieczone i zawsze dostępne (niezależnie od czasu oraz lokalizacji).

4. Streaming audio i wideo

Dzięki chmurze możesz przesyłać strumieniowo audio i wideo, łącząc się z odbiorcami w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie.

5. Analiza danych

Chmura obliczeniowa daje możliwość nie tylko uporządkowania danych, ale również ich lepszej analizy za pomocą usług chmury (np. sztucznej inteligencji). Możesz to wykorzystać w efektywniejszym planowaniu działań.

Jakie korzyści biznesowe daje chmura obliczeniowa?

Chmura obliczeniowa to innowacyjne rozwiązanie, które niesie ze sobą szereg korzyści biznesowych i technologicznych. Umiejętne wykorzystanie ich zwiększa wydajność nie tylko zasobów IT, ale również całego przedsiębiorstwa. Jakie to korzyści?

Niższe koszty infrastruktury IT

Opracowanie infrastruktury własnego centrum danych jest czasochłonne i kosztowne. Ponadto wiąże się też z dużym ryzykiem wystąpienia błędów, które w konsekwencji wygenerują kolejne koszty. W przypadku chmury obliczeniowej to niemożliwe.

Krótszy time-to-market

Projekty startupowe muszą dotrzeć do użytkownika końcowego i szybko reagować na zmiany. Chmura obliczeniowa wspiera ten proces. Nawet bardzo duże zasoby są w niej udostępniane maksymalnie w kilka minut, co skutecznie zwiększa elastyczność biznesową przedsiębiorstwa.

Skalowalność na żądanie

Chmura obliczeniowa wiąże się z możliwością dowolnej rozbudowy systemów, kiedy pojawia się na to zapotrzebowanie. W konsekwencji daje to przedsiębiorcom wiele swobody.

Bezpieczeństwo

Chmury obliczeniowe posiadają szeroki wachlarz zabezpieczeń, które zwiększają bezpieczeństwo firmy i jej danych. Potencjalne zagrożenia infrastruktury są blokowane.

Wysoka dostępność

Chmura gwarantuje ciągłość procesów biznesowych, dzięki ciągłości w działaniu infrastruktury IT. Wszystko to za sprawą jej mechanizmów wysokiej dostępności.

Usługi chmury obliczeniowej wykorzystywane są zarówno przez największe globalne korporacje i agencje rządowe, jak również średnie i małe firmy. Również startupy coraz chętniej wdrażają chmurę, widząc w niej nie tylko sposób na łatwiejszą i szybszą pracę, ale też mniejsze wydatki. Prognozuje się, że z czasem cała infrastruktura IT na świecie zostanie przeniesiona do chmury, ze względu na niesione przez nią korzyści biznesowe i technologiczne.